Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 01/06/2022 - 15:31

Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023
Số 448/QĐ-HVTC ngày 31/05/2022

- Kế hoạch đào tạo tổng thể năm học 2022 - 2023 [XEM TẠI ĐÂY]

- Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2022 - 2023 [XEM TẠI ĐÂY]

- Kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy năm học 2022 - 2023 [XEM TẠI ĐÂY]

- Kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy ngành 2 năm học 2022 - 2023 [XEM TẠI ĐÂY]

- Kế hoạch đào tạo hệ Liên thông Đại học năm học 2022 - 2023 [XEM TẠI ĐÂY]

- Kế hoạch đào tạo hệ Đại học văn bằng 2 năm học 2022 - 2023 [XEM TẠI ĐÂY]

- Kế hoạch đào tạo hệ Đại học vừa làm vừa học năm học 2022 - 2023 [XEM TẠI ĐÂY]

Kế hoạch đào tạo hệ Liên thông Đại học và Đại học văn bằng 2 - Vừa làm vừa học năm học 2022 - 2023 [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 12342
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà