Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ tư, 31/05/2017 - 7:51

TB: v/v điều chỉnh giờ giảng dạy, học tập từ năm học 2017 - 2018
Số: 463/TB-HVTC ngày 26/05/2017

Căn cứ Thông báo 48/TB-HVTC ngày 13/01/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc lập kế hoạch 1 giờ lý thuyết = 50 phút;

Giám đốc Học viện thông báo giờ giảng dạy, học tập các hệ đào tạo của Học viện bắt đầu từ năm học 2017 - 2018 thực hiện theo thời gian biểu sau :

CA 1

CA 2

CA 3

Tiết học

Thời gian

Tiết học

Thời gian

Tiết học

Thời gian

1

6h55’-7h45’

6

12h30’-13h20’

11

18h00’-18h50’

2

7h50’-8h40’

7

13h25’-14h15’

12

18h55’-19h45’

3

8h50’-9h40’

8

14h25’-15h15’

13

19h50’-20h40’

4

9h45’-10h35’

9

15h20’-16h10’

 

 

5

10h40’-11h30’

10

16h15’-17h05’

 

 

Các Khoa QLSV, Đơn vị hợp tác đào tạo liên quan thông báo cho sinh viên, các Bộ môn thông báo cho giảng viên biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 10551
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà