DANH MỤC CHÍNH
HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-11-05-2016-04-img0 Ảnh-11-05-2016-04-img1 Ảnh-11-05-2016-04-img2 Ảnh-11-05-2016-04-img3 Ảnh-11-05-2016-04-img4 Ảnh-11-05-2016-04-img5 Ảnh-11-05-2016-04-img6 Ảnh-11-05-2016-04-img7 Ảnh-11-05-2016-04-img8 Ảnh-11-05-2016-04-img9
Bộ môn Kinh tế quốc tế
Thứ ba, 19/01/2016 - 11:35

Bộ môn Kinh tế quốc tế

Trưởng Bộ môn: PGS.,TS Nguyễn Tiến Thuận

Phó trưởng Bộ môn: TS Vũ Duy Vĩnh

Các giảng viên, cán bộ 

PGS.,TS Vũ Thị Bạch Tuyết

Ths.NCS Phí Thị Thu Hương

Ths.NCS Hoàng Thị Phương Lan

Ths.NCS Hà Thị Liên

Ths. Lê Thị Mai Anh

Ths.,NCS Nguyễn Đình Dũng

Th.Đào Thị Hảo

Chuyên viên chính Hà Thị Cúc

Số lần đọc: 10341
Các bài đã đăng
Trang 1/1