DANH MỤC CHÍNH

Truy cập
Truy cập Truy cập: 105448
Truy cập Online: 38

Báo cáo PLKQHT
Thứ năm, 10/08/2023 - 15:0

TB: v/v rà soát phân loại kết quả học tập Học kỳ 2 năm học 2022-2023

TB: v/v rà soát phân loại kết quả học tập Học kỳ 2 năm học 2022-2023

 

    Căn cứ các Quyết định số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/08/2013; 774B/QĐ-HVTC ngày 23/08/2013 và 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016; 1448/QĐ-HVTC ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo hệ Liên thông đại học, hệ Đại học văn bằng hai, hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ;

     Để chuẩn bị cho công tác phân loại kết quả học tập (PLKQHT) Học kỳ 2 năm học 2022-2023 được tiến hành theo đúng kế hoạch. Ban Khảo thí & QLCL gửi đối chiếu bảng PLKQHT Học kỳ 2 năm học 2022-2023 của các Khóa, Lớp hệ Đại học CQ, Liên thông CQ và Văn bằng 2 CQ trên website của Học viện Tài chính (Xem kết quả học tập tại đây)

     Ban Khảo thí & QLCL đề nghị:

    * Các Khoa quản lý sinh viên, cố vấn học tập nhắc nhở sinh viên các lớp thực hiện đúng nội dung kế hoạch của thông báo này.

     * Sinh viên kiểm tra, đối chiếu kỹ:

     - Điểm từng học phần/môn học;

     - Điểm Trung bình chung Học kỳ (TBCHK);

     - Điểm Trung bình chung tích lũy (TBCTL);

     và các tiêu thức khác có trong Bảng phân loại KQHT

     * Nếu có sai sót, sinh viên phản hồi theo một trong các hình thức sau:

     - Phản hồi qua địa chỉ thư điện tử (email) hoặc trực tiếp qua số điện thoại của chuyên viên quản lý khóa liên quan:

     * Hệ ĐHCQ Khóa 58: nguyenthihue@hvtc.edu.vn

     (Đ/c Huệ - SĐT: 0906.009.596)

     * Hệ ĐHCQ Khóa 59: nguyenhoangthanh@hvtc.edu.vn

     (Đ/c Thanh - SĐT: 0983.230.579)

     * Hệ ĐHCQ Khóa 60: thanhthuy@hvtc.edu.vn

     (Đ/c Thủy - SĐT: 0984.030.672)

     * Hệ LTĐH  VB2daothilien@hvtc.edu.vn

     (Đ/c Liên - SĐT 0912.657.738)

     - Thời hạn phản hồi trước 17h00’ ngày 14/08/2023. Sau thời gian trên nếu sinh viên không có ý kiến phản hồi, thì coi như sinh viên đồng ý với kết quả học tập hiện tại. Ban Khảo thí & QLCL sẽ tiến hành tổng hợp, lập báo cáo Phân loại kết quả học tập HK 2 năm học 2022-2023.

     Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, liên hệ với Ban Khảo thí và QLCL để giải quyết kịp thời.

Số lần đọc: 53
Trang 1/1
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà