Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 05/09/2019 - 12:34

TB: Lịch học tập, khai giảng, khám sức khỏe và học chính trị đầu khóa đối với sinh viên CQ57
Số: 994/TB-HVTC ngày 5 tháng 9 năm 2019

Căn cứ vào Quyết định số 565/QĐ-HVTC ngày 14/5/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020;
Căn cứ vào vào kết quả phân chuyên ngành của sinh viên CQ57;
Giám đốc Học viện Tài chính thông báo lịch học tập, khai giảng, khám sức khỏe và học chính trị đầu khóa đối với sinh viên CQ57 như sau:
I- Lịch học tập, khai giảng, khám sức khỏe và học chính trị đầu khóa
1. Lịch học tập

- Học chính trị đầu khóa:
+ Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao:  từ ngày 9/9/2019 tại HT700 (XEM TẠI ĐÂY)
+ Đối với chương trình đại trà: Từ ngày 16/9/2019 (XEM TẠI ĐÂY)
- Lịch học tập các học phần/môn học học kỳ I tại các hội trường và theo từng khối giảng riêng

+ Thời khóa biểu hệ Đại học chính quy khóa 57 chương trình chất lượng cao [XEM TẠI ĐÂY]

+ Thời khóa biểu hệ Đại học chính quy khóa 57 chương trình đại trà [XEM TẠI ĐÂY]
2. Lịch khai giảng khóa học
     - Lịch khai giảng CQ57: Thời gian 8h30’ ngày 26/9/2019 (Thứ 5) tại HT700 - Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
3. Lịch tổ chức gặp mặt cố vấn học tập
     - Đối với sinh viên hệ chương trình đào tạo chất lượng cao: Ngày 11/9/2019 (XEM TẠI ĐÂY)
     - Đối với sinh viên hệ đại trà: Từ ngày 18/9-20/9/2019 (XEM TẠI ĐÂY)
         (Bố trí không trùng lịch học chính trị đầu khóa và lịch học tập các môn học/học phần).
4. Lịch khám sức khỏe
     Từ ngày 16/9 -5/10/2019 theo thông báo riêng của Trạm y tế (bố trí không trùng lịch học chính trị đầu khóa và lịch học tập các môn học/học phần).
II- Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan
     Để phục vụ việc tổ chức học tập, khai giảng, khám sức khỏe và học chính trị đầu khóa đối với sinh viên CQ57, Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị có liên quan phối hợp và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể:
1. Ban Quản lý đào tạo
     - Chủ trì và là đầu mối giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tổ chức học tập, khai giảng và học chính trị đầu khóa đối với sinh viên CQ57. Sau khi có khối giảng chính thức thông báo danh sách lớp sinh viên: lập lịch học tập, khai giảng, khám sức khỏe đầu khóa và lịch học chính trị đầu khóa. Thông báo Khoa phụ trách QLSV, báo giảng cho các Bộ môn và thông báo kịp thời lịch học cho SV….
     - Phối hợp với các đơn vị liên quan để công khai chương trình đào tạo, Quy chế đào tạo trên cổng thông tin điện tử của HVTC phục vụ việc nghiên cứu và học tập của sinh viên đầu khóa học.
     - Phối hợp với các Ban, đơn vị có liên quan để tổ chức tốt việc học tập, khai giảng, khám sức khỏe và học chính trị đầu khóa cho SV CQ57.
     - Lập dự trù kinh phí chuẩn bị bài giảng chính trị đầu khóa đối với CQ57.
2. Ban Công tác chính trị & sinh viên
     - Phối hợp với các các đơn vị liên quan để tổ chức khai giảng: sắp xếp sinh viên ở nội trú, tổ chức bố trí lịch gặp mặt cố vấn học tập với sinh viên CQ57.
     - Phối hợp với các đơn vị liên quan để công khai các Quy định về quản lý sinh viên trên cổng thông tin điện tử của HVTC phục vụ việc nghiên cứu và học tập của sinh viên đầu khóa học.
     - Phối hợp với các Khoa QLSV, Đoàn TN và HSV để lập danh sách ban cán sự lớp, ban chấp hành chi đoàn tạm thời để ổn định các lớp học.
     - Lập dự toán kinh phí liên quan đến giảng dạy và tổ chức quản lý các lớp học chính trị đầu khóa trình Ban Giám đốc phê duyệt.
3. Ban Quản trị thiết bị
     - Chuẩn bị cơ sở vật chất liên quan đến việc phục vụ học tập, học chính trị đầu khóa, khai giảng theo kế hoạch như: hội trường, thiết bị âm thanh, loa đài, đèn chiếu, bảng dán thông báo, vệ sinh khu HT700.
     - Phối hợp với các Ban, đơn vị có liên quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể được giao.
4. Văn phòng Học viện
     - Thực hiện các công việc liên quan đến tuyên truyền, khánh tiết và trang trí trong ngày khai giảng khóa học.
     - Phối hợp với các Ban, đơn vị có liên quan để tổ chức việc học chính trị đầu khóa và khai giảng khóa học.
5. Khoa Quản lý sinh viên liên quan
     - Phân công cán bộ VPK quản lý các lớp sinh viên thuộc Khoa quản lý, đôn đốc và hướng dẫn sinh viên học chính trị đầu khóa và dự khai giảng tại HT 700, thông báo lịch học chính trị đầu khóa, lịch học tập các môn học/học phần và lịch khám sức khỏe đầu khóa đối với các lớp sinh viên thuộc Khoa quản lý (Nếu sinh viên không khám sức khỏe coi như chưa đủ thủ tục nhập học).
     - Chủ động và phối hợp với Ban CTCT&SV dự kiến Ban cán sự các lớp, BCH chi đoàn để sớm ổn định việc tổ chức lớp học thuộc Khoa quản lý.
     - Mỗi Khoa quản lý cử 4 sinh viên/1 lớp đại diện (trong đó: Ban cán sự lớp và Bí thư chi đoàn) dự lễ khai giảng khóa học tại HT700.
     - Phối hợp với các Ban, đơn vị có liên quan để tổ chức việc khai giảng, khám sức khỏe và học tập đối với sinh viên thuộc Khoa quản lý.
6. Trạm Y tế Học viện
     Lập lịch chi tiết và thông báo lịch khám sức khỏe (qua Khoa QLSV liên quan) đối với các lớp sinh viên CQ57.
7. Đoàn TNCSHCM và Hội sinh viên Học viện
      Phối hợp với VPHV để hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống HVTC và hoạt động tham gia công tác Đoàn, Hội tại HT700.
8. Các Bộ môn liên quan:  Tổ chức giảng dạy và phân công giảng dạy đảm bảo kế hoạch thông báo của Học viện.
     Trên đây là nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị liên quan, đề nghị các đơn vị trong Học viện phối kết hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trường hợp có vướng mắc liên hệ với Ban Quản lý đào tạo và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

 

Số lần đọc: 18522
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà