DANH MỤC CHÍNH

Truy cập
Truy cập Truy cập: 105655
Truy cập Online: 8

Các mẫu đơn, biên bản
Thứ ba, 16/04/2024 - 10:40

Công văn cung cấp hồ sơ ngừng học, vào học, thôi học
Số 101/CV-KT&QLCL ngày 15/4/2024
Số lần đọc: 47
Trang 1/1
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà