Tìm
CÔNG BỐ QUỐC TẾ
Hướng dẫn công bố kết quả nghiên cứu trên Google Scholar (02/10/2018 | 09:47)
Google Scholar là công cụ giúp các nhà khoa học truy cập miễn phí, tìm kiếm các danh mục hoặc toàn văn các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới. Nhằm giúp cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện Tài chính trong việc tạo lập và sử dụng hồ sơ trên công cụ Google Scholar, Ban Hợp tác quốc tế đăng tải một số hướng dẫn chi tiết sau:
Xem tiếp
Hướng dẫn công bố kết quả nghiên cứu trên ResearchGate (02/10/2018 | 09:44)
ResearchGate là trang CSDL về học thuật, nhằm mục đích kết nối và chia sẻ các công trình học thuật của các nhà khoa học trên toàn thế giới. ResearchGate cho phép các nhà khoa học trên thế giới chia sẻ kết quả nghiên cứu, các công trình khoa học của mình. Ban Hợp tác quốc tế đăng tải hướng dẫn sử dụng ResearchGate như sau:
Xem tiếp
Trang 1/1
Các bài đã đăng
Tin tiêu điểm
Tuyển sinh Khóa 12 Chương trình Thạc sỹ Tài chính chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh bổ sung khóa XII - chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Tài chính, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị
THÔNG TIN NGÀY HỘI VIỆC LÀM - CPA AUSTRALIA CAREER 2018
Ngày hội việc làm - CPA Australia Careers 2018 dành cho sinh viên Kế toán – Kiểm toán – Tài chính với sự tham gia của 19 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng.
Thông báo tuyển sinh
Tuyển sinh chương trình Cử nhân Đại học Khóa IX Chuyên ngành Kế toán - Kiểm soát – Kiểm toán, thuộc Dự án Liên kết đào tạo Quốc tế giữa Học viện Tài chính với Đại học Toulon (Pháp)
Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo trình độ Cử nhân
HVTC tuyển sinh chương trình Cử nhân Đại học Khóa IX Ngành Ngân hàng – Bảo hiểm, thuộc Dự án Liên kết đào tạo Quốc tế giữa Học viện Tài chính với ĐH Toulon (Pháp)
Hình ảnh hoạt động
Ảnh-21-05-2018-03-img0 Ảnh-31-01-2018-17-img0
Truy cập
Truy cập Truy cập: 44511
Truy cập Online: 2