Hotline: 0961.481.086

Tin mới

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 25/09/2015 - 16:51

Kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016 (hệ LTĐH khóa 18 - TS tháng 7/2015)
Số: 383/QĐ-HVTC ngày 25 tháng 4 năm 2015
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1296/2010/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HVTC ngày 20/8/2010 của Giám đốc Học viện về việc ban hành Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-HVTC ngày 26/7/2011 của Giám đốc Học viện về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính bảo hiểm và chuyên ngành Tiếng Anh Tài chính kế toán áp dụng cho hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-HVTC ngày 16/8/2013 của Giám đốc Học viện về việc ban hành Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế nguồn lực tài chính, Kinh tế đầu tư tài chính, Đầu tư tài chính áp dụng cho hệ ĐH chính quy theo hệ thống tín chỉ;
Xét đề nghị của Trưởng ban QLĐT, Trưởng khoa Tại chức và Trưởng khoa Sau đại học,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016 của các hệ đại học chính quy, đại học văn bằng 2, liên thông đại học, đại học vừa làm vừa học và sau đại học cho các Ban, Khoa, Bộ môn của Học viện (có kế hoạch đào tạo chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng, Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn và Trưởng các Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Số lần đọc: 724
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà