Hotline: 0961.481.086

Tin mới

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ bảy, 31/07/2021 - 15:6

Đề cương học phần/môn học năm 2021

1. Bộ môn Bảo hiểm [XEM TẠI ĐÂY]

2. Bộ môn Đầu tư tài chính [XEM TẠI ĐÂY]

3. Bộ môn Định giá tài sản [XEM TẠI ĐÂY]

4. Bộ môn Giáo dục thể chất [XEM TẠI ĐÂY]

5. Bộ môn Kế toán công [XEM TẠI ĐÂY]

6. Bộ môn Kế toán quản trị [XEM TẠI ĐÂY]

7. Bộ môn Kế toán tài chính [XEM TẠI ĐÂY]

8. Bộ môn Kiểm toán [XEM TẠI ĐÂY]

9. Bộ môn Kinh tế chính trị Mác Lênin [XEM TẠI ĐÂY]

10. Bộ môn Kinh tế đầu tư tài chính [XEM TẠI ĐÂY]

11. Bộ môn Kinh tế học [XEM TẠI ĐÂY]

12. Bộ môn Kinh tế lượng [XEM TẠI ĐÂY]

13. Bộ môn Kinh tế quốc tế [XEM TẠI ĐÂY]

14. Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh [XEM TẠI ĐÂY]

15. Bộ môn Luật kinh tế [XEM TẠI ĐÂY]

16. Bộ môn Lý thuyết hạch toán kế toán [XEM TẠI ĐÂY]

17. Bộ môn Lý thuyết tiếng và dịch [XEM TẠI ĐÂY]

18. Bộ môn Marketing [XEM TẠI ĐÂY]

19. Bộ môn Nghiệp vụ Hải quan [XEM TẠI ĐÂY]

20. Bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng [XEM TẠI ĐÂY]

21. Bộ môn Ngoại ngữ [XEM TẠI ĐÂY]

22. Bộ môn Phân tích chính sách tài chính [XEM TẠI ĐÂY]

23. Bộ môn Phân tích tài chính [XEM TẠI ĐÂY]

24. Bộ môn Quản lý kinh tế [XEM TẠI ĐÂY]

25. Bộ môn Quản lý tài chính công [XEM TẠI ĐÂY]

26. Bộ môn Quản trị kinh doanh [XEM TẠI ĐÂY]

27. Bộ môn Quản trị tài chính quốc tế [XEM TẠI ĐÂY]

28. Bộ môn Tài chính – Tiền tệ [XEM TẠI ĐÂY]

29. Bộ môn Tài chính doanh nghiệp [XEM TẠI ĐÂY]

30. Bộ môn Tài chính quốc tế [XEM TẠI ĐÂY]

31. Bộ môn Thống kê và phân tích dự báo [XEM TẠI ĐÂY]

32. Bộ môn Thuế Nhà nước [XEM TẠI ĐÂY]

33. Bộ môn Tiếng Anh tài chính kế toán [XEM TẠI ĐÂY]

34. Bộ môn Tin học cơ sở [XEM TẠI ĐÂY]

35. Bộ môn Tin học tài chính kế toán [XEM TẠI ĐÂY]

36. Bộ môn Toán [XEM TẠI ĐÂY]

37. Bộ môn Triết học Mác Lênin [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 11574
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà