Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Nội quy
Thứ tư, 27/11/2013 - 14:57

Quy định về việc phục vụ sách giáo trình, sách tham khảo
Với mục đích phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên ngày càng tốt hơn, Thư viện đã đưa vào phục vụ hai phân hệ: Bạn đọc và Mượn - trả. Để thực hiện được các yêu cầu đặt ra, Giám đốc Học viện Tài chính quy định một số điểm như sau:

1. Đối tượng được phc v: Cán b, ging viên và sinh viên đang công tác và hc tp ti Hc vin Tài chính.

     2. Tài liu và điu kin mượn tài liu:

         2.1. Tài liu mượn : Sách giáo trình và Sách tham kho.

         2.2. Điu  kin  mượn tài liu:

        - Xut trình th mượn và làm th tc mượn - tr tài liu theo quy định thông qua Th thư.

        - S lượng và thi gian mượn - tr tài liu:

          + Cán b ging viên: Được mượn tối đa 5 quyn trong thi hn 30 ngày, sách mượn phải trả đúng hạn đã quy định, nếu quá thời hạn không được mượn sách tiếp. Trường hợp tài liệu mượn bị mất hoặc hư hỏng, phải bồi thương theo nội quy Thư viện.

         + Sinh viên: Mi môn đang hc, sinh viên được mượn từ 1 đến 3 quyn trong thi hn 30 ngày đối vi sách tham kho và 1 quyn trong thi hn 90 ngày đối vi sách giáo trình. Nếu môn hc được b trí hc sut k theo kế hoch đào to, sinh viên phi đến Thư vin làm th tc xin gia hn thi gian mượn - tr. Sinh viên hc li, thi li có nhu cu mượn tài liu phi làm th tc mượn - tr như ln đầu và thi hn mượn theo lch hc li, thi li đã thông báo.

        * Sinh viên mượn tài liu phi tr đúng hn đã quy định, nếu quá thi hn không được mượn sách tiếp và phi np phí quá hn 1000đ/1 quyn/1 ngày.

         * Tài liu mượn phi được hoàn tr trước khi sinh viên tt nghip, Nếu không hoàn tr đủ tài liệu, sinh viên không được nhn bng tt nghip.

         * Trường hp tài liu mượn b mt hoc hư hng, phi bi thường theo nội quy Thư vin.

     3. Quy định này được áp dng t hc k I năm hc 2010 - 2011 (t tháng 8/2010). Quá trình thc hin, nhng vướng mc phát sinh đề nghị phn ánh kp thi v Thư viện.Vic điu chnh, b sung ni dung ca Quy định do Giám đốc quyết định.

                                                                                                                          K/T.GIÁM ĐỐ

                                                                                                                       P.Giám đốc đã ký

                                                                                                                PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ

Số lần đọc: 4502
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà