Hotline: 0961.481.086

Tin mới

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 28/07/2017 - 10:58

Đề cương học phần/môn học năm 2016

1. Bộ môn Bảo hiểm [XEM TẠI ĐÂY]
2. Bộ môn Đầu tư tài chính [XEM TẠI ĐÂY]
3. Bộ môn Định giá tài sản [XEM TẠI ĐÂY]
4. Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam [XEM TẠI ĐÂY]
5. Bộ môn Giáo dục quốc phòng [
XEM TẠI ĐÂY]
6. Bộ môn Giáo dục thể chất [XEM TẠI ĐÂY]
7. Bộ môn Kế toán công [XEM TẠI ĐÂY]
8. Bộ môn Kế toán quản trị [XEM TẠI ĐÂY]
9. Bộ môn Kế toán tài chính [XEM TẠI ĐÂY]
10. Bộ môn Kiểm toán [XEM TẠI ĐÂY]
11. Bộ môn Kinh tế đầu tư tài chính [XEM TẠI ĐÂY]
12. Bộ môn Kinh tế học [XEM TẠI ĐÂY]
13. Bộ môn Kinh tế lượng [XEM TẠI ĐÂY]
14. Bộ môn Kinh tế quốc tế [XEM TẠI ĐÂY]
15. Bộ môn Luật kinh tế [XEM TẠI ĐÂY]
16. Bộ môn Lý thuyết hạch toán kế toán [XEM TẠI ĐÂY]
17. Bộ môn Lý thuyết tiếng và dịch [XEM TẠI ĐÂY]
18. Bộ môn Marketing [XEM TẠI ĐÂY]
19. Bộ môn Nghiệp vụ Hải quan [XEM TẠI ĐÂY]
20. Bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng [XEM TẠI ĐÂY]
21. Bộ môn Ngoại ngữ [XEM TẠI ĐÂY]
22. Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin [XEM TẠI ĐÂY]
23. Bộ môn Phân tích chính sách tài chính [XEM TẠI ĐÂY]
24. Bộ môn Phân tích Tài chính [XEM TẠI ĐÂY]
25. Bộ môn Quản lý Kinh tế [XEM TẠI ĐÂY]
26. Bộ môn Quản lý tài chính công [XEM TẠI ĐÂY]
27. Bộ môn Quản trị kinh doanh [XEM TẠI ĐÂY]
28. Bộ môn Quản trị tài chính quốc tế [XEM TẠI ĐÂY]
29. Bộ môn Tài chính – Tiền tệ [XEM TẠI ĐÂY]
30. Bộ môn Tài chính doanh nghiệp [XEM TẠI ĐÂY]
31. Bộ môn Tài chính quốc tế [XEM TẠI ĐÂY]
32. Bộ môn Thống kê và phân tích dự báo [XEM TẠI ĐÂY]
33. Bộ môn Thuế Nhà nước [XEM TẠI ĐÂY]
34. Bộ môn Tiếng Anh tài chính kế toán [XEM TẠI ĐÂY]
35. Bộ môn Tin học cơ sở [XEM TẠI ĐÂY]
36. Bộ môn Tin học tài chính kế toán [XEM TẠI ĐÂY]
37. Bộ môn Toán [XEM TẠI ĐÂY]
38. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh [XEM TẠI ĐÂY]

 

Số lần đọc: 6328
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà