Tìm
Trao đổi sinh viên đi
Thứ ba, 12/10/2021 - 11:3

Một số nội dung hoạt động đưa sinh viên đi học tập, giao lưu ngắn hạn tại nước ngoài
Một trong những nội dung được Học viện Tài chính và Trường đối tác nước ngoài lựa chọn để xây dựng chương trình đưa sinh viên đi học tập, giao lưu tại Trường đối tác nước ngoài dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp.

 

A. PHƯƠNG THỨC: TRỰC TIẾP

1. Kỹ năng mềm

 • Mục tiêu: Giúp trang bị cho các em sinh viên một số kỹ năng mềm cần thiết phục vụ cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của các em sau khi ra trường.
 • Nội dung dự kiến: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp ứng xử và thuyết trình, kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian, kỹ năng quản lý và lãnh đạo, khám phá bản thân và sự ảnh hưởng tới lựa chọn nghề nghiệp và sự thành công, v.v. hoặc một số kỹ năng mềm là thế mạnh của trường đối tác.
 • Đối tượng: Sinh viên các hệ Chất lượng cao, đại trà, quốc tế từ năm thứ nhất đến năm thứ tư của Học viện Tài chính.
 • Thời lượng dự kiến: 3-5 buổi
 • Địa điểm: Trường đối tác của Học viện Tài chính.
 • Kết quả: Chứng chỉ hoàn thành khóa học kỹ năng mềm
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

 2. Tham quan địa điểm

 • Mục tiêu: Giúp sinh viên thăm, khám phá các danh lam thắng cảnh của nước đến học, từ đó hiểu về văn hóa, con người và đất nước nơi đến.
 • Nội dung dự kiến: tham quan các danh lam thắng cảnh du lịch của nước sở tại.
 • Đối tượng: Sinh viên các hệ Chất lượng cao, đại trà, quốc tế từ năm thứ nhất đến năm thứ tư của Học viện Tài chính.
 • Thời lượng dự kiến: 4 buổi (đối với chương trình 1 tuần) hoặc 8 - 10  buổi (đối với chương trình học 2 tuần).
 • Địa điểm: Nước nơi trường đối tác của Học viện Tài chính đặt trụ sở.
 • Kết quả: Sinh viên hiểu được nền văn hóa, đất nước và con người nơi đến học.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

3. Thực tế Doanh nghiệp

 • Mục tiêu: Giúp sinh viên được trải nghiệm thực tế để tích lũy các kiến thức phục vụ tốt cho quá trình học tập của bản thân.
 • Nội dung dự kiến: tham quan từ 2 - 3 doanh nghiệp
 • Đối tượng: Sinh viên các hệ Chất lượng cao, đại trà, quốc tế từ năm thứ nhất đến năm thứ tư của Học viện Tài chính.
 • Thời lượng dự kiến: 2-3 buổi
 • Địa điểm: Nước nơi trường đối tác của Học viện Tài chính đặt trụ sở.
 • Kết quả: Sinh viên được đi thực tế tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kế toán.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

4. Giao lưu đoàn, đội

 • Mục tiêu: giúp sinh viên được hòa nhập, giao lưu văn hóa, văn nghệ với sinh viên quốc tế.
 • Nội dung dự kiến: giao lưu chia sẻ, giới thiệu về văn hóa, về con người, về ngôi trường nơi sinh viên đang học tập, trao tặng lưu niệm, v.v.  .
 • Đối tượng: Sinh viên các hệ Chất lượng cao, đại trà, quốc tế từ năm thứ nhất đến năm thứ tư của Học viện Tài chính.
 • Thời lượng dự kiến: 1 - 2 buổi.
 • Địa điểm: Trường đối tác của Học viện Tài chính.
 • Kết quả: Sinh viên Học viện Tài chính tự tin giao lưu với sinh viên quốc tế; có những kết nối liên hệ bạn bè sau khi kết thúc khóa học.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

5. Hoạt động NCKH

 • Mục tiêu: Giúp sinh viên tự tin trong thuyết trình, trao đổi nghiên cứu khoa học. 
 • Nội dung dự kiến: tọa đàm sinh viên nghiên cứu khoa học (sinh viên trình bày bài nghiên cứu của mình; giáo viên và sinh viên trao đổi thảo luận).
 • Đối tượng: Sinh viên các hệ Chất lượng cao, đại trà, quốc tế từ năm thứ nhất đến năm thứ tư của Học viện Tài chính.
 • Thời lượng dự kiến:  1 - 2 buổi.
 • Địa điểm: Trường đối tác của Học viện Tài chính.
 • Kết quả: Chứng chỉ hoàn thành nghiên cứu khoa học.

6. Tham dự lớp học

 • Mục tiêu: Giúp sinh viên có cơ hội giao lưu, trao đổi tiếng Anh với sinh viên quốc tế.
 • Nội dung dự kiến: Tham dự tiết học tiếng Anh cùng với sinh viên của trường đối tác. 
 • Đối tượng: Sinh viên các hệ Chất lượng cao, đại trà, quốc tế từ năm thứ nhất đến năm thứ tư của Học viện Tài chính.
 • Thời lượng dự kiến: 1- 2 buổi.
 • Địa điểm: Trường đối tác của Học viện Tài chính .
 • Kết quả: Sinh viên tự tin trong giao tiếp tiếng Anh.

B.  PHƯƠNG THỨC:  TRỰC TUYẾN

1. Học kỹ năng: Kỹ năng mềm hoặc kỹ năng nâng cao về tài chính, kế toán.

 • Mục tiêu: Giúp sinh viên Học viện Tài chính có điều kiện hòa nhập, giao lưu văn hóa với sinh viên trường đối tác và là cơ hội giao lưu tiếng Anh.
 • Nội dung dự kiến: giao lưu chia sẻ, giới thiệu về văn hóa, về đất nước con người nước mình, về ngôi trường nơi sinh viên đang học tập, v.v.  .
 • Đối tượng: Sinh viên các hệ Chất lượng cao, đại trà, quốc tế từ năm thứ nhất đến năm thứ tư của Học viện Tài chính.
 • Thời lượng dự kiến: 1 buổi.
 • Địa điểm: Kết nối điểm cầu tới Trường đối tác.
 • Kết quả: Sinh viên Học viện Tài chính tự tin giao lưu với sinh viên quốc tế; có những kết nối liên hệ bạn bè sau khi kết thúc khóa học.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

2. Hoạt động giao lưu:

 • Mục tiêu: Giúp sinh viên tự tin trong thuyết trình, trao đổi nghiên cứu khoa học. 
 • Nội dung dự kiến: tọa đàm sinh viên nghiên cứu khoa học (sinh viên trình bày bài nghiên cứu của mình; giáo viên và sinh viên trao đổi thảo luận).
 • Thời lượng dự kiến:  1 buổi
 • Địa điểm: Online tới điểm trường đối tác của Học viện Tài chính.
 • Kết quả:  Chứng chỉ hoàn thành nghiên cứu khoa học

3. Hoạt động NCKH

 • Mục tiêu: Giúp sinh viên có cơ hội giao lưu, trao đổi tiếng Anh với sinh viên quốc tế.
 • Nội dung dự kiến: Tham dự tiết học tiếng Anh cùng với sinh viên của trường đối tác. 
 • Thời lượng dự kiến: 1- 2 buổi
 • Địa điểm: Online tới điểm trường đối tác của Học viện Tài chính.
 • Kết quả: Sinh viên tự tin trong giao tiếp tiếng Anh.

4. Tham dự lớp học

 • Địa điểm: Online tới điểm trường đối tác của Học viện Tài chính.
 • Kết quả: Chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ học.
 • Thời lượng dự kiến:  10 - 15 buổi.
 • Mục tiêu: Giúp sinh viên có cơ hội học tập, rèn luyện tiếng Anh với giáo viên và sinh viên quốc tế.
 • Nội dung dự kiến: Tiếng Anh
 • Đối tượng: Sinh viên các hệ Chất lượng cao, đại trà, quốc tế từ năm thứ nhất đến năm thứ tư của Học viện Tài chính.

5. Học tiếng Anh:

 • Địa điểm: Online tới điểm trường đối tác của Học viện Tài chính.
 • Kết quả: Chứng chỉ hoàn thành môn học.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng dự kiến:  3 - 4 buổi.
 • Mục tiêu: Giúp trang bị cho các em sinh viên một số kỹ năng mềm cần thiết hoặc một số kỹ nâng cao về chuyên ngành mà các em đang theo học.
 • Nội dung dự kiến: Hai bên sẽ trao đổi thống nhất.
 • Đối tượng: Sinh viên các hệ Chất lượng cao, đại trà, quốc tế từ năm thứ nhất đến năm thứ tư của Học viện Tài chính.

Một số hình ảnh hoạt động trao đổi sinh viên mà Học viện Tài chính đã thực hiện với các đối tác Singapore và Malaysia:

Hoạt động giao lưu thể thao với Sinh viên Đại học HELP (Malaysia)

Đi thực tế doanh nghiệp 

Đi thực tế doanh nghiệp

Thăm quan danh lam thắng cảnh

Nguồn: Ban Hợp tác quốc tế

Số lần đọc: 918
Tin tiêu điểm
Thông báo Tuyển sinh chương trình Đào tạo chứng chỉ CertIFR của ACCA tại Học viện Tài chính
Chương trình đào tạo chứng chỉ CertIFR là chương trình hợp tác giữa Học viện Tài chính (AOF) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) nhằm trang bị cho học viên nền tảng vững chắc về kiến thức và kỹ năng lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), từ đó giúp người học dễ dàng chinh phục chứng chỉ CertIFR danh giá.
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh lớp Vườn ươm ACCA
Căn cứ Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ đào tạo giữa Học viện Tài chính và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh ACCA. Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh lớp Vườn ươm ACCA từ ngày 05/05/2023 đến hết ngày 31/05/2023.
Vươn xa hơn cùng Học bổng Chính phủ Australia 2023
(Vòng tuyển chọn bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 01/2/2023 đến ngày 01/5/2023)
Hình ảnh hoạt động
Ảnh-26-01-2024-11-img0 Ảnh-26-01-2024-11-img1 Ảnh-26-01-2024-11-img2 Ảnh-26-01-2024-11-img3 Ảnh-26-01-2024-11-img4 Ảnh-26-01-2024-11-img5 Ảnh-26-01-2024-11-img6 Ảnh-26-01-2024-11-img7 Ảnh-26-01-2024-11-img8 Ảnh-26-01-2024-11-img9
Truy cập
Truy cập Truy cập: 408190
Truy cập Online: 8