Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Hướng dẫn
Thứ hai, 22/08/2022 - 13:33

Hướng dẫn đọc tài liệu tại Phòng đọc mở tham khảo

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

           THƯ VIỆN

Hướng dẫn đọc tài liệu tại Phòng đọc mở tham khảo

Phòng Đọc phục vụ theo hình thức mở nên bạn đọc cần phải tuân thủ theo đúng nguyên tắc và sự hướng dẫn của cán bộ thư viện. Trước khi tìm kiếm tài liệu trên giá, bạn đọc cần đọc kỹ bảng “Hướng dẫn sử dụng Phòng đọc mở”.

1.  Cách bố trí tài liệu trong kho mở:

Tầng 1: Phòng đọc báo – tạp chí

Tầng 2: Phòng  đọc tài liệu tham khảo tiếng việt, tiếng nước ngoài, tài liệu tra cứu

Tầng 4: Phòng đọc tài liệu nội sinh (Luận văn thạc sĩ, Luận án tiến sĩ, ĐTNCKH, Luận văn tốt nghiệp)

2.  Nguyên tắc sắp xếp tài liệu trong kho mở:

* Ký hiệu xếp giá của tài liệu:

- Tài liệu trong kho mở được sắp xếp theo chủ đề, các chủ đề được thể hiện bằng kí hiệu phân loại.

- Kí hiệu xếp giá (nhãn của sách) được dán ở gáy trên của tài liệu và bao gồm các yếu tố sau:

Ví dụ: Cuốn sách về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có kí hiệu xếp giá như sau:

  

Chỉ số phân loại DDC: cho biết vị trí của tài liệu ở vị trí nào trên giá

 Chỉ số Cutter : Kí hiệu tên tác giả hoặc tên sách               

 Số đăng kí cá biệt: mỗi tài liệu chỉ được gán một số duy nhất

 Năm xuất bản

 

*Quy tắc xếp giá kho mở

- Tài liệu được chia và xếp vào các dãy giá từ mục 000 và 900 theo bảng phân loại DDC bắt đầu từ giá số 1. Trong từng giá tài liệu được xếp theo từng khoang, theo trật từ trên xuống dưới và từ trái qua phải (VD1). Tại mỗi đầu giá đều  có bảng chỉ dẫn cụ thể.

VD:

Giá số 1                                    Giá số  2

000: Tổng quát               332: Tài chính ngân hàng

001:Triết học tổng quát  335: CN Mác- Lênin & TT HCM

150: Tâm lí học             336: Tài chính công

………………                      ……………………

- Nếu tài liệu có cùng chỉ số phân loại, xếp theo bảng chữ cái kí hiệu tên tác giả hoặc tên sách ( chỉ số Cutter).

- Nếu tài liệu có cùng chỉ số phân loại, cùng chỉ số Cutter tài liệu sẽ được sắp xếp theo năm xuất bản.
3. Quy trình sử dụng tài liệu:

- Xem sơ đồ bố trí tài liệu (tầng 1) để xác định khu vực tài liệu cần tìm

- Tra tìm trên máy tính để nắm được các thông tin cần thiết về tài lỉệu (nhan đề, ký hiệu xếp giá, ký hiệu kho, số giátình trạng tài liệubận hay rỗi)

- Tìm đúng số giá có chứa tài liệu cần tìm

- Xem bảng chỉ dẫn đầu giá để xác định vị trí của tài liệụ trên giá

- Tìm trên giá theo các thông tin cần thiết đã được xác định căn cứ theo nguyên tắc xếp giá

- Nếu cần xem lướt tài liệu trước khi mượn, phải đánh dấu vị trí tài liệu vừa rút ra bằng cách quay ngang cuốn sách bên trái liền kề.

- Khi đem tài liệu từ giá sách ra bàn, bạn đọc phải đăng kí sử dụng tại quầy thủ thư.

- Đọc xong tài liệu, bạn đọc phải đăng kí trả với thủ thư trước khi xếp sách lại vị trí cũ đã được đánh dấu. Không tự ý xếp sách lên giá khi chưa đánh dấu vị trí, cần đặt lên bàn sắp xếp để thủ thư đưa lên giá.

- Khi cần photocopy tài liệu, phải đăng kí với thủ thư

- Không tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng khi chưa làm thủ tục mượn.

- Không được lấy nhiều tài liệu một lúc, tối đa là 02 cuốn / lượt

THƯ VIỆN

 

Số lần đọc: 13182
Trang 1/1
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà