Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 09/06/2016 - 6:54

Đề cương chi tiết học phần/môn học theo các Bộ môn chương trình đại trà

Đề cương chi tiết học phần/môn học theo Bộ môn:

- Bảo hiểm [XEM TẠI ĐÂY]
- Đầu tư tài chính [XEM TẠI ĐÂY]

- Định giá Tài sản [XEM TẠI ĐÂY]
- Đường lối CM của ĐCSVN [XEM TẠI ĐÂY]
- Giáo dục quốc phòng [XEM TẠI ĐÂY]

- Giáo dục thể chất [XEM TẠI ĐÂY]
- Kế toán công [XEM TẠI ĐÂY]
- Kế toán quản trị [XEM TẠI ĐÂY]

- Kế toán Tài chính [XEM TẠI ĐÂY]
- Kiểm toán [XEM TẠI ĐÂY]
- Kinh tế đầu tư tài chính [XEM TẠI ĐÂY]
- Kinh tế học [XEM TẠI ĐÂY]
- Kinh tế lượng [XEM TẠI ĐÂY]
- Kinh tế nguồn lực tài chính [XEM TẠI ĐÂY]
- Kinh tế quốc tế [XEM TẠI ĐÂY]
- Luật kinh tế Tài chính [XEM TẠI ĐÂY]
- Lý thuyết hoạch toán kế toán [XEM TẠI ĐÂY]
- Lý thuyết tiếng và dịch [XEM TẠI ĐÂY]
- Marketing [XEM TẠI ĐÂY]
- Nghiệp vụ Hải quan [XEM TẠI ĐÂY]
- Nghiệp vụ Ngân hàng [XEM TẠI ĐÂY]
- Ngoại ngữ [XEM TẠI ĐÂY]
- Những NLCB của CNMLN [XEM TẠI ĐÂY]
- Phân tích Chính sách tài chính [XEM TẠI ĐÂY]
- Phân tích Tài chính doanh nghiệp [XEM TẠI ĐÂY]
- Quản lý Kinh tế [XEM TẠI ĐÂY]
- Quản lý tài chính công [XEM TẠI ĐÂY]
- Quản trị kinh doanh [XEM TẠI ĐÂY]
- Quản trị tài chính quốc tế [XEM TẠI ĐÂY]
- Tài chính – Tiền tệ [XEM TẠI ĐÂY]
- Tài chính doanh nghiệp [XEM TẠI ĐÂY]
- Tài chính quốc tế [XEM TẠI ĐÂY]
- Thống kê và phân tích dự báo [XEM TẠI ĐÂY]
- Thuế Nhà Nước [XEM TẠI ĐÂY]
- Tiếng Anh Tài chính - Kế toán [XEM TẠI ĐÂY]
- Tin học cơ sở [XEM TẠI ĐÂY]
- Tin học Tài chính - Kế toán [XEM TẠI ĐÂY]
- Toán [XEM TẠI ĐÂY]
- Tư Tưởng Hồ Chí Minh
[XEM TẠI ĐÂY]

 

Số lần đọc: 29
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà