Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 27/03/2015 - 17:13

Thông báo dự thảo Kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016 hệ ĐHCQ (gồm cả học cùng lúc 2 chương trình); hệ LTĐH và Đại học VB2 các khóa ;
Căn cứ vào chương trình đào tạo hiện hành, Ban Quản lý đào tạo gửi Quý Bộ môn bản dự thảo kế hoạch đào tạo năm học 2015- 2016 các môn học/học phần thuộc Bộ môn đối với hệ Đại học chính quy (gồm cả học cùng lúc 2 chương trình); hệ Liên thông đại học và hệ Đại học văn bằng 2 các khóa (có bản chi tiết kèm theo).

- Dự thảo Kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy năm học 2015-2016 (theo Bộ môn).

- Dự thảo Kế hoạch đào tạo tổng thể học cùng lúc 2 chương trình, gồm: CQ49 học bổ sung (HK1); CQ50 (CQ49 học cùng CQ50) HK1&HK2; CQ51 HK1&HK2.

- Dự thảo Kế hoạch đào tạo tổng thể hệ Đại học văn bằng 2Liên thông đại học các khóa.

(Riêng dự thảo Kế hoạch đào tạo tổng thể các hệ CQ, LTĐH, ĐHVB2 năm học 2015-2016 theo Khóa/lớp, Bộ môn xem trực tiếp trên Website: aof.edu.vn/daotao từ ngày 26/3/2015.

* Các khối giảng học cùng lúc 2 chương trình CQ52 bắt đầu học từ tháng 01/16; hệ Liên thông đại học khóa 18 và Đại học văn bằng 2 khóa 15 tuyển sinh trong năm 2015, Ban Quản lý đào tạo sẽ thông báo sau khi có kế hoạch tuyển sinh chính thức).

Trước khi lưu hành kế hoạch đào tạo chính thức năm học 2015-2016, Ban Quản lý đào tạo đề nghị Quý Bộ môn xem xét dự thảo và cho ý kiến đóng góp trực tiếp bằng văn bản về tính khoa học, hợp lý các nội dung của dự thảo đính kèm.

Các Bộ môn muốn xem xét việc bố trí các học phần/môn học của Bộ môn trong dự thảo có đảm bảo tương đối điều kiện tiên quyết hay không, Bộ môn có thể tham khảo kế hoạch đào tạo tổng thể các học phần/môn học năm học 2015-2016 của tất cả các Bộ môn trên Website: aof.edu.vn/daotao.

                Ý kiến phản hồi của Quý Bộ môn gửi về Ban Quản lý đào tạo (P307) hoặc gửi trực tiếp qua email: nguyenhuongthao@hvtc.edu.vn trước ngày 31/3/2015. Sau thời hạn trên, nếu Quý BM không phản hồi ý kiến thì Kế hoạch đào tạo các hệ ĐHCQ, LTĐH và ĐHVB2 chính thức được lưu hành.

                Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ môn!

Quản lý đào tạo

Số lần đọc: 412
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà