Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 06/10/2015 - 15:16

Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy

1- Ngành Tài chính-Ngân hàng, gồm 11 chuyên ngành:

+ Quản lý tài chính công (Mã chuyên ngành 01)   [XEM TẠI ĐÂY]

+ Thuế (Mã chuyên ngành 02)   [XEM TẠI ĐÂY]

+ Tài chính Bảo hiểm (Mã chuyên ngành 03)   [XEM TẠI ĐÂY]

+ Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương (Mã chuyên ngành 05)   [XEM TẠI ĐÂY]

+ Tài chính quốc tế (Mã chuyên ngành 08)   [XEM TẠI ĐÂY]

+ Phân tích tài chính (Mã chuyên ngành 09) [XEM TẠI ĐÂY]

+ Tài chính doanh nghiệp (Mã chuyên ngành 11)   [XEM TẠI ĐÂY]                                  

+ Ngân hàng (Mã chuyên ngành 15)   [XEM TẠI ĐÂY]                                                         

+ Định giá tài sản (Mã chuyên ngành 16)   [XEM TẠI ĐÂY]

+ Phân tích chính sách tài chính (Mã chuyên ngành 18)   [XEM TẠI ĐÂY]

+ Đầu tư tài chính (Mã chuyên ngành 19)   [XEM TẠI ĐÂY]

2- Ngành Kế toán, gồm 03 chuyên ngành:

+ Kế toán doanh nghiệp (Mã chuyên ngành 21)   [XEM TẠI ĐÂY]

+ Kiểm toán (Mã chuyên ngành 22)   [XEM TẠI ĐÂY]

+ Kế toán công (Mã chuyên ngành 23)   [XEM TẠI ĐÂY]

3- Ngành Quản trị Kinh doanh, gồm 02 chuyên ngành:

+ Quản trị doanh nghiệp ((Mã chuyên ngành 31)   [XEM TẠI ĐÂY]

+ Marketing (Mã chuyên ngành 32)   [XEM TẠI ĐÂY]

4- Ngành Hệ thống Thông tin quản lý, gồm 01 chuyên ngành:

+ Tin học Tài chính kế toán (Mã chuyên ngành 41)   [XEM TẠI ĐÂY]

5- Ngành Ngôn ngữ Anh, gồm 01 chuyên ngành:

+ Tiếng Anh Tài chính - Kế toán (Mã chuyên ngành 51)   [XEM TẠI ĐÂY]

6- Ngành Kinh tế, bao gồm 03 chuyên ngành:

+ Kinh tế nguồn lực tài chính (Mã chuyên ngành 61)   [XEM TẠI ĐÂY]

+ Kinh tế đầu tư tài chính (Mã chuyên ngành 62)   [XEM TẠI ĐÂY]

+ Kinh tế - Luật (Mã chuyên ngành 63)   [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 97
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà