Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 07/03/2019 - 11:6

CV: v/v Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định về học phần kiến tập, học phần thực tập đối với sinh viên học CTĐT chất lượng cao hệ ĐHCQ
Số: 32/CV-QLĐT ngày 06 tháng 03 năm 2019

                      Kính gửi:  - Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa, HĐKH  Học viện
                                        - Ban điều hành chất lượng cao
                                        - Các Ban, đơn vị liên quan
                                        - Các Bộ môn chuyên ngành CTĐT chất lượng cao
                                        - Sinh viên đào tạo chất lượng cao

Sau khi nhận được bản dự thảo của Tiểu ban xây dựng quy định học phần kiến tập đối với sinh viên đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy, Ban Quản lý đào tạo kính gửi tới Quý Thầy/Cô, các em sinh viên; Quý Ban, Khoa, Bộ môn và các đơn vị liên quan bản dự thảo để xin ý kiến tiếp tục hoàn thiện quy định. (bản dự thảo quy định đính kèm) [XEM TẠI ĐÂY]

Ý kiến đóng góp của Quý vị xin gửi về Ban Quản lý đào tạo, Phòng 110 (đ/c Yến) hoặc qua địa chỉ email: banquanlydaotaohvtc@googlegroups trước ngày 11/3/2019 (thứ 2).

Trân trọng cảm ơn!

 

Số lần đọc: 613
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà