Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 01/11/2019 - 13:49

TB: v/v Tổ chức đón tiếp xác nhận và nhập học cho thí sinh thuộc xét tuyển diện Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và và đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ đại học chính quy khóa 57 năm 2019
Số: 1232/TB-HVTC ngày 31 tháng 10 năm 2019

Căn cứ Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 26/08/2015 của Bộ Giáo dục&Đào tạo về việc đào tạo nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ của các địa phương thuộc thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-HVTC ngày 10/07/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc điều chỉnh Đề án tuyển sinh năm 2019;

Căn cứ  Thông báo 890/HVTC-QLĐT ngày 09/08/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc đào tạo nhân lực cho các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2019;

Căn cứ Công văn số 4003/BGDĐT-GDĐH ngày 05/09/2019 của Bộ Giáo dục&Đào tạo về việc Đào tạo nhân lực trình độ đại học của Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam;

Căn cứ Quyết định 1143/QĐ-UBNN ngày 17/10/2019 của Chủ tịch UBND Tỉnh Tuyên Quang về việc duyệt danh sách học sinh đi học đại học theo nhu cầu của tỉnh năm 2019;

Căn cứ Quyết định 820/QĐ-UBNN ngày 03/09/2019 của Chủ tịch UBND Tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào các trường Đại học, Học viện diện đào tạo nhân lực các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc năm 2019;

Căn cứ công văn số 12/CV-VNCĐT ngày 30/10/2019 về việc danh sách xét tuyển trình độ đại học năm 2019 của Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam (Viện Nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ);

Căn cứ kết quả xét tuyển diện Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và và đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ đại học chính quy khóa 57 năm 2019,

 Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch tổ chức đón tiếp nhập học cho thí sinh thuộc diện Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và và đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ đại học chính quy khóa 57 năm 2019 như sau:

I - THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC

1. Thời gian: Buổi sáng:  Từ 8h00’ - 10h30’, ngày 4/11/2019 (Thứ 2)

2. Địa điểm: Tiền sảnh HT A1-Học viện Tài chính, 58 phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm-Hà Nội.

- Mẫu giấy báo nhập học [XEM TẠI ĐÂY]

II - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NHẬP HỌC

1. Thành phần tham gia trong buổi đón tiếp nhập học (09 người):

- Ban chỉ đạo chung và trực tiếp (03 người): Ban GĐHV (01 người), Ban QLĐT (01 người), Ban TCKT (01 người);

- Tham gia trực tiếp đón tiếp nhập học (06 người):

+ Số lượng cán bộ tham gia đón tiếp: Ban QLĐT: 02 người (cán bộ 1); Ban TCKT: 01 người (cán bộ 2); Ban CTCT&SV: 01 người (cán bộ 3); Đoàn Thanh niên: 01 người (cán bộ 4); Ban QTTB: 01 người.

2. Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị liên quan

2.1- Ban Quản lý đào tạo

- Là đầu mối tổ chức và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhập học.

- Phối hợp với các Ban và đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp, kiểm tra, thu nhận hồ sơ, giấy tờ liên quan đến QLĐT, các giấy tờ ưu tiên

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp nhập học theo kế hoạch thông báo.

- Giải đáp các vướng mắc về hồ sơ, thủ tục nhập học của sinh viên.

- Chuẩn bị các tài liệu, ấn phẩm, phục vụ sinh viên nhập học.

- Cung cấp danh sách thu tiền học phí của sinh viên cho Ban TCKT.

- Tổng hợp số liệu sinh viên thực tế nhập học báo cáo Ban Giám đốc.

- Sau khi kết thúc buổi đón tiếp nhập học: Giải quyết các công việc liên quan để chuẩn bị cho việc học tập của sinh viên đầu khoá học.

2.2- Ban Công tác chính trị và sinh viên

- Cử cán bộ thu nhận giấy di chuyển quân dự bị cho Nam sinh viên.

- Tiếp nhận bàn giao hồ sơ SV nhập học từ cán bộ tham gia đón tiếp sau khi kết thúc đợt nhập học.

- Liên hệ và phối hợp với công an để hướng dẫn, giải quyết các vấn đề liên quan đến hộ khẩu của sinh viên.

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp nhập học theo kế hoạch thông báo.

2.3- Ban Tài chính kế toán

- Phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhập học.

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp nhập học theo kế hoạch thông báo.

- Thu các khoản tiền sinh viên nộp theo Quy định của Học viện trên giấy báo nhập học.

- Duyệt và thanh toán kinh phí thực tế tổ chức nhập học trên cơ sở đề xuất của các Ban, đơn vị chức năng có liên quan.

2.4- Đoàn TNCSHCM và Hội SV

- Cử cán bộ Đoàn nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn và phát tài liệu cho sinh viên nhập học.

3. Trách nhiệm của cán bộ đón tiếp nhập học

Cán bộ tham gia đón tiếp tăng cường phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có tác phong và thái độ đúng mực với sinh viên khi thực hiện nhiệm vụ.

Đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp tổ chức thực hiện để buổi đón tiếp sinh viên nhập học đảm bảo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt./.

Số lần đọc: 6483
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà