DANH MỤC CHÍNH
HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-11-05-2016-04-img0 Ảnh-11-05-2016-04-img1 Ảnh-11-05-2016-04-img2 Ảnh-11-05-2016-04-img3 Ảnh-11-05-2016-04-img4 Ảnh-11-05-2016-04-img5 Ảnh-11-05-2016-04-img6 Ảnh-11-05-2016-04-img7 Ảnh-11-05-2016-04-img8 Ảnh-11-05-2016-04-img9
Giới thiệu Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế
Thứ tư, 20/01/2016 - 7:45

Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế

Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế:

 Quản trị Tài chính quốc tế là bộ môn nghiệp vụ của chuyên ngành Tài chính quốc tế, Khoa Tài chính quốc tế, Học viện Tài chính. Bộ môn hiện đảm nhiệm giảng dạy các môn học:

  1. Quản trị Thanh toán quốc tế,
  2. Quản trị tín dụng quốc tế và nợ nước ngoài,
  3. Quản trị Tài chính công ty đa quốc gia,
  4. Quản trị đầu tư quốc tế;

Trong đó 2 môn học Quản trị Tín dụng quốc tế và Quản trị Tài chính công ty đa quốc gia hiện còn được giảng dạy cho chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính.

Các thầy cô giáo Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế

Trưởng Bộ môn:

PGS.,TS. Đinh Trọng Thịnh

Phó trưởng Bộ môn:

Ths. Lê Thanh Hà

Các giảng viên

Ths. Phan Tiến Nam

   

Ths. Dương Đức Thắng

Ths. Phạm Thị Kim Len

Ths. Đặng Lê Ngọc   

 

Số lần đọc: 11084
Các bài đã đăng
Trang 1/1