Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Thông báo
Thứ sáu, 15/04/2022 - 10:54

Thông báo lịch phục vụ mượn trả giáo trình

PHÒNG GIÁO TRÌNH

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6

Giờ phục vụ:

    Buổi sáng: Từ 8h30 phút đến 11h00 phút

   Buổi chiều: Từ 13h30 phút đến 16h00 phút

(Đầu giờ, cuối giờ thủ thư còn phân loại sách & xếp sách).

LƯU Ý:

  • SV lên mượn trả giáo trình thực hiện “Thông điệp 5K” của Bộ Y Tế.
  • Đề nghị sinh viên đến mượn - trả giáo trình theo đúng như lịch trên.

LỊCH MƯỢN TRẢ GIÁO TRÌNH CÁC KHÓA

( Từ 18/04/2022 đến 13/05/2022)

K56 phục vụ tất cả các ngày từ thứ 2 đến 6.

Tuần 1: Từ ngày 18/04/2022 đến 22/04/2022.

Ngày

Buổi

Khóa

Khoa, Lớp

18/04/2022

Sáng

K57

Khoa: TCDN, Khoa: NGOẠI NGỮ,  CQ57CLC

Chiều

K57

Khoa: KẾ TOÁN, Khoa: TCQT, CQ57CLC

19/04/2022

Sáng

K57

Khoa: NGÂN HÀNG - BH, Khoa: KINH TẾ, CQ57CLC

Chiều

K57

Khoa: QUẢN TRỊ KD, Khoa: HTTTQL, CQ57CLC

20/04/2022

Sáng

K57

Khoa: TÀI CHÍNH CÔNG, Khoa: THUẾ - HQ, CQ57CLC

Chiều

K58

Khoa: TCDN, Khoa: NGOẠI NGỮ,  CQ58CLC

21/04/2022

Sáng

K58

Khoa: KẾ TOÁN, Khoa: TCQT, CQ58CLC

Chiều

K58

Khoa: NGÂN HÀNG - BH, Khoa: KINH TẾ, CQ58CLC

22/04/2022

Sáng

K59

Lớp 10.01     16; CLC  Lớp 06.01      08; Lớp 09.01,02

Chiều

K59

Lớp 10.17      32; CLC Lớp 09.03,04; Lớp 11.01      11.06

LỊCH MƯỢN TRẢ GIÁO TRÌNH CÁC KHÓA

Tuần 2: Từ ngày 25/04/2022 đến 29/04/2022.

Ngày

Buổi

Khóa

Khoa, Lớp

25/04/2022

Sáng

K58

Khoa: QUẢN TRỊ KD, Khoa: HTTTQL, CQ58CLC

Chiều

K58

Khoa: TÀI CHÍNH CÔNG, Khoa: THUẾ - HQ, CQ58CLC

26/04/2022

Sáng

K59

Lớp10.33     36, Lớp 20.01    12; CLC Lớp 11.07     12; Lớp 21.01,02

Chiều

K59

Lớp 20.13     22, Lớp 30.01     06; CLC Lớp 21.03     10

27/04/2022

Sáng

K59

Lớp 30.07,08; 41.01    04; 50.01     06; 61.01     06 ; CLC Lớp 22.01  10

Chiều

K57

Khoa: TCDN,  Khoa: NGOẠI NGỮ,  CQ57CLC

28/04/2022

Sáng

K57

Khoa: KẾ TOÁN, Khoa: TCQT, CQ57CLC

Chiều

K57

Khoa: NGÂN HÀNG - BH, Khoa: KINH TẾ, CQ57CLC

29/04/2022

Sáng

K57

Khoa: QUẢN TRỊ KD, Khoa: HTTTQL, CQ57CLC

Chiều

K57

Khoa: TÀI CHÍNH CÔNG, Khoa: THUẾ - HQ, CQ57CLC

LỊCH MƯỢN TRẢ GIÁO TRÌNH CÁC KHÓA

Tuần 3: Từ ngày 02/05/2022 đến 06/05/2022.

Ngày

Buổi

Khóa

Khoa, Lớp

02/05/2022

Sáng

K58

Khoa: TCDN,  Khoa: NGOẠI NGỮ,  CQ58CLC

Chiều

K58

Khoa: KẾ TOÁN, Khoa: TCQT, CQ58CLC

03/05/2022

Sáng

K58

Khoa: NGÂN HÀNG - BH, Khoa: KINH TẾ, CQ58CLC

Chiều

K59

Lớp 10.01     16; CLC Lớp 06.01     08, Lớp 09.01,02

04/05/2022

Sáng

K59

Lớp 10.17      32; CLC Lớp 09.03,04 ; CLC Lớp 11.01     11.06

Chiều

K57

Khoa: TCDN,  Khoa: NGOẠI NGỮ,  CQ57CLC

05/05/2022

Sáng

K57

Khoa: KẾ TOÁN, Khoa: TCQT, CQ57CLC

Chiều

K57

Khoa: NGÂN HÀNG - BH, Khoa: KINH TẾ, CQ57CLC

06/05/2022

Sáng

K57

Khoa: QUẢN TRỊ KD, Khoa: HTTTQL, CQ57CLC

Chiều

K57

Khoa: TÀI CHÍNH CÔNG, Khoa: THUẾ - HQ, CQ57CLC


LỊCH MƯỢN TRẢ GIÁO TRÌNH CÁC KHÓA

Tuần 4: Từ ngày 09/05/2022 đến 13/05/2022.

Ngày

Buổi

Khóa

Khoa, Lớp

09/05/2022

Sáng

K58

Khoa: QUẢN TRỊ KD, Khoa: HTTTQL, CQ58CLC

Chiều

K58

Khoa: TÀI CHÍNH CÔNG, Khoa: THUẾ - HQ, CQ58CLC

10/05/2022

Sáng

K59

Lớp10.33     36, Lớp 20.01    12; CLC Lớp 11.07     12, Lớp 21.01,02

Chiều

K59

Lớp 20.13     22, Lớp 30.01    06; CLC Lớp 21.03     10

11/05/2022

Sáng

K59

Lớp 30.07,08; 41.01    04; 50.01     06; 61.01     06; CLC Lớp 22.01   10

Chiều

K57

Khoa: TCDN,  Khoa: NGOẠI NGỮ,  CQ57CLC

12/05/2022

Sáng

K57

Khoa: KẾ TOÁN, Khoa: TCQT, CQ57CLC

Chiều

K57

Khoa: NGÂN HÀNG BH, Khoa: KINH TẾ, CQ57CLC

13/05/2022

Sáng

K57

Khoa: QUẢN TRỊ KD, Khoa: HTTTQL, CQ57CLC

Chiều

K57

Khoa: TÀI CHÍNH CÔNG, Khoa: THUẾ HQ, CQ57CLC

Lưu ý:

* SV ra vào Thư viện đảm bảo Thực hiện nguyên tắc “5K”.

* Đề nghị sinh viên đến mượn - trả giáo trình theo đúng như lịch trên.

* Đầu giờ, cuối giờ thủ thư Thư viện thực hiện các công tác nghiệp vụ. 

 

 

Số lần đọc: 21
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà