Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 08/05/2020 - 22:45

TB: v/v tách khối giảng đối với một số học phần/môn học giai đoạn 3 Học kỳ II năm học 2019 - 2020
Số: 45/TB-QLĐT ngày 08 tháng 05 năm 2020

Căn cứ Thông báo số 491/TB-HVTC ngày 07/5/2020 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thay đổi hình thức giảng dạy và học tập;

Căn cứ vào việc tổ chức lớp học của hệ đại học chính quy giai đoạn 3 Học kỳ II năm học 2019-2020 và kết quả đăng ký tách khối giảng của các Bộ môn liên quan. Ban Quản lý đào tạo thông báo như sau:

1. Các lớp học tách khối giảng:

TT

Tên

học phần

Tên

lớp tín chỉ

Số TC

Số giờ theo KH

SLSV đã ĐK

Ca học

Tách  HT học

Bộ môn

1

Internet & TM điện tử

IEC0033C5615.3_LT

2

33

100

Sáng

204-ĐT
502-ĐT

Tin học Tài chính KT

2

Kinh tế phát triển

DEC0098C5608.1_LT

2

33

92

Sáng

505-ĐT
A
3-ĐT

Kinh tế đầu tư tài chính

3

Kinh tế phát triển

DEC0098C5608.3_LT

2

33

71

Chiều

504-ĐT
510-ĐT

Kinh tế đầu tư tài chính

4

Quản lý dự án

PMA037CC5501.1_LT

2

33

84

Sáng

303-ĐT
406-ĐT

Kinh tế đầu tư tài chính

5

Quản trị ngân hàng thương mại 1

CBM0169C5521.3_LT

2

33

101

Chiều

407-ĐT
507-ĐT

Nghiệp vụ Ngân hàng

6

Quản trị ngân hàng thương mại 1

CBM0169C5521.4_LT

2

33

79

Chiều

401-ĐT
404-ĐT

Nghiệp vụ Ngân hàng

7

Quản trị ngân hàng thương mại 1

CBM0169C5521.5_LT

2

33

82

Sáng

401-ĐT
501-ĐT

Nghiệp vụ Ngân hàng

8

Xã hội học (CQ57)

SOC0248NC5701.1_LT

2

33

79

Sáng

206-ĐT
503-ĐT

Triết học Mác-Lênin

9

Xã hội học (CQ57)

SOC0248NC5701.2_LT

2

33

78

Sáng

403-ĐT
507-ĐT

Triết học Mác-Lênin

10

Xã hội học (CQ57)

SOC0248NC5709.1_LT

2

33

68

Sáng

405-ĐT
508-ĐT

Triết học Mác-Lênin

11

Xã hội học (CQ57)

SOC0248NC5716.1_LT

2

33

74

Chiều

502-ĐT
A2-ĐT

Triết học Mác-Lênin

 

2. Việc tách khối giảng theo đăng ký của Bộ môn đảm bảo không ảnh hưởng tới các lớp tín chỉ học phần tổ chức thi trong Học kỳ II năm học 2019-2020.

3. Sinh viên xem hội trường học các học phần/môn học liên quan trên Website: hvtc.edu.vn/daotao [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh liên quan; các đơn vị, cá nhân phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1396
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà