Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 22/06/2016 - 14:49

Công văn V/v Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo lần 2 về xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh hệ Liên thông đại học
Số: 210/CV-QLĐT ngày 21 tháng 06 năm 2016

Kính gửi:  Hội đồng khoa học và đào tạo Học viện         

Tiểu ban xây dựng CTĐT nhận được 21 ý kiến phản hồi, trong đó có 10 ý kiến đồng ý với dự thảo, 11 ý kiến góp ý và Tiểu ban đã hoàn thành bảng tổng hợp ý kiến và có ý kiến về CTĐT ngành QTKD hệ LTĐH (có bảng chi tiết kèm theo).

Sau khi nhận được dự thảo từ Tiểu ban xây dựng CTĐT, Ban Quản lý đào tạo kính gửi các đồng chí trong Hội đồng KH&ĐT Học viện bản dự thảo CTĐT (lần 3) của 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp và Marketing.

Kính đề nghị các đồng chí cho ý kiến để Tiểu ban tiếp tục hoàn thiện CTĐT ngành QTKD hệ LTĐH (loại hình đào tạo chính quy). Các ý kiến đóng góp xin gửi về Ban Quản lý đào tạo, P307 (đ/c Yến) trước ngày 28/6/2016 hoặc qua địa chỉ email:  banquanlydaotao@googlegroups.com      

Xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy/Cô!

Số lần đọc: 14152
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà