Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 21/09/2016 - 8:56

QĐ: V/v giao kế hoạch đào tạo chất lượng cao năm học 2016 - 2017
Số: 993/QĐ-HVTC ngày 15 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v giao kế hoạch đào tạo chất lượng cao năm học 2016 - 2017

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/2010/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 991/QĐ-HVTC ngày 14/10/2015 của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy ngành Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 992/QĐ-HVTC ngày 14/10/2015 của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch đào tạo chất lượng cao năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên CQ54 cho các Ban, Khoa, Bộ môn của Học viện [XEM TẠI ĐÂY].

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng, Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn và Trưởng các Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Số lần đọc: 12544
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà