Activities photo
Ảnh-03-11-2018-16-img9 Ảnh-03-11-2018-16-img8 Ảnh-03-11-2018-16-img7 Ảnh-03-11-2018-16-img6 Ảnh-03-11-2018-16-img5 Ảnh-03-11-2018-16-img4 Ảnh-03-11-2018-16-img3 Ảnh-03-11-2018-16-img2 Ảnh-03-11-2018-16-img1 Ảnh-03-11-2018-16-img0

LIST OF ACCEPTED PAPERS

ICYREB2018'S PROCEEDINGS

/Portals/28/Ky%20yeu%20hoi%20thao%20cuoi%20in-final.pdf

DETAILED SESSIONS

1. DANH SÁCH VÀ THỨ TỰ CÁC BÀI THUYẾT TRÌNH PHÒNG 1

Hội trường 103: Chủ đề 1: Môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

/Portals/28/DANH%20SACH%20CAC%20BAI%20THUYET%20TRINH%20%20PHONG%201-FINAL.pdf

2. DANH SÁCH VÀ THỨ TỰ CÁC BÀI THUYẾT TRÌNH PHÒNG 2

Hội trường 107: Chủ đề 2: Tài chính - Kế toán - Kiểm toán

/Portals/28/DANH%20SACH%20CAC%20BAI%20THUYET%20TRINH%20%20PHONG%202-FINAL.pdf

3. DANH SÁCH VÀ THỨ TỰ CÁC BÀI THUYẾT TRÌNH PHÒNG 3

Hội trường 108: Chủ đề 3: Kinh tế- Quản trị kinh doanh

/Portals/28/DANH%20SACH%20CAC%20BAI%20THUYET%20TRINH%20PHONG%203-FINAL.pdf

4. DANH SÁCH VÀ THỨ TỰ CÁC BÀI THUYẾT TRÌNH PHÒNG 4

Hội trường 307: Chủ đề 4: Talk show về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

/Portals/28/DANH%20SACH%20CAC%20BAI%20THUYET%20TRINH%20%20PHONG%204-FINAL_1.pdf

5. DANH SÁCH VÀ THỨ TỰ CÁC BÀI THUYẾT TRÌNH PHÒNG 5

Class Room 202: R5: Startup and innovative environment

/Portals/28/DANH%20SACH%20CAC%20BAI%20THUYET%20TRINH%20%20PHONG%205-FINAL.pdf

6. DANH SÁCH VÀ THỨ TỰ CÁC BÀI THUYẾT TRÌNH PHÒNG 6

Class Room 203  R6: Finance

/Portals/28/DANH%20SACH%20CAC%20BAI%20THUYET%20TRINH%20%20PHONG%206-FINAL.pdf

7. DANH SÁCH VÀ THỨ TỰ CÁC BÀI THUYẾT TRÌNH PHÒNG 7

Class Room 207 R7: Auditing-Accounting

/Portals/28/DANH%20SACH%20CAC%20BAI%20THUYET%20TRINH%20PHONG%207-FINAL.pdf

8. DANH SÁCH VÀ THỨ TỰ CÁC BÀI THUYẾT TRÌNH PHÒNG 8

Class Room 208  R8: Economics, Business Administration

/Portals/28/DANH%20SACH%20CAC%20BAI%20THUYET%20TRINH%20PHONG%208-FINAL.pdf

 

Trân trọng kính mời các tác giả tham khảo danh sách bài viết đã được chia theo các phiên thảo luận. Do thời gian có hạn nên chúng tôi có hạn chế lại số lượng bài được thuyết trình. Rất mong các tác giả thông cảm! Hẹn gặp các tác giả ngày 30/10/2018 tại Học viện Tài Chính!

 

Important Dates
Program Co-chairs

Associate Professor Trong Co Nguyen, President of the Academy of Finance, Vietnam.

Professor Duc Khuong Nguyen - Professor of Finance and Deputy Director for Research at the IPAG Business School (France).

 

Associated Journals

Journal of Finance & Accounting Research (AOF)

Conference Venue