Tìm
Trao đổi giảng viên
Thứ năm, 14/10/2021 - 11:4

Một số nội dung trao đổi giảng viên
Một số nội dung trao đổi giảng viên Học viện Tài chính với Trường đối tác nước ngoài.

1. Hợp tác nghiên cứu và công bố quốc tế

 • Đối tượng:  Giảng viên và nghiên cứu viên tại Học viện Tài chính
 • Mục đích:   cùng hợp tác để có các công trình uy tín công bố quốc tế: Sách, chương sách, Bài báo, Proceeding, v.v.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

2. Hợp tác cùng tổ chức/tham dự hội thảo, tọa đàm

 • Đối tượng: Giảng viên, Nghiên cứu viên tại Học viện Tài chính
 • Thời gian: Thống nhất hai bên
 • Mục tiêu:  Trao đổi chuyên môn, v.v,
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

3. Tham dự giảng dạy môn học

 • Đối tượng:  Giảng viên chuyên ngành
 • Thời gian:  Thống nhất giữa hai bên
 • Mục tiêu:    Có giảng viên tham gia giảng dạy các môn học giữa hai Trường
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

 

Nguồn: Ban Hợp tác quốc tế

Số lần đọc: 153
Các bài mới
Thông tin đang cập nhật.
Các bài đã đăng
Thông tin đang cập nhật.
Tin tiêu điểm
Thông báo về việc đăng kí học International Summer Course Online
Tham gia khóa học hè quốc tế - International summer Course: “Green Accounting Implementation to Empower ASEAN Economic Growth”
Ngành và chuyên ngành đào tạo của Học viện Tài chính
Một số thông tin về Ngành, Chuyên ngành đào tạo của Học viện Tài chính nhằm giúp định hướng lựa chọn cho phụ huynh và học sinh
Hình ảnh hoạt động
Ảnh-16-04-2021-09-img0 Ảnh-16-04-2021-09-img1 Ảnh-16-04-2021-09-img2 Ảnh-16-04-2021-09-img3 Ảnh-16-04-2021-09-img4 Ảnh-16-04-2021-09-img5 Ảnh-16-04-2021-09-img6 Ảnh-16-04-2021-09-img7 Ảnh-08-03-2021-14-img0 Ảnh-08-03-2021-14-img1
Truy cập
Truy cập Truy cập: 209382
Truy cập Online: 4