Danh mục chính
Thông báo
Hoạt động qua ảnh
Thủ khoa tốt nghiệp CQ55-QTKD0 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ550 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ551 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ552 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ553 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ554 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ555 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ556 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ557 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ558
Bộ môn Quản trị kinh doanh
Thứ ba, 12/07/2016 - 18:34

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

Bộ môn Quản trị kinh doanh

            Trưởng Bộ môn: ThS. Đỗ Công Nông 

     ThS. Đỗ Công nông   

Phó trưng bộ môn: TS. Nguyn Xuân Đi

Lc lưng ging viên: 10 ging viên, trong đó 1 tiến sĩ, 8 thc sĩ đưc đào to trong và ngoài nưc.

  Nhim vụ ging dy 07môn hc:

  1.  Quản trị kinh doanh              5. Quản trị sản xuất và tác nghiệp

  2. Quản trị học                           6. Quản trị chất lượng

  3. Quản trị chiến lược                7.  Văn hóa doanh nghiệp

  4. Quản trị nguồn nhân lực

Đội ngũ giảng viên:

 

STT

Họ và tên

Chc v

Hc hàm, hc v

Công vic đm nhn

Email

1

Đỗ Công Nông

P. Trưng khoa

Phó BM (Phụ trách)

Thc s

G dy, Q lý

docongnong@yahoo.com

2

Nguyễn Thị Hng Nga

Nhân viên

Cử nhân

Văn phòng khoa

ngakienhvtc@yahoo.com

3

Nguyn Xuân Đin

Phó BM

Tiến s

G dy, Q lý

Nguyenxuandien.hvtc@gmail.com

4

Đng Th Tuyết

Ging viên

Thc s

 Ging dy

tuyethoanghvtc@yahoo.com.vn

5

Võ Th Vân Khánh

Ging viên

Tiến sỹ

  Ging dy

Vankhanh7x@yahoo.com

6

Lê Xuân Đi

Ging viên

Thc s

 Ging dy

lexuandai@yahoo.com

7

Trn Tun Anh

Ging viên

Thc s

 Ging dy

Trananh2110@gmail.com

8

Đào Th Hương

Ging viên

Thc s

  Ging dy

Huongdao_neu49@yahoo.com.vn

9

Lương Thị Hnh Ngân

Ging viên

Thạc sỹ

  Ging dy

Hanhngan1589@yahoo.com

10

Trn Thị Ngc Dip

Ging viên

Thc s

  Ging dy

Diep.tran123@gmail.com

11

Lê Vit Anh

Ging viên

Tiến s

  Ging dy

vithvtc@yahoo.com

Số lần đọc: 16011
Các bài đã đăng
Trang 1/1