Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Bạn cần biết
Thứ sáu, 06/10/2017 - 15:56

Câu 16: Cách ghi phiếu yêu cầu?

Trong hệ thống mục lục/ CSDL trên máy, 1 tên tài liệu có nhiều ký hiệu kho vì tên đó nằm ở nhiều kho sách khác nhau. Bạn đọc mượn ở kho nào cần ghi đúng ký hiệu kho đó.

Vd:  Vd 19102  có nghĩa: - Vd: Sách tại kho đọc phục vụ sinh viên (Tầng 5)

                               - 19102: Số đăng ký cá biệt

 
 

Ngày …… tháng 10  năm 2017

PHIẾU MƯỢN SÁCH BÁO

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Linh

Đơn vị:      CQ55/21.01

Só thẻ:........................................................

Ký hiệu/ Tên sách báo:............................

Vd 19102: Excel kế toán và Access kế       toán

 

 

Số lần đọc: 9061
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà