Tìm
CÔNG BỐ QUỐC TẾ
Hướng dẫn công bố kết quả nghiên cứu trên Google Scholar (02/10/2018 | 09:47)
Google Scholar là công cụ giúp các nhà khoa học truy cập miễn phí, tìm kiếm các danh mục hoặc toàn văn các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới. Nhằm giúp cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện Tài chính trong việc tạo lập và sử dụng hồ sơ trên công cụ Google Scholar, Ban Hợp tác quốc tế đăng tải một số hướng dẫn chi tiết sau:
Xem tiếp
Hướng dẫn công bố kết quả nghiên cứu trên ResearchGate (02/10/2018 | 09:44)
ResearchGate là trang CSDL về học thuật, nhằm mục đích kết nối và chia sẻ các công trình học thuật của các nhà khoa học trên toàn thế giới. ResearchGate cho phép các nhà khoa học trên thế giới chia sẻ kết quả nghiên cứu, các công trình khoa học của mình. Ban Hợp tác quốc tế đăng tải hướng dẫn sử dụng ResearchGate như sau:
Xem tiếp
Trang 1/1
Các bài đã đăng
Tin tiêu điểm
Thông báo về việc đăng kí học International Summer Course Online
Tham gia khóa học hè quốc tế - International summer Course: “Green Accounting Implementation to Empower ASEAN Economic Growth”
Ngành và chuyên ngành đào tạo của Học viện Tài chính
Một số thông tin về Ngành, Chuyên ngành đào tạo của Học viện Tài chính nhằm giúp định hướng lựa chọn cho phụ huynh và học sinh
Hình ảnh hoạt động
Ảnh-16-04-2021-09-img0 Ảnh-16-04-2021-09-img1 Ảnh-16-04-2021-09-img2 Ảnh-16-04-2021-09-img3 Ảnh-16-04-2021-09-img4 Ảnh-16-04-2021-09-img5 Ảnh-16-04-2021-09-img6 Ảnh-16-04-2021-09-img7 Ảnh-08-03-2021-14-img0 Ảnh-08-03-2021-14-img1
Truy cập
Truy cập Truy cập: 218553
Truy cập Online: 5