Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Thông báo tài liệu mới
Thứ sáu, 20/05/2022 - 9:42

Thông báo tài liệu mới tháng 5/2022

STT Nhan đề Tác giả NXB Tóm tắt
1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2014 :   2014  
2 Thông tư 232/2012/TT-BTC :   2012  
3 Thông tư 199/2014/TT/BTC- Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp tái bảo hiểm. :   2014  
4 Thông tư 175/2011/TT-BTC – Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm :   2011  
5 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới :   2021  
6 Thông tư 04/2021/TT-BTC Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới :   2021  
7 Luật việc làm 2013 :   2013  
8 Luật chứng khoán 2019 :   2019  
9 Tiêu chuẩn định giá quốc tế 2017 :   2017  
10 Tiêu chuẩn định giá Việt Nam :   2015  
11 Báo cáo diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam năm 2021 và dự báo :   2022 Trình bày tổng quan về diễn biến lạm phát năm 2021 và diễn biến giá cả thị trường một số mặt hàng cụ thể: xăng dầu, thịt lợn, thủy sản...Đưa ra một số dự báo về xu hướng diễn biến tỷ giá năm 2022
12 Báo cáo nghiên cứu tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 3 và quý 1 năm 2022 /   2022 Báo cáo trình bày tổng quan tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 3 và quý 1 năm 2022
13 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 3 năm 2022 /   2022 Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và diễn biến giá cả thị trường: thực phẩm, gạo, thức ăn chăn nuôi... ở Việt Nam tháng 3 năm 2022
14 Báo cáo về kinh tế vĩ mô quý I/2022 /   2022 Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong quý I năm 2022. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
15 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 04 năm 2022 :   2022 Phân tích và đưa ra một số dự báo về tình hình giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 04 năm 2022
16 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 1 năm 2022 /   2022 Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và diễn biến giá cả thị trường: thực phẩm, gạo, thức ăn chăn nuôi... ở Việt Nam tháng 1 năm 2022
17 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 02 năm 2022 :   2022 Phân tích và đưa ra một số dự báo về tình hình giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 02 năm 2022
18 Báo cáo tổng hợp về kinh tế vĩ mô tháng 1 năm 2022 /   2022 Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong tháng 1 năm 2022. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
19 Báo cáo nghiên cứu tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 1 năm 2022 /   2022 Báo cáo trình bày tổng quan tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 1 năm 2022
20 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 2 năm 2022 /   2022 Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và diễn biến giá cả thị trường: thực phẩm, gạo, thức ăn chăn nuôi... ở Việt Nam tháng 2 năm 2022
21 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 03 năm 2022 :   2022 Phân tích và đưa ra một số dự báo về tình hình giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 03 năm 2022
22 Báo cáo tổng hợp về kinh tế vĩ mô tháng 2 năm 2022 / Nguyễn Đức Độ 2022 Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong tháng 2 năm 2022. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
23 Báo cáo nghiên cứu tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 2 năm 2022 /   2022 Báo cáo trình bày tổng quan tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 2 năm 2022
24 Luật đất đai :   2013  
25 Principles of econometrics / Hill, R. Carter. 2011 "Designed to arm finance professionals with an understanding of why econometrics is necessary, this book also provides them with a working knowledge of basic econometric tools. The fourth edition has been thoroughly updated to reflect the current state of economic and financial markets. New discussions are presented on Kennel Density Fitting and the analysis of treatment effects. A new summary of probability and statistics has been added. In addition, numerous new end-of-chapter questions and pr
26 Basic econometrics / Gujarati, Damodar N. 2003  
27 Analysis of panel data / Hsiao, Cheng, 1943- 2003  
28 Schaum's outline of theory and problems of statistics and econometrics / Salvatore, Dominick. 2002  
29 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 / :   2015  
30 Nghị định số 08/2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan :   2015  
31 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/06/2006 :   2006  
32 INCOTERMS® 2010 - Các quy tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa :   2011  
33 Luật quản lý ngoại thương 2017 :   2017  
34 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan :   2018  
35 Thông tư 39/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu :   2018  
36 Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương :   2018  
37 Thông tư 12/2018/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương :   2018  
38 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019 số 42/2019/QH14 :   2019  
Số lần đọc: 7
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà