Tìm
Thông báo
Thứ ba, 02/08/2022 - 16:23

Thông báo về việc đăng kí học International Summer Course Online
Tham gia khóa học hè quốc tế - International summer Course: “Green Accounting Implementation to Empower ASEAN Economic Growth”

 * Chủ đề: Thực hiện Kế toán xanh để tăng cường tăng trưởng kinh tế ASEAN

* Đối tượng: Sinh viên từ tất cả các chuyên ngành

* Hình thức: Virtual Summer Course – Zoom video

* Thời gian: 15/08- 20/08/2022

* Ngôn ngữ: Tiếng Anh

* Đơn vị tổ chức: Khoa Kinh tế và Kinh doanh Trường Đại học Muhammadiyah

* Keynotes:

+ GS, TS. Ram AI Jaffri Saad; TS. Nobuo ohkura; GS. Eko Ganls Sukoharsono;  PGS, TS. Noziza Mohd Jamal; GS. TS. Chuc Anh Tu

* Học phí: hoàn toàn MIỄN PHÍ

* Thông tin chi tiết chương trình tại LINK sau:

https://hvtc.edu.vn/tabid/108/catid/34/id/35042/Thong-bao-ve-viec-dang-ki-hoc-International-Summer-Course-Online/Default.aspx

Nguồn: Ban HTQT

Số lần đọc: 28
Các bài đã đăng