Tìm
CÔNG BỐ QUỐC TẾ
Thứ hai, 29/03/2021 - 11:15

Bài 1. Hướng dẫn kiểm tra tạp chí Quốc tế

Nhằm hướng đến sự chuẩn hóa trong việc lựa chọn và công bố trên các Tạp chí quốc tế thuộc cơ sở dữ liệu (ISI, Scopus, ABDC) có uy tín, Ban HTQT hướng dẫn các bước kiểm tra Tạp chí quốc tế (trước và sau công bố) làm tài liệu tham khảo cho các Tác giả bài báo.

Cụ thể các bước; xem tại đây.

Số lần đọc: 527
Tin tiêu điểm
Thông báo về việc đăng kí học International Summer Course Online
Tham gia khóa học hè quốc tế - International summer Course: “Green Accounting Implementation to Empower ASEAN Economic Growth”
Ngành và chuyên ngành đào tạo của Học viện Tài chính
Một số thông tin về Ngành, Chuyên ngành đào tạo của Học viện Tài chính nhằm giúp định hướng lựa chọn cho phụ huynh và học sinh
Hình ảnh hoạt động
Ảnh-16-04-2021-09-img0 Ảnh-16-04-2021-09-img1 Ảnh-16-04-2021-09-img2 Ảnh-16-04-2021-09-img3 Ảnh-16-04-2021-09-img4 Ảnh-16-04-2021-09-img5 Ảnh-16-04-2021-09-img6 Ảnh-16-04-2021-09-img7 Ảnh-08-03-2021-14-img0 Ảnh-08-03-2021-14-img1
Truy cập
Truy cập Truy cập: 209875
Truy cập Online: 10