DANH MỤC CHÍNH

Truy cập
Truy cập Truy cập: 105630
Truy cập Online: 1

Olympic
Thứ tư, 16/08/2017 - 14:16

TB: Olympic Tin 2017
Số: 92/2017-KT&QLCL ngày 08 tháng 8 năm 2017

          Kính gửi: - Trưởng các Khoa quản lý sinh viên hệ đại học chính quy

                          - Ban cán sự các lớp sinh viên

Căn cứ thông báo số 01-2017/HTH ngày 22/06/2017 của Hội Tin học Việt Nam về việc tổ chức kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 26 và kỳ thi Lập trình sinh viên Quốc tế ACM/IPCP, tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh (dự kiến vào tháng 05/12/2017 – 08/12/2017); theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện Tài chính, Ban KT&QLCL phối hợp với Bộ môn Tin học Tài chính kế toán thông báo cho sinh viên kế hoạch đăng ký và sơ tuyển như sau:

1. Mục đích kỳ thi: Phát hiện, bồi dưỡng những sinh viên giỏi tin, nâng cao chất lượng dạy và học tin, thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên các trường đại học, học viện và cao đẳng trong cả nước.

2. Nội dung thi: gồm 2 phần Olympic Tin và lập trình ACM/ICPC (Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại: http://www.olp.vn/olympic/quy-che).

3. Đối tượng tham gia: Là sinh viên hệ đại học chính quy tập trung đang học tại Học viện, sử dụng tốt một trong các ngôn ngữ lập trình Pascal, C/C++, Java.

4. Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại https://goo.gl/YfyNj5

5. Thời gian và địa điểm đăng ký, hướng dẫn ôn luyện:

Sẽ thông báo trên http://www.hvtc.edu.vn/khaothi và qua Email sinh viên đăng ký.

Nhận được thông báo này, Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng đề nghị những sinh viên có nguyện vọng tham gia dự thi vào đội tuyển Olympic Tin năm 2017 đến đăng ký và ôn tập đầy đủ, đúng giờ.

Mọi vướng mắc liên hệ trực tiếp tại phòng 305 Ban Khảo thí và QLCL (Số điện thoại: 0243.8386867 số máy lẻ 305).

Số lần đọc: 2
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà