Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Phát hành tài liệu
Thứ năm, 29/04/2021 - 9:28

Danh mục sách mới tháng 4 năm 2021

STT Tên tài liệu Tác giả Tóm tắt
1 Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Vũ Văn Quân Giới thiệu về nguồn tư liệu địa bạ huyện Sơn Minh (nay thuộc huyện Ứng Hoà, Hà Nội), thông tin về đơn vị hành chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, quan hệ ruộng đất, đất công của các làng xã...
2 Xã, phường, thị trấn Hà Nội.   Giới thiệu những thông tin khái quát về quá trình hình thành phát triển, tiềm năng về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể, thành tích nổi bật và định hướng phát triển của 584 xã, phường, thị trấn ở Hà Nội
3 Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập tư liệu phương Tây trước 1945 /   Khái quát về lịch sử Thăng Long - Hà Nội trước năm 1945: Thăng Long - Kẻ Chợ thế kỷ XVII, XVIII; tết Nguyên Đán ở kinh đô Thăng Long; đời sống trong xã hội An Nam xưa; nhà đất trong khu phố cổ thời kỳ thuộc Pháp; khu phố Tây và khu phố mới, Hà Nội những năm 1900; sự phát triển của Hà Nội từ năm 1897-1904; giáo dục Hà Nội thời Pháp thuộc; Đại học Đông Dương; ngành nghề thủ công trong t
4 Di tích khảo cổ học Đàn Xã Tắc Thăng Long :   Giới thiệu vị trí địa lý và quá trình nghiên cứu địa điểm đàn Xã Tắc; di tích, di vật thời Lý - Trần - Lê và diện mạo đàn Xã Tắc Thăng Long; các loại hình di tích khác; giá trị của địa điểm khảo cổ học đàn Xã Tắc
5 Kinh đô Rồng - Từ truyền thống thượng võ đến chủ nghĩa anh hùng / Nguyễn Khắc Phục Tổng kết truyền thống thượng võ trải qua các giai đoạn: võ học cổ truyền từ thuở sơ khai đến thời kì phát triển có lớp lang và môn phái rõ ràng; võ công hiển hách từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX, trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; khí phách Thăng Long - Hà Nội trong thời đại Hồ Chí Minh; đồng thời phác hoạ mối quan hệ nhân quả giữa tinh thần thượng võ với chủ nghĩa anh hùng d
6 Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội :   Giới thiệu sự đa dạng lịch sử, văn hoá, tộc người của vùng đất mới sáp nhập vào Hà Nội từ thời kỳ bình minh lịch sử đến thời kỳ Đổi mới (đến trước 1-8-2008) và các sự kiện của Hà Nội theo địa giới hành chính hiện nay từ 1-8-2008 đến hết năm 2014
7 Tuyển tập ký - tản văn xứ Đoài /   Giới thiệu sự đa dạng lịch sử, văn hoá, tộc người của vùng đất mới sáp nhập vào Hà Nội từ thời kỳ bình minh lịch sử đến thời kỳ Đổi mới (đến trước 1-8-2008) và các sự kiện của Hà Nội theo địa giới hành chính hiện nay từ 1-8-2008 đến hết năm 2014
8 Khâm định An Nam Kỷ lược :   Gồm hai quyển nhan đề Thiên chương là văn thơ ngự chế và tập hợp chính 30 quyển, tổng cộng 378 văn kiện, phần lớn là chiếu biểu, tấu thư, hịch văn... qua lại từ triều đình nhà Thanh với địa phương Trung Quốc và giao thiệp với nước ta trong khoảng từ tháng 5 năm Mậu Thân đến tháng 3 năm Tân Hợi
9 Phụ nữ Thăng Long - Hà Nội : Nguyễn Ngọc Mai Cung cấp hình dung tương đối toàn vẹn về vị thế của phụ nữ Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ, vai trò của phụ nữ Thăng Long - Hà Nội trên các lĩnh vực từ văn hoá, xã hội đến đấu tranh chống giặc ngoại xâm và phát huy vai trò của phụ nữ Thăng Long - Hà Nội trong giai đoạn mới
10 Gia đình Thăng Long - Hà Nội : / Lê Thị Quý Trình bày một số vấn đề lý luận về gia đình, quá trình hình thành và phát triển của gia đình Việt Nam và gia đình Thăng Long - Hà Nội qua các truyền thuyết và câu chuyện lịch sử, gia đình Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ: thời kỳ phong kiến tới trước khi thực dân Pháp xâm lược (1010-1858), thời kỳ thực dân nửa phong kiến (1858-1945), thời kỳ công nghiệp hoà, hiện đại hoá đất nước (
11 Châu bản triều Nguyễn về Hà Nội / Đào Thị Diến Khái quát về tổ chức bộ máy hành chính, an ninh - trật tự, thời tiết, mùa mùa màng, tu bổ quản lý đê điều, giá cả các mặt hàng thiết yếu và việc sản xuất, mua bán hàng hoá phục vụ triều đình và nhân dân trên địa bàn Hà Nội...cuối thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX
12 75 năm tài chính Việt Nam 1945-2020. Bộ Tài chính Tài hiện các hoạt động của Ngành tài chính trong suốt chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển. Qua đó để mỗi cán bộ, công chức toàn ngành ôn lại chặng đường đầy khó khăn, thử thách nhưng rất đỗi tự hào, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của ngành trong sự nghiệp cách mạng qua mỗi thời kỳ, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho việc giải quyết các vấn đề kinh tế t
13 Mỹ thuật Thăng Long - Hà Nội /   Giới thiệu đặc điểm và phong cách nghệ thuật độc đáo của mỹ thuật dân gian Thăng Long - Hà Nội và mỹ thuật Hà Nội hiện đại, thông qua các tác phẩm hội hoạ, điêu khắc và nhiếp ảnh
14 Kinh đô Thăng Long những khám phá khảo cổ học /   Giới thiệu những bức ảnh về khám phá khảo cổ học những di tích lịch sử của Kinh đô Thăng Long
15 Bộ pháp điển về quản lý, sử dụng tài sản công.   Giới thiệu danh mục các văn bản đã được thu thập để pháp điển đối với Đề mục Quản lý, sử dụng tài sản công và kết quả pháp điển Đề mục Quản lý, sử dụng tài sản công, gồm: Những quy định chung, nội dung quản lý nhà nước về tài sản công và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ ch
16 Bộ pháp điển về thuế thu nhập doanh nghiệp.   Giới thiệu danh mục các văn bản đã được thu thập để pháp điển đối với Đề mục Thuế thu nhập doanh nghiệp. Trình bày những quy định chung; căn cứ va phương pháp tính thuế; ưu đãi thuế thu nhạp doanh nghiệp; hướng dẫn về thuế thu nhập nhập doanh nghiệp trong một số lĩnh vực đặc thù; các điều khoản thi hành
17 Văn bản hợp nhất về điều kiện đầu tư, kinh doanh.   Giới thiệu hệ thống các văn bản hợp nhất của Bộ Tài chính năm về điều kiện đầu tư, kinh doanh như: một số điều của Luật kế toán; Luật kiểm toán độc lập; Luật giá về thẩm định giá; về kinh doanh casino, kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, kinh doanh trò chơi điện tử, xổ số; điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán...
18 Bộ pháp điển về thuế tiêu thụ đặc biệt.   Giới thiệu các văn bản đã được thu thập để pháp điển đối với Đề mục thuế tiêu thụ đặc biệt và kết quả pháp điển đề mục thuế tiêu thụ đặc biệt. Nêu những quy định chung; căn cứ và phương pháp tính thuế; hoàn thuế, khấu trừ thuế, giảm thuế; điều khoản thi hành
19 Hệ thống văn bản pháp quy về tài chính liên quan đến biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.   Giới thiệu hệ thống văn bản luật liên quan đến biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững cùng các nghị định hướng dẫn thi hành; chương trình, chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; các quy định pháp luật về cơ chế, chính sách tài chính về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững
20 Người Bố Y ở Việt Nam =   Giới thiệu về dân tộc Bố Y ở Việt Nam về nguồn gốc và phân bổ dân cư, làng bản, nhà ở, nguồn sống, phong tục, trang phục, trang sức, tín ngưỡng và lễ hội
21 Nguyễn Thị Định - vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thanh Thúy Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Định và những kỉ niệm của đồng đội, người dân với nữ tướng Nguyễn Thị Định
22 Tự hào một dải biên cương :    
23 Giáo trình Quản trị thanh toán quốc tế /   Đưa ra những kiến thức căn bản về những phương thức, phương tiện thanh toán phù hợp nhất, kiến thức về lập và kiểm tra toàn bộ chứng từ thương mại, nghiệp vụ ngoại thương như điều kiện giao hàng, soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, tác nghiệp thương mại...giúp người học có hiểu biết cơ bản về nội dung học và định hướng về lợi ích trong các giao dịch ngoại thươn
24 Sách hướng dẫn ôn tập môn học Phân tích tài chính doanh nghiệp /   Hướng dẫn cho người học những nội dung cần ôn tập và khả năng thực hành các tình huống phân tích tài chính doanh nghiệp trong thực tế
25 Sách hướng dẫn sử dụng Stata thực hành kinh tế lượng / Cù Thu Thủy TS. Hướng dẫn cho người học những nội dung về sử dụng phần mềm Stata trong thực hành kinh tế lượng cơ bản và nâng cao
26 Giáo trình Hệ điều hành / Phạm Minh Ngọc Hà TS. Cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ điều hành giúp người học có khả năng vận hành, bảo trì, phát triển hệ điều hành, đồng thời là cơ sở lý luận và thực tiễn cho các môn học khác về khoa học máy tính
27 Giáo trình Phân tích tài chính nhà nước /   Cung cấp những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tài chính nhà nước, phân tích tình hình ngân sách nhà nước, phân tích tài chính một số quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước.
28 Giáo trình Kế toán quản trị doanh nghiệp /   Tổng quan vế kế toán quản trị trong doanh nghiệp; chi phí và phân loại chi phí trong doanh nghiệp; dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp; xác định chi phí và giá thành sản phẩm; mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp; thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định.
29 Proceedings the third international conference on the sustainable economic development and business management in the context of globalisation(SEDBM 2020) :   Bao gồm nhiều bài tham luận thảo luận về các vấn đề lý luận, cơ hội và các thức về phát triển kinh tế và kinh doanh theo hướng bền vững và hội nhập quốc tế.
30 International finance and accounting research conference. Finance and accounting in the fourth industrial revolution (IFARC 2019) :   Bao gồm nhiều bài tham luận thảo luận về các vấn đề lý luận, nghiên cứu phát triển tài chính quốc tế, kế toán kiểm toán trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư
31 Hội thảo khoa học quốc gia: Covid 19 tác động và phản ứng chính sách :   Bao gồm nhiều bài tham luận thảo luận phân tích, đánh giá, nhận định và đề xuất các giải pháp ứng phó với đại dịch Covid 19 trong ngắn hạn và dài hạn cho sự phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid 19
32 Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay: Thực trạng tại Học viện Tài chính và các giải pháp đặt ra :   Bao gồm nhiều bài tham luận thảo luận phân tích, đánh giá, nhận định và đề xuất các giải pháp phát triển giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay. Phân tích cơ hội, thách thức, kiến nghị và giải pháp đặt ra để xây dựng chiến lược phát triển Học viện Tài chính giai đoạn 2021-2030.
33 Phát triển mô hình Trung tâm Tri thức số cho các thư viện Việt Nam :   Tập hợp 68 bài viết về mô hình Trung tâm Tri thức số, quản trị mô hình trung tâm tri thức và các vấn đề về thư viện hiện đại như: Chuyển đổi thư viện số thành trung tâm tri thức số để ứng phó bùng nổ dữ liệu lớn; thư viện quản trị tri thức trong kỷ nguyên số; phát triển trung tâm tri thức - thư viện trong trường đại học...
34 Văn sách thi Đình Thăng Long - Hà Nội /   Gồm những văn bài của các sĩ tử Thăng Long - Hà Nội thời Nguyễn. Giới thiệu về văn sách thi Đình từ quy thức, thể loại đến giá trị nội dung và bút pháp
35 Kiến tạo Harvard hiện đại : Keller, Morton Đưa ra bức tranh trung thực và giàu thông tin về trường đại học Harvard từ năm 1933 đến nay, những bước ngoặt trong lịch sử hiện đại, thành tựu của nhà trường và trở thành ngôi trường nổi bật, thành công và có ảnh hưởng nhất về trí tuệ nhất trong số các trường đại học của Mỹ
36 Tuyển tập các bài viết về tiền tệ - ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 /   Tập hợp các bài viết phản ánh những hoạt động của ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 theo các chủ đề: điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; ngành Ngân hàng tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường, bảo đảm tăng trưởng hợp lý; tái cơ cấu hệ thống Ngân hàng Việt Nam; phát triển c
37 Công cụ tài chính cho tăng trưởng xanh ở Việt Nam :   Trình bày tổng quan về tăng trưởng xanh. Phân tích thực trạng triển khai tăng trưởng xanh ở Việt Nam, chỉ rõ các kết quả, tác động trong quá trình thực hiện chính sách tài khóa xanh và các công cụ thị trường tài chính xanh. Đưa ra một số kinh nghiệm và bài học cụ thể của một số quốc gia trên thế giới trong quá trình thực hiện chiến lược, chính sách và các công cụ tăng trưởng xanh, tập
38 Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Làng nghề, phố nghề /   Giới thiệu về những phố nghề, làng nghề trên địa bàn Hà Nội cùng những nghệ nhân nghề, sản phẩm nghề tiêu biểu
39 Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian / Nguyễn Viết Chức Giới thiệu những giá trị văn hoá tiêu biểu của lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian Thăng Long - Hà Nội như: Lễ hội Chùa Hương, lễ hội Đền Gióng, lễ hội Cổ Loa, trò thi kéo lửa làng Từ Vân, trò ném giỏ hội làng Ninh Hiệp, trò diễn ải lao trong hội Gióng, trò thi bơi trải trong hội làng Đa Chất...
40 Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Khách sạn hàng đầu / Nguyễn Viết Chức Giới thiệu các khách sạn tại Hà Nội được xếp hạng từ 1 sao đến 5 sao: Tên khách sạn, địa chỉ, hướng dẫn địa lý, những dịch vụ kèm theo, những điểm nổi bật trong lịch sử xây dựng và hoạt động với những nét đặc trưng văn hoá riêng của Thăng Long - Hà Nội
41 Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Ẩm thực / Nguyễn Viết Chức Giới thiệu các giá trị văn hoá ẩm thực của Thăng Long Hà Nội xưa và nay qua các món ăn ngon của Thăng Long xưa giờ đã thất truyền như: Mọc vân ám, ốc nấu thả, mực nấu thượng thang...; các món ngon hiện còn thịnh hành như: Chả cá Hà Nội, phở Hà Nội, bún thang, giò chả Ước Lễ...; các món quà ngon gồm cốm làng Vòng, bánh tẻ Sơn Tây, kem Tràng Tiền.... Hướng dẫn cách chọn nguyên liệu, ch
42 Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Đình, đền, chùa, miếu, phủ, quán, nhà thờ / Nguyễn Viết Chức Giới thiệu các nhóm di sản là những công trình văn hoá tôn giáo, tín ngưỡng nổi tiếng của Thăng Long - Hà Nội gồm: Đình Tây Đằng, đình Chu Quyến, đình Hạ Hiệp, đền An Dương Vương, đền Hát Môn, đền Hạ Lôi, chùa Một Cột, chùa Hương, chùa Tây Phương, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phủ Tây Hồ, Quán Thánh...
43 Chính sách, cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hoạt động khởi nghiệp /   Giới thiệu toàn văn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội với những quy định chung và những quy định cụ thể về nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trách nhiệm trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các điều khoản thi hành; một số Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của c
44 Hệ thống văn bản pháp luật về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước /   Gồm những định hướng chung về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; các văn bản luật; các Nghị định, Thông tư của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện các văn bản pháp luật về cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước
45 Tư tưởng giáo dục của John Dewey giá trị và vận dụng :   Trình bày sự hình thành tư tưởng giáo dục của John Dewey và khảo cứu tác phẩm "Dân chủ và giáo dục" để đúc rút những giá trị thực tiễn cao của John Dewey để vận dụng vào quá trình xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
46 Quản trị và bảo mật Hosting :   Tổng quan về quản trị hosting. Giới thiệu phần mềm VMware và thiết lập mạng LAN ảo để triển khai mô hình tự học. Đưa ra các giải pháp quản trị và bảo mật Hosting với Zpanel.
47 Bộ đội Cụ Hồ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân / Ngô Xuân Lịch Tập hợp 115 bài viết, bài nói chuyện tiêu biểu của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch về các chủ đề: Xứng đáng với niềm tin của Đảng và sự yêu mến của nhân dân; chủ động tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xây dựng quan đội "tinh, gọn, mạnh", kiên định, vững vàng trong tình hình mới; dưới cờ Đảng quang vinh, xứng danh "Bộ đ
48 Tự Lực văn đoàn với vấn đề phụ nữ ở nước ta /   Tuyển chọn các bài viết về vấn đề phụ nữ trên hai tờ báo Phong hoá (1932-1936) và Ngày nay (1935-1940) của Tự Lực văn đoàn
49 Tư tưởng Hồ Chí Minh tầm vóc, giá trị và ý nghĩa / Nguyễn Bá Dương Nêu rõ cội nguồn và bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh. Phân tích giá trị và ý nghĩa tư tưởng của Người góp phần củng cố lập trường cách mạng, nâng cao năng lực tư duy khoa học, năng lực chuyên môn, hoàn thiện phương pháp tu dưỡng nhân cách bộ đội cụ Hồ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.
50 Văn hoá dân gian biển đảo Việt Nam - Hệ thống và giá trị : Nguyễn Bá Dương Trình bày lý luận và cách tiếp cận về văn hoá dân gian biển đảo Việt Nam; tình hình nghiên cứu văn hoá biển đảo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Nghiên cứu chủ thể, khách thể, loại hình, hệ thống và các giá trị của văn hoá dân gian biển đảo Việt Nam. Thực trạng công tác sưu tầm, nghiên cứu và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá dân gian biển đảo Việt Nam tro
51 Đạo đức "Bộ đội cụ Hồ" trong tình hình mới :   Giới thiệu một số vấn đề lý luận về đạo đức "Bộ đội cụ Hồ", thực trạng đạo đức và nguyên nhân, những yếu tố tác động, yêu cầu và giải pháp xây dựng " Bộ đội cụ Hồ" trong tình hình mới
52 Tư tưởng về con người trong lịch sử triết học phương Tây trước Mác :   Phân tích những lập trường triết học và cách tiếp cận khác nhau về con người trong lịch sử triết học phương Tây trước Mác như triết học phương Tây cổ đại, triết học Tây Âu thời trung cổ, thời phục hưng và cận đại, triết học cổ điển Đức
53 Xây dựng Đảng về đạo đức - Những vấn đề lý luận và thực tiễn :   Trình bày những vấn đề lý luận, thực tiễn, yêu cầu và giải pháp cơ bản xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới
54 Phát huy giá trị văn hoá giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời kỳ mới của Quân đội nhân dân Việt Nam :   Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Quân đội nhân dân Việt Nam phát huy giá trị văn hoá giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Yêu cầu và giải pháp phát huy giá trị văn hoá giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời kỳ mới của Quân đội nhân dân Việt Nam
55 Tư tưởng quân sự Phan Bội Châu / Trần Anh Tuấn Trình bày cơ sở hình thành và quá trình chuyển biến của tư tưởng quân sự Phan Bội Châu, nội dung tư tưởng quân sự Phan Bội Châu, một số nhận xét về tư tưởng quân sự của ông
56 Những vấn đề cơ bản về soạn thảo hợp đồng và bộ mẫu hợp đồng thông dụng nhất / Đặng Ý My Trình bày những vấn đề cơ bản về soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng; giới thiệu các mẫu hợp đồng thông dụng hiện nay như: Mẫu hợp đồng lao động, mẫu hợp đồng trong giao dịch nhà ở và đất đai, hợp đồng trong giao dịch dân sự...
57 Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu : Nguyễn Ngọc Anh Nghiên cứu một cách cơ bản, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Khẳng định giá trị lý luận và giá trị thực tiễn, đồng thời gợi mở một số định hướng, giải pháp trong phòng, chống tệ nạn này ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
58 Các loại thuế chính phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - Những điều cần biết / Phạm Thị Minh Nguyệt Giới thiệu những chính sách về Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và tổng hợp những loại thuế phải nộp khác trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
59 Việt Nam tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ từ các nước xã hội chủ nghĩa những năm 1954 - 1968 : Nguyễn Văn Quyền Làm rõ những nỗ lực vận động về đối ngoại quân sự của Việt nam Dân chủ Cộng hoà cũng như kết quả của sự giúp đỡ vật chất, chính trị, tinh thần mà các nước xã hội chủ nghĩa dành cho nhân dân Việt Nam trong giai đoạn 1954 - 1968. Qua đó nêu lên những nguyên nhân, ý nghĩa và một số kinh nghiệm rút ra từ sự giúp đỡ đó
60 Hỏi - đáp pháp luật về đất đai, nhà ở /   Tập hợp các câu hỏi - đáp về các vấn đề pháp luật liên quan đến công tác quản lý đất đai và nhà ở; các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở; nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất đai và nhà ở
61 Công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, tổ chức, ban ngành / Nguyễn Thị Phương Thảo Giới thiệu về Luật Bảo vệ môi trường, pháp lệnh cảnh sát môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, ban ngành; trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiệt hại đối với môi trường
62 Sổ tay quản lý an toàn thực phẩm / Nguyễn Thị Xuân Giới thiệu toàn văn Luật An toàn thực phẩm và văn bản hướng dẫn thi hành cùng một số quy định của pháp luật về vi chất dinh dưỡng và phụ gia trong chế biến, đóng gói thực phẩm; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh; quy trình thanh tra, kểm tra về an toàn thực phẩm
63 Văn học Việt Nam viết về biển đảo và duyên hải (Giai đoạn 1900 - 2000) / Lý Hoài Thu  
64 Chị Minh Khai : Nguyệt Tú Viết về cuộc đời Nguyễn Thị Minh Khai - hành trình từ thời kì thơ ấu và những chặng đường hoạt động cách mạng 30 năm dâng hiến cho Tổ quốc và sự nghiệp giải phóng đất nước
65 Chị Minh Khai : Trịnh Quốc Tuy Viết về cuộc đời Nguyễn Thị Minh Khai - hành trình từ thời kì thơ ấu và những chặng đường hoạt động cách mạng 30 năm dâng hiến cho Tổ quốc và sự nghiệp giải phóng đất nước
66 Văn hoá phong tục / Hoàng Quốc Hải Bao gồm 46 bài viết đề cập đến nhiều khía cạnh trong văn hóa phong tục của đất nước, của thủ đô Hà Nội.Đó là các phong tục, lễ hội, phố phường, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh mà còn là nếp sống, nếp nghĩ...của những con người đất Hà thành trong dòng chảy văn hóa, lịch sử cả ngàn năm.
67 Văn học tiếp nhận tác phẩm & suy nghĩ lý luận / Đinh Xuân Dũng Gồm các bài viết khái quát, đánh giá tổng hợp về những đặc trưng nổi bật, những xu hướng biến động, phát triển của một thời kỳ văn học. Cung cấp những kiến thức về lý luận văn học - nghệ thuật, làm rõ những đặc trưng có tính quy luật của văn học Việt Nam đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh cách mạng; nêu lên thực trạng của văn học - nghệ thuật hiện nay trên các bình diện t
68 Tướng Vương Thừa Vũ - Một người Hà Nội : Nguyễn Chu Phác Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của tướng Vương Thừa Vũ cùng những sự kiện, biến cố quan trọng của lịch sử dân tộc từ những năm 20 của thế kỷ XX đến nay
69 Một vùng văn hoá Hà Thành :    
70 Đào nương và nghệ thuật hát trong ca trù / Lê Thị Bạch Vân Giới thiệu khái quát về ca trù với tên gọi, quê tổ ca trù và thời điểm định hình, các yếu tố hợp thành ca trù, môi trường và hình thức diễn xướng, tổ chức phường nghề, đặc trưng của ca trù; đào nương ca trù cổ truyền và nghệ thuật hát trong ca trù, những đặc trưng của người hát cũng như nghệ thuật hát trong ca trù cổ truyền Việt Nam
71 Hà Nội ngày ấy / Nguyễn Bá Đạm Tập hợp bài viết về con người, văn hoá, địa danh, những sự kiện chính trị của Hà Nội từ khi còn là thuộc địa của thực dân Pháp đến trở thành Thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, sau đó là thành phố tạm chiếm, và hòa bình trở về với thành phố ngập tràn cờ hoa trong ngày giải phóng 10/10/1954
72 Trinh sát Hà Nội / Tôn Ái Nhân  
73 Hà Nội từ góc nhìn văn chương / Bùi Việt Thắng  
74 Lời ăn tiếng nói của người Hà Nội / Nguyễn Kim Thản  
75 Từ phố về làng / Vũ Kiêm Ninh  
76 Viết từ Hà Nội : Phong Lê  
77 Tám trận đánh nổi tiếng đất Hà Thành : Nguyễn Sinh Thuỷ  
78 Người Thăng Long / Hà Ân  
79 Sương phố bóng người / Trần Chiến  
80 Văn học dân gian Thanh Oai / Lã Duy Lan  
81 Thăng Long rồng vẫn bay / Hồ Phương  
82 Chuyện quanh ta / Phạm Quang Long Giới thiệu các bài viết thể hiện quan điểm sống của tác giả đặt ra nhiều vấn đề mang tính khái quát, lâu dài có tầm vóc quy mô và cả những ứng xử nhỏ trong phạm vi hẹp nhưng đầy đủ nội hàm của văn hoá như: thấm nhuần quan điểm lịch sử khi xử lý các vấn đề của văn hoá, một số nhận thức bước đầu về văn hoá giữ nước của ông cha, nghiên cứu văn hoá làng xã từ góc nhìn
83 Cái kiểu người Hà Nội / Ngọc Giao  
84 Xin chữ / Phạm Quang Nghị Gồm nhiều bài viết của tác giả đã được đăng, công bố trên các báo khác nhau về văn hoá, con người và những giá trị cuộc sống: Vươn tới những giá trị chân - thiện - mỹ. Sức sống những giá trị soi đường của Đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943, di sản văn hoá - nhân tố quan trọng góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước...
85 Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử / Đặng Duy Phúc Giới thiệu lịch sử Thăng Long - Hà Nội và những nhân vật gắn liền với mỗi giai đoạn lịch sử Thăng Long - Hà Nội cùng những đóng góp to lớn của họ đối với lịch sử dân tộc qua các thời kỳ từ thuở sơ khai của vua Tổ Hùng Vương, các triều đại Lý, Trần, Hồ, Lê... đến giai đoạn suy tàn của chế độ phong kiến và chiến tranh giành độc lập dân tộc
86 Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng ta / Lê Văn Yên Trình bày những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam; những hoạt động của Người với Đại hội Đảng lần thứ II và lần thứ III
87 100 điều nên biết về đại thắng mùa xuân 1975 / Hà Nguyễn Thể hiện chính xác, rõ ràng toàn bộ diễn biến lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) và đại thắng mùa xuân 1975.
88 100 điều nên biết về cách mạng tháng tám 1945 / Hà Nguyễn Trình bày về vận mệnh dân tộc nguy vong dưới ách thống trị Pháp - Nhật và chủ trương '"thay đổi chiến lược" của Đảng Cộng sản Đông Dương; khơi dậy và quy tụ các nguồn lực dân tộc phục vụ nhiệm vụ cứu quốc; đấu tranh chính trị chuyển lên kết hợp với đấu tranh vũ trang; công cuộc kháng Nhật cứu nước; toàn quốc tổng khởi nghĩa; giá trị lý luận, tầm vóc vĩ đại và một số kinh nghiệm của cuộc Cách mạng tháng Tám
89 5 đường mòn Hồ Chí Minh / Đặng Phong Tầm quan trọng và quan hệ của 5 đường mòn Hồ Chí Minh: đường Trường Sơn, đường ống xăng dầu, đường Hồ Chí Minh trên biển, vận chuyển quá cảnh, binh chủng tiền và những con đường chuyển ngân trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
90 Các Tổng Bí thư thế hệ tiền bối của Đảng ta (1930 - 1990) / Lê Văn Yên Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của các đồng chí Tổng Bí thư từ năm 1930 đến năm 1990: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh
91 Người Nga viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh /   Trình bày tiểu sử, sự nghiệp cách mạng và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua cảm nhận và lời kể của những người Nga có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với Người
Số lần đọc: 16
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà