Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Giới thiệu chung
Thứ sáu, 07/06/2024 - 15:5

Giáo trình Quản trị nguồn vốn và tài sản của Ngân hàng thương mại (XB năm 2021)

Ngân hàng thương mại là một trong các định chế tài chính quan trọng nhất trong hệ thống các trung gian tài chính của nền kinh tế quốc dân. Hoạt động của Ngân hàng thương mại có tác động đến hầu hết các chủ thể trong nền kinh tế thị trường. Vì vậy cấu trúc tài sản và nguồn vốn của Ngân hàng thương mại cũng mang những nét đặc thù riêng, nó không chỉ phản ánh các đặc trưng chung của một doanh nghiệp mà hơn thế nữa nó còn hàm chứa những đặc tính riêng của một lĩnh vực kinh doanh đặc biệt, đó là kinh doanh "tiền tệ". Trong thời đại bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0, cấu trúc và sự chuyến hóa của nguồn vốn và tài sản các Ngân hàng thương mại đã và đang diễn ra vô cùng sôi động theo sự chuyển hóa của xã hội và của các hoạt động kinh tế. Vì vậy để tồn tại, phát triển và thích ứng những biến đổi mới trong nền kinh tế số hiện nay, các Ngân hàng thương mại không chi có chuyển hóa cấu trúc nguồn vốn và tài sản từ truyền thống sang hình thái mới là "số hóa", mà còn phải tạo ra những hình thức giao dịch mới cho phù hợp.

Trên cơ sở các giáo trình chuyên ngành đã được xuất bản dùng để giảng dạy cho các chuyên ngành trong đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng, đặc biệt là đào tạo chuyên ngành Ngân hàng tại Học viện Tài chính, năm 2020 Giám đốc Học viện Tài chính đã cho phép bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng biên soạn giáo trình "Quản trị nguồn vốn và tài sản của Ngân hàng thương mại" dùng để phục vụ cho đào tạo chuyên ngành Ngân hàng tại Học viện Tài chính. Giáo trình do TS. Nghiêm Văn Bảy (Trưởng bộ môn) và ThS. Trần Cảnh Toàn (Phó trưởng bộ môn) làm đồng chủ biên, cùng với các giảng viên có kinh nghiệm trong bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng tham gia biên soạn như: TS. Lã Thị Lâm, ThS. Đặng Thị Ái, ThS. Trần Thị Thu Hiền, TS. Phạm Thái Hà. Giáo trình là tài liệu chính để sử dụng cho đào tạo chuyên ngành Ngân hàng tại Học viện Tài chính và là tài liệu tham khảo chung trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.

Cuốn sách có bán tại các cơ sở:

Nhà sách HVTC - tầng 1 - Nhà Thư viện, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, ĐT liên hệ: Cô Chi (0985.935.568)

Nhà sách HVTC - tầng 1 - Nhà D, Học viện Tài chính, số 69 Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, ĐT liên hệ: Cô Hương (0867.715.020)

Số lần đọc: 1701
Các bài đã đăng
Trang 1/1
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà