Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Nội quy
Thứ tư, 27/11/2013 - 9:4

Quy định về mượn giáo trình, sách tham khảo

1. Đối tượng được phục vụ:

Cán bộ, giảng viên, NCS và sinh viên đang công tác và học tập tại Học viện Tài chính.

2. Tài liệu và điều kiện mượn tài liệu:

a. Tài liệu mượn: sách giáo trình và sách tham khảo.

b. Điều kiện mượn tài liệu: Xuất trình thẻ thư viện và làm thủ tục mượn- trả tài liệu theo quy định thông qua Thủ thư.

  Số lượng và thời gian mượn - trả tài liệu:

 + Cán bộ và giảng viên : Được mượn tối đa 5 quyển trong thời hạn 30 ngày, sách mượn phải trả đúng hạn đã quy định, nếu quá thời hạn không được mượn sách tiếp. Trường hợp tài liệu mượn bị mất hoặc hư hỏng, phải bồi thường theo nội quy Thư viện.

  + Đối với sinh viên:

  - Mỗi môn đang học, sinh viên được mượn từ 1 đến 3 quyển sách tham khảo trong thời gian 30 ngày và sách giáo trình theo chương trình học trong thời gian 90 ngày. Nếu môn học được bố trí học suốt học kỳ theo kế hoạch đào tạo, sinh viên phải đến thư viện làm thủ tục xin gia hạn thời gian mượn - trả. Sinh viên học lại, thi lại có nhu cầu mượn tài liệu phải làm thủ tục mượn - trả như lần đầu và thời hạn mượn theo lịch học lại, thi lại đã thông báo.

  - Sinh viên mượn tài liệu phải trả đúng hạn đã quy định, nếu quá thời hạn không được mượn sách tiếp và phải nộp phí quá hạn 1000 đ / 1 quyển / 1 ngày.

  - Tài liệu mượn phải được hoàn trả trước khi sinh viên tốt nghiệp. Nếu không hoàn trả đủ tài liệu, sinh viên không được nhận bằng tốt nghiệp.

  - Trường hợp tài liệu mượn bị mất hoặc hư hỏng, phải bồi thường theo nội quy Thư viện.

 3. Cách tìm đọc và mượn tài liệu

a. Ký hiệu xếp giá

- Nguyên tắc cấu tạo: gồm cả phần chữ và phần số.

Vd:    Vm 34894

  • Phần chữ: thể hiện hình thức của kho sách. (Vm: sách tham khảo)
  • Phần số: thể hiện đăng ký cá biệt của cuốn sách. Mỗi cuốn sách có 1 số đăng ký cá biệt duy nhất. (34894: đăng ký cá biệt/ ký hiệu xếp giá)

Tên kho

Loại hình

Ký hiệu kho

Kho sách phục vụ

 sinh viên (Tầng 5)

Sách Tiếng Việt

Vd

Khóa luận tốt nghiệp

TL

Kho đọc phục vụ

Giáo viên & Nghiên cứu sinh (Tầng 4)

Sách Tiếng Việt

Vb

Sách ngoại văn

Lv

Luận văn/ luận án

LA

Kho sách mượn sách Tham khảo (Tầng 3)

Sách tham khảo

Vm

Kho sách mượn sách Giáo trình (Tầng 1)

Giáo trình

GT

Kho đọc phục vụ

Giáo viên & NCS, Sinh viên

(Tại 53E Phan Phù Tiên)

 

Sách tham khảo

 

Vs

b. Cách ghi phiếu yêu cầu

Trong hệ thống mục lục/ CSDL trên máy, 1 tên tài liệu có nhiều ký hiệu kho vì tên đó nằm ở nhiều kho sách khác nhau. Bạn đọc mượn ở kho nào cần ghi đúng ký hiệu kho đó.

Vd:  Vd 19102  có nghĩa: - Vd: Sách tại kho đọc phục vụ sinh viên (Tầng 5)

                               - 19102: Số đăng ký cá biệt

Ngày …… tháng 10  năm 2017

PHIẾU MƯỢN SÁCH BÁO

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Linh

Đơn vị:      CQ55/21.01

Só thẻ:..........................................................

Ký hiệu/ Tên sách báo:................................                                    

Vd 19102: Excel kế toán và Access kế toán

Số lần đọc: 3397
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà