Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Chủ nhật, 06/03/2022 - 14:54

TB: v/v Điều chỉnh thời gian kê khai tên đề tài luận văn/đồ án tốt nghiệp đối với sinh viên CQ56 (chương trình chuẩn: CT1 & CT2) – hệ Đại học chính quy
Số: 12/TB-QLĐT ngày 04 tháng 03 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 126/TB-HVTC ngày 18/02/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Kê khai tên đề tài luận văn tốt nghiệp của sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 56 (chương trình chuẩn và chương trình chất lượng cao);

Căn cứ Thông báo số 1170/TB-HVTC ngày 02/12/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ56 (chương trình chuẩn: CT1);

Căn cứ Thông báo số 1279/TB-HVTC ngày 03/12/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên học cùng lúc 2 chương trình CQ56 (chương trình chuẩn: CT2);

Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1. Điều chỉnh bổ sung thời gian kê khai tên đề tài luận văn/đồ án tốt nghiệp đối với sinh viên CQ56 (chương trình chuẩn: CT1&CT2) từ 16/5 – 23/5/2022 (Sau thời hạn trên, Học viện không tổ chức cho sinh viên kê khai bổ sung và sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả thông tin tốt nghiệp của mình).

2. Việc thực hiện kê khai tên đề tài luận văn/đồ án tốt nghiệp của sinh viên CQ56 (chương trình chuẩn: CT1 & CT2) thực hiện theo hướng dẫn tại Thông báo số 126/TB-HVTC ngày 18/02/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị và sinh viên CQ56 (chương trình chuẩn: CT1 & CT2) liên hệ với Ban QLĐT theo số điện thoại 0912 50 1985 để được hỗ trợ giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 17586
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà