Tìm
Thông báo
Thứ ba, 14/09/2021 - 15:24

[THÔNG BÁO 22/2021] Đăng ký thành viên VNES - Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam (Vietnam Network of Engaged Scholars)

* Thông tin chung:

Service-Learning (SL) : là một trải nghiệm mang tính học tập có cấu trúc, kết hợp hoạt động phục vụ cộng đồng với các mục tiêu học tập rõ ràng, có sự chuẩn bị, và có phản hồi. (Jacob 1996; Seifer 1998; National Service-Learning Clearinghouse, 2007)

Community-Engaged Learning (CEL): mô tả sự hợp tác giữa đại học và những cộng đồng lớn hơn của họ [địa phương, quốc gia, toàn cầu] để trao đổi  kiến thức và nguồn lực cùng có lợi cho các bên trong bối cảnh quan hệ đối tác và tương hỗ. (Carnegie Foundation, 2006)
VNES – Vietnam Network of Engaged Scholars là Mạng lưới các học giả (giảng viên, nhà nghiên cứu, lãnh đạo và nhân sự giáo dục bậc cao liên quan SL/CEL tại các cơ sở giáo dục bậc cao tại Việt Nam.

VNES hoạt động trong khuôn khổ của Liên minh Học cùng cộng đồng (CELA), do Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục - Vietnam Campus Engage (VCE) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) điều phối dưới sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland (Irish AID).

* Các hoạt động của VNES:

Nâng cao năng lực và thúc đẩy phát triển giáo dục thông qua phục vụ cộng đồng SL/CEL qua các hoạt động trao đổi, thảo luận, chia sẻ học thuật và mô hình thực tiễn về SL/CEL dưới nhiều hình thức như thảo luận nhóm, nhóm/cộng đồng học tập (learning communities), hội thảo, webinars, cung cấp tài liệu và các khóa tập huấn liên quan SL/CEL.

Các khoản tài trợ nhỏ; các gói tư vấn; các giải thưởng khuyến khích nỗ lực của các học giả thành viên mạng lưới; hỗ trợ thành viên phát triển môn học SL/CEL; các nghiên cứu, dự án SL/CEL và các cơ hội nâng cao năng lực khác sẽ thường xuyên được công bố trên các phương tiện truyền thông của mạng lưới.

Kết nối chia sẻ, hỗ trợ các nguồn lực trong phát triển SL/CEL bao gồm hỗ trợ truyền thông khuyến khích thành tựu của các thành viên và đơn vị thành viên mạng lưới; truyền thông tăng nhận thức, khuyến khích phát triển SL/CEL và truyền thông vận động chính sách hỗ trợ SL/CEL.

* Quyền lợi của các thành viên đăng ký tham gia mạng lưới

– Được ưu tiên khi đăng ký tham gia các hội thảo, hội nghị toàn quốc của Vietnam Campus Engage tổ chức hoặc phối hợp tổ chức không giới hạn trong mạng lưới

– Được nhận các bản cập nhật thông tin các hoạt động của mạng lưới và các cơ hội tài trợ, cơ hội nâng cao năng lực từ CELA và VNES thông qua email đăng ký.

– Được nộp đơn cho các cơ hội tài trợ, cơ hội nâng cao năng lực, cơ hội nhận các giải thưởng và các cơ hội khác từ mạng lưới.

– Được mạng lưới hỗ trợ truyền thông các hoạt động và thành tựu của các thành viên/cơ sở trường của thành viên trong lĩnh vực SL/CEL.

– Được đăng ký tham gia các hoạt động webinar theo chủ đề nâng cao năng lực SL/CEL dành cho VNES cũng như các dịch vụ khác dành cho mạng lưới.

– Tham gia thảo luận, chia sẻ các kinh nghiệm thực hiện SL/CEL giữa giảng viên trong mạng lưới VNES, đóng góp ý kiến cho hoạt động của mạng lưới trong các giai đoạn tiếp theo.

– Tham gia các nhóm thường xuyên chia sẻ thông tin và nguồn lực, tư vấn và hỗ trợ phát triển SL/CEL.

* Thông tin chi tiết: https://vietnamcampusengage.org/vnes/

* Cách thức đăng kí:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVJjkdY58wypdLmjUPvcdwKFSDb7wruVz2MKKII0M4IGwYQA/viewform

* Hỗ trợ:  Mọi vấn đề cần hỗ trợ, xin liên hệ  Mrs. Phương, chuyên viên Ban Hợp tác quốc tế (SĐT: 09.6751.9692/ Email: vtphuong@hvtc.edu.vn), phòng 303 nhà Hiệu bộ, số 58 Lê Văn Hiến, Học viện Tài chính.

 

Nguồn: Ban HTQT

Số lần đọc: 31
Các bài đã đăng