Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Cơ cấu tổ chức
Thứ tư, 08/01/2014 - 14:15

Cơ cấu tổ chức của Thư viện

ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

Nghiệp vụ: Phòng Nghiệp vụ được bố trí tại các phòng 303- tầng 3 của Thư viện.

+ Bổ sung: Xây dựng vốn tài liệu thư viện qua thực hiện nghiên cứu thu thập, chọn lựa tài liệu bằng ngân sách được cấp hàng năm và từ các nguồn khác như: nhận lưu chiểu, biếu tặng, tài trợ, trao đổi… phù hợp với nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Học viện và xây dựng các hệ thống tra cứu tìm tin truyền thống và hiện đại.  

Liên hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong công tác trao đổi thông tin, tư liệu.

Nhận lưu chiểu các xuất bản phẩm của Học viện, các luận văn thạc sỹ, các đề tài NCKH các cấp do các tổ chức và cá nhân trong Học viện chủ trì đã được bảo vệ. Thanh lý tài liệu.

+ Biên mục Tài liệu: Thực hiện các chu trình xử lý tài liệu nhập vào thư viện theo đúng yêu cầu về chuẩn nghiệp vụ thư viện, tổ chức các kho tư liệu phục vụ bạn đọc; xây dựng các CSDL thư mục, toàn văn; in các loại phích mục lục; các thông báo sách mới của Thư viện.

Nghiên cứu bổ sung hệ thống từ khóa - từ chuẩn có kiểm soát. Tổ chức xây dựng và bảo quản hệ thống mục lục tra cứu truyền thống.

Tổ chức hoạt động phục vụ thông tin chọn lọc cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và NCKH trong Học viện.

+ Phòng Thư viện điện tử: Phụ trách hệ thống máy tính; Trang Website thư viện; số hóa TL và phần mềm quản lý Thư viện Libol6.0; Xây dựng hồ sơ bạn đọc và in thẻ thư viện cho bạn đọc.

Tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin – thư viện cho cán bộ Thư viện và các đơn vị có nhu cầu. Hướng dẫn sinh viên thực tập chuyên ngành thông tin thư viện theo yêu cầu của ngành dọc. 

Phục vụ:

+ Phòng mượn: Là nơi tổ chức, lưu trữ, bảo quản tài liệu và phục vụ cho bạn đọc mượn tài liệu về nhà theo thời gian quy định với 2 loại tài liệu: Giáo trình, sách tham khảo. Phòng được bố trí tại tầng 1 và tầng 3 Thư viện.

+ Phòng đọc tài liệu tham khảo: Là nơi tổ chức, lưu trữ, bảo quản tài liệu và phục vụ đọc tại chỗ tài liệu tham khảo, tài liệu tra cứu cho bạn đọc là toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn Học viện. Phòng được bố trí tại tầng 3 của Thư viện.

+ Phòng đọc tài liệu nội sinh: Là nơi tổ chức, lưu trữ, bảo quản tài liệu và phục vụ đọc tại chỗ nguồn tài liệu nội sinh (luận văn, luận án, đề tài NCKH, kỷ yếu hội thảo... ) cho bạn đọc là cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang công tác và học tập tại Học viện. Phòng được bố trí tại tầng 4 Thư viện.

+ Phòng đọc Mở báo, tạp chí: Là nơi tổ chức, lưu trữ, bảo quản và phục vụ đọc tại chỗ dưới hình thức tự chọn cho bạn đọc là toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn Học viện. Phòng được bố trí tại tầng 3 Thư viện.

+ Phòng đọc Đa phương tiện: Được trang bị hệ thống máy tính cấu hình cao, phục vụ cho bạn đọc tra cứu CSDL thư mục, CSDL toàn văn và truy cập thông tin trên Internet. Phòng được bố trí tại tầng 4 Thư viện.

+ Phòng đọc 53E – Phan Phù Tiên: Là nơi tổ chức, lưu trữ, bảo quản tài liệu và phục vụ đọc tại chỗ cho bạn đọc là các cán bộ, giảng viện, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên các hệ khác. Phòng được bố trí tại cơ sở 53E – Phan Phù Tiên.

+ Phòng phát hành sách giáo trình do Học viện xuất bản tại Đức Thắng và Phan Phù Tiên.

* Đội ngũ viên chức: Đội ngũ cán bộ Thư viện có 12 đồng chí.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ TT-TV: 04; Thạc sỹ chuyên ngành khác: 01; Cử nhân TT-TV: 04; Cử nhân chuyên ngành khác: 03.

Ban Gián đốc

1. Nguyễn Việt Tiến - Giám đốc

Email: nguyenviettien@hvtc.edu.vn

2. Vũ Thanh Thủy - Phó Giám đốc

Email: vuthanhthuy@hvtc.edu.vn

Nghiệp vụ

3. Lê Thị Hương

 Email: huongle@hvtc.edu.vn

4. Phạm Thị Nga

Email: ngapham@hvtc.edu.vn

Phục vụ

5. Trần Thị Thanh Hằng

Email: tranthanhhang@hvtc.edu.vn

6. Nguyễn Thị Soa

Email: ngthisoa@hvtc.edu.vn

7. Nguyễn Viển Linh

Email: nguyenlinh@hvtc.edu.vn

8.Nguyễn Diệp Chi

Email: nguyendiepchi@hvtc.edu.vn

9. Lê Thị Minh Đức

Email: leminhduc@hvtc.edu.vn

10. Nguyễn Thị Mai Anh

Email: nguyenmaianh@hvtc.edu.vn

11. Nguyễn Huyền Trang

Email: nguyenhuyentrang.tv@hvtc.edu.vn.

12. Phạm Quỳnh Trang

Email: phamquynhtrang.tv@hvtc.edu.vn

 

Số lần đọc: 35186
Các bài mới
Thông tin đang cập nhật.
Các bài đã đăng
Thông tin đang cập nhật.
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà