DANH MỤC CHÍNH

Truy cập
Truy cập Truy cập: 96400
Truy cập Online: 6

Các mẫu đơn, biên bản
Thứ sáu, 02/12/2022 - 21:51

TB v/v bổ sung, điều chỉnh mẫu biểu tổ chức thi
Số 233/TB-KT&QLCL ngày 01 tháng 12 năm 2022

     Căn cứ Quyết định số 1106/QĐ-HVTC ngày 09/11/2015 của Giám đốc Học viện về xây dựng và quản lý Ngân hàng đề thi, tổ chức thi, chấm thi và quản lý điểm học phần hệ ĐH chính quy, hệ Liên thông đại học, hệ đại học Văn bằng hai;

     Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-HVTC ngày 25/6/2020 của Giám đốc Học viện về tổ chức, quản lý thi trắc nghiệm trên máy vi tính,

     Nhằm hoàn thiện quy trình tổ chức thi của Học viện Tài chính, Ban KT&QLCL gửi Ban, Khoa, Bộ môn các mẫu biểu, biên bản phục vụ công tác tổ chức thi đã bổ sung, chỉnh sửa, bao gồm:

     - Biên bản ghi nhận và xử lý sự cố trong quá trình thi trắc nghiệm máy.

     - Tổng hợp danh sách sinh viên gặp sự cố thi trắc nghiệm máy chưa làm lại bài thi.

     - Đơn xin bảo lưu điểm thi đã công bố (áp dụng đối với sinh viên gặp sự cố trong quá trình thi TNM).

     - Biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi.

     - Tổng hợp tình hình tổ chức thi.

     Các mẫu biểu, biên bản sử dụng trong quá trình tổ chức thi áp dụng từ giai đoạn 2, học kỳ 1, năm học 2022-2023.

    Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc phát sinh, các Ban, Khoa, Bộ môn phối hợp với Ban KT&QLCL để giải quyết./.

      Tải các biểu mẫu, biên bản tổ chức thi

Số lần đọc: 4
Các bài đã đăng
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà