Tìm
Trao đổi sinh viên đến
Thứ ba, 12/10/2021 - 11:3

Một số nội dung hoạt động đón sinh viên quốc tế đến học tập, giao lưu tại Học viện Tài chính
Một số nội dung được Học viện Tài chính và Trường đối tác nước ngoài lựa chọn xây dựng chương trình trao đổi, giao lưu sinh viên quốc tế tại Học viện Tài chính.

 

A. PHƯƠNG THỨC: TRỰC TIẾP

1. Mục đích:

  • Tạo sự trao đổi sinh viên  hai chiều giữa Học viện Tài chính và trường đối tác
  • Giúp sinh viên có điều kiện hiểu về nền văn hóa, đất nước và con người Việt Nam và của nước sinh viên đến trao đổi thông qua các hoạt động học tập, giao lưu, thăm quan danh lam thắng cảnh

2.  Nội dung dự kiến:

  • Tham dự tiết học tiếng Anh cùng với sinh viên Việt Nam
  • Giao lưu hoạt động đoàn, đội: giao lưu, chia sẻ, giới thiệu về văn hóa, về đất nước và con người của đất nước mình, về ngôi trường nơi sinh viên đang học tập, trao tặng lưu niệm, v.v.  .
  • Thăm quan danh lam thắng cảnh tại Hà Nội và một số địa phương lân cận

3.  Đối tượng:  Sinh viên trường đối tác.

4.   Thời gian:   Thống nhất giữa hai bên.

5.   Địa điểm:    Học viện Tài chính - Việt Nam

6.   Ngôn ngữ:   Tiếng Anh

7.   Kinh phí:     Trường cử sinh viên tự túc kinh phí

B.  PHƯƠNG THỨC: TRỰC TUYẾN

1.  Mục đích:

  • Tạo sự trao đổi sinh viên  hai chiều giữa Học viện Tài chính và trường đối tác
  • Giúp sinh viên trường đối tác có điều kiện hiểu về nền văn hóa, đất nước và con người Việt Nam thông qua các hoạt động học tập, giao lưu với sinh viên Học viện Tài chính
  • Giúp sinh viên tự tin trong học tập và giao tiếp tiếng Anh

2.  Nội dung dự kiến:

  • Tham dự tiết học tiếng Anh cùng với sinh viên Việt Nam
  • Giao lưu với sinh viên Học viện Tài chính: giao lưu, chia sẻ, giới thiệu về văn hóa, về đất nước, con người Việt Nam, về ngôi trường nơi sinh viên đang học tập, v.v.  .

3.  Đối tượng:  Sinh viên trường đối tác

4.  Thời gian:   Thống nhất giữa hai bên

5.   Địa điểm:    Online với đầu cầu Học viện Tài chính - Việt Nam

6.   Ngôn ngữ:   Tiếng Anh

Một số hình ảnh hoạt động giao lưu giữa sinh viên Học viện Tài chính và sinh viên quốc tế:

 

 

 

Nguồn: Ban Hợp tác quốc tế

Số lần đọc: 71
Các bài mới
Thông tin đang cập nhật.
Các bài đã đăng
Thông tin đang cập nhật.
Tin tiêu điểm
Vươn xa hơn cùng Học bổng Chính phủ Australia 2023
(Vòng tuyển chọn bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 01/2/2023 đến ngày 01/5/2023)
Thông báo về việc đăng kí học International Summer Course Online
Tham gia khóa học hè quốc tế - International summer Course: “Green Accounting Implementation to Empower ASEAN Economic Growth”
Ngành và chuyên ngành đào tạo của Học viện Tài chính
Một số thông tin về Ngành, Chuyên ngành đào tạo của Học viện Tài chính nhằm giúp định hướng lựa chọn cho phụ huynh và học sinh
Hình ảnh hoạt động
Ảnh-16-04-2021-09-img0 Ảnh-16-04-2021-09-img1 Ảnh-16-04-2021-09-img2 Ảnh-16-04-2021-09-img3 Ảnh-16-04-2021-09-img4 Ảnh-16-04-2021-09-img5 Ảnh-16-04-2021-09-img6 Ảnh-16-04-2021-09-img7 Ảnh-08-03-2021-14-img0 Ảnh-08-03-2021-14-img1
Truy cập
Truy cập Truy cập: 229185
Truy cập Online: 1