DANH MỤC CHÍNH

Truy cập
Truy cập Truy cập: 96414
Truy cập Online: 10

Olympic
Thứ ba, 23/11/2021 - 11:29

TB v/v đăng ký dự thi Olympic Tin học và Lập trình sinh viên Quốc tế ICPC 2021
Số: 167/TB-KT&QLCL ngày 23 tháng 11 năm 2021

                  Kính gửi: - Trưởng các Khoa quản lý sinh viên hệ đại học chính quy

                                   - Ban cán sự các lớp sinh viên

     Căn cứ thông báo số 02 ngày 21/10/2021 của Hội Tin học Việt Nam về việc tổ chức kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 30 và kỳ thi Lập trình sinh viên Quốc tế ICPC Asia Hà Nội, tổ chức tại Đại học FPT Hà Nội, dự kiến từ ngày 08/3/2022 đến ngày 11/3/2022; theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện Tài chính, Ban Khảo thí và QLCL phối hợp với Bộ môn Tin học Tài chính Kế toán thông báo cho sinh viên kế hoạch đăng ký và sơ tuyển như sau:

     1. Mục đích kỳ thi: Phát hiện, bồi dưỡng những sinh viên giỏi tin, nâng cao chất lượng dạy và học tin, thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên các trường đại học, học viện và cao đẳng trong cả nước.

   2. Nội dung thi: gồm 2 phần Olympic Tin và lập trình Quốc tế ICPC (Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại: https://www.olp.vn/olympic-tin-học-sinh-viên/quy-chế-nội-quy

     3. Đối tượng tham gia: Là sinh viên hệ đại học chính quy tập trung đang học tại Học viện, sử dụng tốt một trong các ngôn ngữ lập trình Pascal, C/C++, Java.

     4. Thời gian, hình thức đăng ký:

     Thời gian đăng ký: Đăng ký đến hết ngày 30/11/2021

     Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại địa chỉ https://goo.gl/YfyNj5

     5. Hướng dẫn ôn luyện:

     Sẽ thông báo trên https://khaothi.hvtc.edu.vn và qua Email sinh viên đăng ký.

     Nhận được thông báo này, Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng đề nghị những sinh viên có nguyện vọng tham gia dự thi vào đội tuyển Olympic Tin năm 2021 đăng ký và ôn tập đầy đủ, đúng giờ.

     Mọi vướng mắc liên hệ trực tiếp tại phòng 109 Ban Khảo thí và QLCL (Số điện thoại: 0243.8386867 số máy lẻ 109).

Số lần đọc: 18
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà