DANH MỤC CHÍNH

Truy cập
Truy cập Truy cập: 96365
Truy cập Online: 6

Olympic
Thứ tư, 31/08/2022 - 9:17

TB v/v đăng ký dự thi Olympic Tin học và Lập trình sinh viên Quốc tế ICPC 2022
Số: 133/TB-KT&QLCL, ngày 31 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

          Kính gửi: - Trưởng các Khoa quản lý sinh viên hệ đại học chính quy

                           - Ban cán sự các lớp sinh viên

Căn cứ thông báo số 01 ngày 15/8/2022 của Hội Tin học Việt Nam về việc tổ chức kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 31 và kỳ thi Lập trình sinh viên Quốc tế ICPC Asia Hồ Chí Minh, tổ chức tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, dự kiến từ ngày 06/12/2022 đến ngày 09/12/2022; Ban Khảo thí và QLCL phối hợp với Bộ môn Tin học Tài chính Kế toán thông báo cho sinh viên kế hoạch đăng ký như sau:

1. Mục đích kỳ thi: Phát hiện, bồi dưỡng những sinh viên giỏi tin, nâng cao chất lượng dạy và học tin, thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên các trường đại học, học viện và cao đẳng trong cả nước.

2. Nội dung thi: gồm 2 phần Olympic Tin và lập trình Quốc tế ICPC (Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại: https://www.olp.vn/olympic-tin-học-sinh-viên/quy-chế-nội-quy

3. Đối tượng tham gia: Là sinh viên hệ đại học chính quy tập trung đang học tại Học viện, sử dụng tốt một trong các ngôn ngữ lập trình Pascal, C/C++, Java.

4. Quyền lợi của sinh viên:

- Sinh viên được chọn vào đội tuyển đạt giải từ khuyến khích trở lên được thưởng điểm 10, sinh viên không đạt giải được thưởng điểm 9, sinh viên có thành tích tốt trong quá trình ôn luyện cùng đội tuyển nhưng không được chọn vào đội tuyển được cộng thêm 01 điểm vào điểm đánh giá môn học, cụ thể:

+ Đối với sinh viên không thuộc chuyên ngành 41 thưởng điểm môn: Tin học đại cương hoặc Tin học ứng dụng.

+ Đối với sinh viên chuyên ngành 41 thưởng điểm một trong các môn: Tin học đại cương, Cấu trúc dữ liệu giải  thuật, Toán rời rạc, Cơ sở lập trình.

- Sinh viên đạt giải từ khuyến khích trở lên được Giám đốc Học viện khen thưởng và ghi vào hồ sơ của sinh viên.

- Sinh viên tham dự kỳ thi Olympic không thể dự thi kết thúc môn học/học phần khác (do trùng thời gian thi) sẽ được dự thi các môn học/học phần này ở kỳ thi lại. Điểm thi của sinh viên ở lần thi lại được tính là thi lần đầu và được làm căn cứ để xét học bổng, học phí và các quyền lợi khác như thi lần đầu.

5. Thời gian, hình thức đăng ký:

Thời hạn đăng ký: Đăng ký đến hết ngày 11/9/2022

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại địa chỉ https://goo.gl/YfyNj5

6. Hướng dẫn ôn luyện:

Sẽ thông báo trên https://khaothi.hvtc.edu.vn và qua Email sinh viên đăng ký.

Trên cơ sở số lượng sinh viên đăng ký, Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng phối hợp với Bộ môn Tin học Tài chính Kế toán báo cáo lãnh đạo Học viện và xin ý kiến về kế hoạch tổ chức thực hiện.

Nhận được thông báo này, Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng đề nghị những sinh viên có nguyện vọng tham gia dự thi vào đội tuyển Olympic Tin năm 2022 đăng ký đúng thời gian quy định.

Mọi vướng mắc liên hệ trực tiếp tại phòng 109 Ban Khảo thí và QLCL (Số điện thoại thầy Thu: 0988.262.942).

Số lần đọc: 4
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà