DANH MỤC CHÍNH

Truy cập
Truy cập Truy cập: 96385
Truy cập Online: 12

Báo cáo PLKQHT
Thứ tư, 03/02/2021 - 16:16

TB: v/v rà soát phân loại kết quả học tập Học kỳ 1 năm học 2020-2021
Số: 17/TB-KT&QLCL ngày 03 tháng 02 năm 2021

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/08/2013 và 774B/QĐ-HVTC ngày 23/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo hệ Liên thông đại học, hệ Đại học văn bằng hai theo hệ thống tín chỉ;

Để chuẩn bị cho công tác phân loại kết quả học tập (PLKQHT) Học kỳ 1 năm học 2020-2021 được tiến hành theo đúng kế hoạch. Ban Khảo thí & QLCL gửi đối chiếu bảng PLKQHT Học kỳ 1 năm học 2020-2021 của các Khóa, Lớp hệ ĐHCQ, Liên thông chính quy và Văn bằng 2 chính quy trên website của Học viện Tài chính (tại địa chỉ: https://khaothi.hvtc.edu.vn/)

Ban Khảo thí & QLCL đề nghị:

* Các Khoa quản lý sinh viên, cố vấn học tập nhắc nhở sinh viên các lớp thực hiện đúng nội dung kế hoạch của thông báo này.

* Sinh viên kiểm tra, đối chiếu kỹ:

- Điểm từng học phần/môn học;

- Điểm Trung bình chung Học kỳ (TBCHK);

- Điểm Trung bình chung tích lũy (TBCTL);

và các tiêu thức khác có trong Bảng phân loại KQHT

* Nếu có sai sót, sinh viên phản hồi theo một trong các hình thức sau:

- Phản hồi qua địa chỉ thư điện tử: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn (Chủ đề thư ghi rõ: Họ và tên sinh viên, khóa, lớp, số điện thoại; Nội dung thư ghi rõ thắc mắc, khiếu nại).

 

- Phản hồi qua số điện thoại:

+ Quản lý CQ55 (024.37520296 - Máy lẻ: 107)

+ Quản lý CQ56 (024.37520296 - Máy lẻ: 101)

+ Quản lý CQ57 (024.37520296 - Máy lẻ: 102)

+ Quản lý CQ58 (024.37520296 - Máy lẻ: 102)

+ Quản lý LTĐH, VB2 (024.37520296 - Máy lẻ: 107)

- Thời hạn phản hồi trước 16h00’ ngày 20/02/2021. Sau thời gian trên nếu sinh viên không có ý kiến phản hồi, thì coi như sinh viên đồng ý với kết quả học tập hiện tại. Ban Khảo thí & QLCL sẽ tiến hành tổng hợp, lập báo cáo Phân loại kết quả học tập HK 1 năm học 2020-2021.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, liên hệ với Ban Khảo thí và QLCL để giải quyết kịp thời.

 

Tải danh sách phân loại KQHT HK1 (2020-2021)

Số lần đọc: 32
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà