Hotline: 0961.481.086

Tin mới

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 27/03/2017 - 23:56

TB v/v rà soát, sửa đổi và bổ sung Qui định đào tạo chất lượng cao

            Kính gửi:   - Các thành viên Tiểu ban 
                              - Các Ban, Khoa và đơn vị liên quan

    Căn cứ vào Thông báo số 175/TB-HVTC ngày 02/03/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Kết luận Hội nghị Sơ kết Chương trình chất lượng cao Học kỳ I năm học 2016 – 2017;
    Căn cứ vào Quyết định số 248/QĐ-HVTC ngày 14/03/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thành lập Tiểu ban rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Quy định đào tạo Chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy;
    Căn cứ vào Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Qui định đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ,
    Tiểu Ban đề nghị các thành viên rà soát, sửa đổi và bổ sung Qui định đào tạo chất lượng cao. Các đơn vị chức năng tập trung, góp ý cụ thể như sau:
     - Ban Quản lý đào tạo rà soát, chỉnh sửa, bổ sung  điều 12, điều 13 trong Quy định 712/QĐ-HVTC ngày 07/08/2015 và các qui định liên quan.
     - Ban Công tác chính trị và sinh viên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung điều 7, điều 18 và điều 19 trong Quy định 712/QĐ-HVTC ngày 07/08/2015.
     - Ban Khảo thí và quản lý chất lượng rà soát, chỉnh sửa, bổ sung điều 15 và điều 16 (xét và công nhận tốt nghiệp) trong Quy định 712/QĐ-HVTC ngày 07/08/2015. 
     - Ban Tài chính Kế toán rà soát, chỉnh sửa, bổ sung điều 20 trong Quy định 712/QĐ-HVTC ngày 07/08/2015.
     - Ban Quản trị thiết bị rà soát, chỉnh sửa, bổ sung điều 8 trong Quy định 712/QĐ-HVTC ngày 07/08/2015.
     - Ban Tổ chức Cán bộ rà soát, chỉnh sửa, bổ sung điều 6 trong Quy định 712/QĐ-HVTC ngày 07/08/2015.
     - Khoa Kế toán và Tài chính Doanh nghiệp rà soát, chỉnh sửa, bổ sung mục c khoản 1 điều 12 trong Quy định 712/QĐ-HVTC ngày 07/08/2015.
     - Ban Quản lý Khoa học rà soát, chỉnh sửa, bổ sung điều 9 trong Quy định 712/QĐ-HVTC ngày 07/08/2015.
     - Ban Hợp tác quốc tế rà soát, chỉnh sửa, bổ sung điều 10 trong Quy định 712/QĐ-HVTC ngày 07/08/2015.
     Các thành viên trong tiểu ban soạn thảo sửa đổi bổ sung qui định đào tạo chất lượng cao theo phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 gửi về Ban Quản lý đào tạo theo địa chỉ email banquanlydaotaohvtc@googlegroups.com trước ngày 07/04/2017.

Quy định đào tạo chất lượng cao hệ ĐHCQ [XEM TẠI ĐÂY]

 

Số lần đọc: 11158
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà