Chi bộ
Thứ tư, 06/09/2017 - 14:13

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

1. CHI BỘ VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

2. CHI BỘ BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

3. CHI BỘ BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

4. CHI BỘ BAN QLKH - HTQT

5. CHI BỘ BAN THANH TRA GIÁO DỤC

6. CHI BỘ BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

7. CHI BỘ BAN QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

8. CHI BỘ BAN CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ SINH VIÊN

9. CHI BỘ BAN KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

10. CHI BỘ KHOA CƠ BẢN

11. CHI BỘ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

12. CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

13. CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

14. CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

15. CHI BỘ KHOA TẠI CHỨC

16. CHI BỘ KHOA KẾ TOÁN

17. CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

18. CHI BỘ KHOA SAU ĐẠI HỌC

19. CHI BỘ KHOA THUẾ - HẢI QUAN

20. CHI BỘ KHOA KINH TẾ

21. CHI BỘ KHOA NGOẠI NGỮ

22. CHI BỘ KHOA NGÂN HÀNG - BẢO HIỂM

23. CHI BỘ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ

24. CHI BỘ KHỐI VĂN PHÒNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

25. CHI BỘ TTTT - THƯ VIỆN

26. CHI BỘ TTBD&TVTCKT

27. CHI BỘ VIỆN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

28. CHI BỘ VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

29. CHI BỘ TRẠM Y TẾ
Số lần đọc: 25955
Các bài đã đăng
Trang 1/1
Hoạt động qua ảnh
Ảnh-19-04-2018-02-img0

Trang chủ  |  Cơ cấu tổ chức  |  Chỉ thị - Nghị quyết  |  Văn bản - Biểu mẫu  |  Đào tạo - Bồi dưỡng  |  Ảnh hoạt động  |  Liên hệ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY  
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Phòng 310 tầng 3 nhà hiệu bộ, Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.3520.348| Fax:
E-mail: dangdoan@hvtc.edu.vn | Website: https://www.hvtc.edu.vn/vpdanguy
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà