Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Sách tham khảo
Thứ năm, 10/08/2017 - 9:48

Quá trình hình thành đường lối đổi mới ở Việt Nam

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước ta đã giành được độc lập, thống nhất, bước sang giai đoạn cách mạng mới: cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đảng ta và nhân dân ta đã trải qua quá trình cách mạng giải phóng dân tộc lâu dài và oanh liệt, đã có nhiều kinh nghiệm và sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong giai đoạn mới, cách mạng nước ta có nhiều thuận lợi, nhưng tình hình thế giới lại diễn biến phức tạp tác động bất lợi đến Việt Nam, tình hình trong nước cũng có nhiều khó khăn. Yêu cầu và nhiệm vụ mới của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội lớn lao chưa từng có, chúng ta lại chưc có nhiều kinh nghiệm trên các lĩnh vực này.

Thư viện xin giới thiệu tới bạn đọc!

Đăng ký cá biệt: Vb15762-Vb15764, Vd27681, Vd27682

Số lần đọc: 1691
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà