Danh mục chính
Thông báo
Hoạt động qua ảnh
Thủ khoa tốt nghiệp CQ55-QTKD0 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ550 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ551 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ552 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ553 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ554 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ555 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ556 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ557 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ558
Tư vấn, đào tạo bồi dưỡng
Chủ nhật, 31/07/2016 - 15:19

Chi bộ khoa Quản trị Kinh doanh với việc triển khai công tác dân vận

Nhập nội dung

Dân vận là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, là một đặc trưng chủ yếu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Công tác dân vận có một vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, làm tốt công tác dân vận sẽ tác động mạnh mẽ đến việc củng cố và nâng cao vị trí của tổ chức cơ sở đảng nói chung, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị nói riêng của mỗi cơ quan, đơn vị. Trong bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Sự Thật số 120 ra ngày 15/10/1949 Người đã khẳng định“Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”Xác định được tầm quan trọng này, Đảng ủy Học viện Tài chính luôn thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận, lồng ghép với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao… Là một chi bộ trực thuộc Đảng ủy Học viện Tài chính, chi bộ khoa Quản trị kinh doanh đã nghiêm túc triển khai và thực hiện tốt công tác dân vận trong phạm vi quản lý của mình.

          Thứ nhất: Về công tác chỉ đạo

           Chi ủy của chi bộ khoa Quản trị kinh doanh đã nhận thức đầy đủ về nội dung, vai trò của công tác dân vận. Công tác Dân vận không chỉ là vận động cán bộ giảng viên, sinh viên trong khoa thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nội quy, quy chế của Học viện mà còn là phương thức thu hút mọi nguồn nhân lực vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách đó.

          Để thực hiện tốt công tác dân vận, đòi hỏi chi bộ phải đổi mới phương thức tiến hành dân vận. Công tác dân vận không đơn thuần là việc sử dụng mệnh lệnh hành chính hoặc mệnh lệnh độc đoán để buộc mọi người tuân theo mà là các cách thức thuyết phục nhằm tranh thủ được sự ủng hộ lớn hơn nhiều từ công chúng để vượt qua những lợi ích cục bộ. Nhận thức rõ điều này, chi bộ khoa Quản trị kinh doanh đã:

          - Xác định rõ mục tiêu của công tác dân vận đó là tạo ra sự đoàn kết và đồng thuận và tự nguyện cao trong việc thực hiện các nội dung của công tác dân vận.

          - Xác định rõ nội dung của công tác dân vận cần thực hiện trong phạm vi của khoa Quản trị kinh doanh đó là:

          + Vận động, giáo dục cán bộ giảng viên thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình trong công việc để đạt được kết quả cao nhất.

          + Vận động cán bộ giảng viên và sinh viên thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng các quy định trong giảng dạy và học tập của Học viện Tài chính.

          + Vận động cán bộ đảng viên luôn gương mẫu trong mọi hoạt động; giảng viên trẻ cần nỗ lực hết mình để nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học; giảng viên lâu năm có ý thức chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ lớp trẻ về mọi mặt khi họ yêu cầu; v.v….

          - Dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chi bộ, Ban chủ nhiệm khoa, Công đoàn khoa, Liên chi đoàn khoa để tiến hành phân công và xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận trong việc thực hiện công tác dân vận.

          Thứ hai: Tổ chức thực hiện

          Nhận thức đúng về tầm quan trọng của khâu tổ chức thực hiện trong việc nâng cao hiệu quả của công tác dân vận, Chi bộ khoa Quản trị kinh doanh đã tiến hành đổi với hình thức cũng như quy trình và phương pháp thực hiện công tác dân vận theo hướng “gần dân và sát với dân”. Trước tiên phải tìm hiểu, lắng nghe ý kiến để hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của cán bộ, giảng viên cũng như sinh viên trong khoa thông qua nhiều kênh khác nhau.

          Về cách thức thực hiện: Đối với công tác chuyên môn thì chi bộ định hướng và giám sát để các bộ môn tổ chức triển khai hiệu quả. Đối với sinh viên thì nòng cốt là Liên chi đoàn và câu lạc bộ Marketing, chi bộ trực tiếp chỉ đạo và kịp thời động viên để Đoàn thanh niên và câu lạc bộ Marketing thực hiện cho tốt, đặc biệt là trong những giai đoạn nhạy cảm của đất nước. Những vấn đề ngoài công tác chuyên môn thì nhiệm vụ thực hiện công tác dân vận thuộc về Công đoàn khoa,… Chi bộ chỉ đưa ra định hướng chỉ đạo và cơ chế thực hiện còn các tổ chức được tự do sáng tạo và linh hoạt trong cách thức thực hiện. Trong quá trình thực hiện cần đảm bảo làm tốt hai nhiệm vụ

  1. Giáo dục cho quần chúng thấu hiểu được các đường lối, chủ trương chính sách cũng như nội quy, quy chế,… Bởi chỉ khi nào thấu hiểu thì mới có tính đồng thuận cao
  2. Tổ chức vận động bằng nhiều cách thức khác nhau để có kết quả tốt nhất.

Thứ ba: Những kết quả đạt được

Sau 3 năm thực hiện cho thấy kết quả đạt được là rất khả quan. Cụ thể:

Về công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên đạt kết quả tốt được học viện và sinh viên đánh giá cao. Thực tế kết quả điều tra đánh giá của Ban khảo thí và kiểm định chất lượng đối với sinh viên khóa 47 sau khi ra trường thì khoa Quản trị kinh doanh với hai chuyên ngành là Marketing và Quản trị doanh nghiệp là hai chuyên ngành được sinh viên đánh giá cao nhất trong toàn trường. Đặc biệt là chuyên ngành Marketing không có một sinh viên nào không đồng ý với bất kỳ một tiêu chí điều tra nào của Ban Khảo thí và quản lý chất lượng. Tỷ lệ rất đồng ý của sinh viên về chuyên ngành Marketing thường cao gấp hai lần tỷ lệ trung bình chung của Học viện. Ba năm liên tục 100% Giáo viên trong khoa vượt giờ nghiên cứu khoa học.

          Giáo viên lên lớp đầy đủ, đúng giờ và có trách nhiệm với sinh viên. Các cố vấn học tập nhiệt tình và làm tốt vai trò của mình. Giáo viên trong khoa có ý thức xây dựng và hỗ trợ nhau vì mục tiêu phát triển của khoa và Học viện,…

          Về học tập của sinh viên: Kết quả học tập của sinh viên trong khoa tăng dần theo các năm. Về kết quả rèn luyện của sinh viên cũng ngày một tốt hơn. Hàng năm số lớp sinh viên đạt danh hiệu “Lớp sinh viên tiến tiến và xuất sắc” là trên 60%. Phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học cũng được phát động và đạt kết quả tốt nhiều công trình sinh viên nghiên cứu khoa học có chất lượng đạt giải nhất nhì của Học viện. Nhiều sinh viên được thưởng về nghiên cứu khoa học,….

          Thứ tư: Bài học kinh nghiệm

          Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, có thể rút ra bài học kinh nghiệm sau:

  • Chi ủy phối hợp chặt chẽ với Ban chủ nhiệm khoa trong công tác chỉ đạo và xác định rõ mục tiêu cũng như nội dung cụ thể của công tác dân vận trong phạm vi đơn vị của mình, không giáo điều xa rời thực tế.
  • Lãnh đạo các tổ chức đều gương mẫu trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình, công tâm, làm việc vì mục tiêu chung không vì lợi ích cá nhân.
  • Coi trọng công tác lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền cũng như các tổ chức đoàn thể. Công tác dân vận không phải chỉ là nhiệm vụ của chi bộ mà là nhiệm vụ của mọi tổ chức trong khoa
  • Thực hiện nhiều hình thức khác nhau trong công tác tuyên truyền

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói "Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.  Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang". Thực hiện tốt công tác dân vận thực sự là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của một đơn vị, tổ chức và đất nước nói chung./.

Số lần đọc: 9427
Các bài đã đăng
Trang 1/1