Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Hướng dẫn
Thứ năm, 08/10/2020 - 15:29

Hướng dẫn sử dụng giao diện tìm kiếm Primo

BƯỚC 1: Bạn đọc truy cập tên miền: http://libsearch.hvtc.edu.vn

BƯỚC 2: ĐĂNG NHẬP

- Từ giao diện trên chọn nhãn “Đăng nhập”

- Sau đó điền thông tin vào hộp thoại sau:

*Tên đăng nhập:Mã số sinh viên (Lưu ý: nhập đầy đủ tất cả các số)

* Mật khẩu:Ngày tháng năm sinh(VD:20111999)

- Nhấn vào nút “Đăng nhập”

BƯỚC 3: TÌM KIẾM

Có 3 cách tìm kiếm:

1.Tìm kiếm đơn giản

* Bước 2: Chọn phạm vi tìm kiếm nếu muốn

* Chọn:“Tất cả tài nguyên”: Tất cả tài liệu điện tử, tài liệu số, tài liệu in của thư viện quản lý.

*Chọn: “Mục lục thư viện”: Tất cả các tài liệu in được biên mục trong Aleph.

* Chọn: “ Bộ sưu tập số”: Tất cả các tài liệu được biên mục và đính kèm file số trong Aleph bằng module quản lý số ADAM.

* Chọn :“Tài nguyên điện tử” bao gồm tất cả các bài báo, tạp chí, sách điện tử được chỉ mục từ các nhà xuất bản trên thế giới thông qua dịch vụ điện toán đám mây PCI của Exlibris. Nếu tài liệu là mở hoặc đã trả phí thì bạn đọc sẽ xem được toàn văn thông qua tính “Xem trực tuyến” ở mỗi biểu ghi kết quả trả về.

Bước 3: Kích vào nút “Tìm”

2. Tìm kiếm nâng cao

* Bước 1:Để truy cập giao diện Tìm kiếm nâng cao, tại giao diện Tìm kiếm đơn giản bạn đọc kích vào liên kết “Tìm kiếm nâng cao”.