Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Phát hành tài liệu
Thứ hai, 30/08/2021 - 8:30

Thông báo tài liệu tháng 8/2021

STT Tên sách Tác giả TTXB Tóm tắt
1 Quản trị danh mục cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam : Phùng Thu Hà H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về Quản trị danh mục cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị danh mục cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện danh mục cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam đén năm 2025
2 Nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động của các doanh nghiệp nghành thép Việt Nam : Tạ Đình Hòa H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về Vốn lưu động, hiệu quả sử dụng Vốn lưu động của các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng Vốn lưu động của các doanh nghiệp nghành thép Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp hiệu quả sử dụng Vốn lưu động của các doanh nghiệp nghành thép Việt Nam trong thời gian tới
3 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam : Nguyễn Thùy Trang H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng điện tử, phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tr
4 Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam : Hoàng Thị Mai Lan H., 2020. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận về báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng lập và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính của các doanh nghiệp quản l
5 Quản lý thuế nhằm thúc đẩy tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh : Bùi Thị Thu Thảo H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế, tuân thủ thuế của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế nhằm thúc đẩy tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý thuế nhằm thúc đẩy tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới
6 Hợp tác quốc tế về thuế trong điều kiện hiện nay của Việt Nam : Bùi Việt Hùng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về hợp tác quốc tế về thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động hợp tác quốc tế về thuế trong điều kiện hiện nay của Việt Nam. Từ đó đề xuất định hướng hợp tác quốc tế về thuế và các giải pháp thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về thuế của Việt Nam trong điều kiện hội nhập mới đến năm 2025
7 Quản lý tài chính tại các trường Đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương trong điều kiện thực hiện cơ chế tự chủ tài chính : Ng. Đồng Anh Xuân H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tự chủ tài chính, quản lý tài chính tại các trường Đại học công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính tại các trường Đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương trong điều kiện thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý tài chính tại các trường Đại học công lập
8 Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Nguyễn Trọng Kiên H., 2020. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
9 Hoàn thiện thẩm định tài chính dự án tại Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị : Lê Thị Bích Nga H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thẩm định tài chính dự án của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng thẩm định tài chính dự án tại Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện thẩm định tài chính dự án tại Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị trong thời gian tới
10 Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng Việt Nam : Nguyễn Thị Tuyết H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về năng lực tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực tài chính của các doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng Việt Nam giai đoạn 2012 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng Việt Nam trong thời gian tới
11 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ đào tạo đại học tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài chính : Ngô Thị Thùy Quyên H., 2020. Khái quát lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ đào tạo đại học công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ đào tạo đại học tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài chính
12 Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội theo chiến lược thu hút FDI thế hệ mới : Nguyễn Vũ Việt Tùng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) và hiệu quả thu hút vốn FDI thế hệ mới. Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội theo chiến lược thu hút FDI thế hệ mới. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội theo chiến lược thu hút FDI thế hệ mớ
13 Vận dụng giá trị hợp lý để hoàn thiện việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho Công ty chứng khoán niêm yết của Việt Nam : Nguyễn Thị Vân H., 2020. Khái quát lý luận cơ bản về việc lập và trình bày báo cáo tài chính theo giá trị hợp lý. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho Công ty chứng khoán niêm yết của Việt Nam
14 Tổ chức kiểm toán nội bộ trong các công ty xi măng Việt Nam : Trần Thị Lan Hương H., 2020. Nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ trong các công ty xi măng Việt Nam
15 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại Quảng Ninh : Lê Thanh Bằng H., 2020. Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp dịch vụ. Phân tích và đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại Quảng Ninh.
16 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ và xét nghiệm y học : Phạm Thị Kim Anh H., 2020. Nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ và xét nghiệm y học
17 Tình hình tài chính của công ty cổ phần truyền thông số 1 : Phan Đức Tín H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạngTình hình tài chính của công ty cổ phần truyền thông số 1. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty trong thời gian tới
18 Kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank - chi nhánh Nghệ An : Doãn Đức Mạnh H., 2020. Khái quát hóa lý luận chung về kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội của Ngân hàng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank - chi nhánh Nghệ An
19 Quy trình nghiên cứu, đánh giá kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện : Nguyễn Thị Tiến H., 2020. Hệ thống hóa lý luận chung về kiểm soát nội bộ và quy trình nghiên cứu, đánh giá kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy trình nghiên cứu, đánh giá kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện
20 Huy động vốn qua tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam : Lê Thị Huỳnh Dao H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn, tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn qua tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn qua tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong thời gian tớ
21 Hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long : Phan Trung Hiếu H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn, hiệu quả huy động vốn kinh doanh của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong thời gian tới
22 Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long : Huỳnh Ngọc Dung H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long trong thời
23 Hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Vĩnh Long : Ng. Thị Hồng Cẩm H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn, hiệu quả huy động vốn kinh doanh của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong thời gian tới
24 Huy động vốn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh : Hoàng Minh Phương H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn, huy động vốn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân
25 Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Phúc : Nguyễn Thanh Huyền H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn, hiệu quả huy động vốn kinh doanh của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Phúc. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Phúc trong thời gian tới
26 Quản lý vốn tại trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương - Viện chăn nuôi Hà Nội : Đỗ Thị Kim Dung H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn, quản lý vốn của trung tâm. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý vốn tại trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương - Viện chăn nuôi Hà Nội . Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý vốn tại trung tâm trong thời gian tới
27 Quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên BCA - Thăng Long : Trần Hiếu H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về kinh doanh,hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên BCA - Thăng Long. Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệptrong thời gian tới
28 Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương - chi nhánh Hà Nội : Hoàng Ngọc Linh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn, hiệu quả huy động vốn kinh doanh của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương - chi nhánh Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương - chi nhánh Hà Nội trong thời gian tới
29 Quản lý huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Chương Dương : Lê Thị Thu Hằng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn, hiệu quả huy động vốn kinh doanh của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Chương Dương. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Chương Dương trong thời gian
30 Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương : Trần Thị Thu Hà H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn, huy động vốn kinh doanh của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương trong thời gian tới
31 Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương - chi nhánh Hà Nội : Đỗ Thu Hằng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn, huy động vốn kinh doanh của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương - chi nhánh Hà Nội . Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương - chi nhánh Hà Nội trong thời gian tới
32 Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam : Lâm Thị Dung H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn, huy động vốn kinh doanh của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam giai đoạn 2015 - 2018. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam trong thời gian tới
33 Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương, chi nhánh thành phố Hà Nội : Hồ Thu Giang H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn, hiệu quả huy động vốn kinh doanh của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương, chi nhánh thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2019. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương trong thời gian tới
34 Kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển công trình du lịch DETOURPRO : Lê Thùy Dương H., 2020. Khái quát hóa lý luận chung về kiểm soát nội bộ tại các công ty cổ phần. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển công trình du lịch DETOURPRO
35 Hiệu quả huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh thành Chương Dương : Nguyễn Mạnh Dương H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn, hiệu quả huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh thành Chương Dương. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương V
36 Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh : Lê Đức Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn, huy động vốn tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh trong thời
37 Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân : Đường Thị Hồng Nhung H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn, huy động vốn kinh doanh của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân trong thời
38 Mở rộng hoạt động huy động vốn đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Nghệ An : Võ Hoàng Thanh Tú H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn, hiệu quả huy động vốn đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng hoạt động huy động vốn đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Nghệ An. Từ đó đề xuất các giải pháp để mở rộng hoạt động huy động vốn
39 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty viễn thông toàn cầu (GTEL - BCA) : Chu Thị Minh Thảo H., 2020. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty viễn thông toàn cầu (GTEL - BCA). Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
40 Chính sách huy động vốn tại Công ty cổ phần Thép Đông Anh : Hoàng Thế Hội H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn, huy động vốn tại Công ty cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách huy động vốn tại Công ty cổ phần Thép Đông Anh. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách huy động vốn tại Công ty cổ phần Thép Đông Anh trong thời gian tới
41 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Đại Mỗ (COMA 6) : Nguyễn Quang Diệp H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Đại Mỗ (COMA 6)
42 Quản lý sử dụng vốn nhà nước tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam : Hoàng Ngọc Bình H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn, sử dụng vốn nhà nước tại Công ty. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn nhà nước tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao sử dụng vốn nhà nước tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam trong thời gian tới
43 Phân tích tình hình tài chính tại công ty 36.30 : Ngô Phương Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty công ty 36.30. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
44 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Sông Đà 9 : Nguyễn Thị Vinh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần Sông Đà 9. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
45 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Thép Việt - Ý : Nguyễn Huy Linh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần Thép Việt - Ý giai đoạn 2017 - 2019. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
46 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại thiết bị và phụ tùng : Bùi Thị Thủy H., 2020. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại thiết bị và phụ tùng. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xá
47 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Đức Việt 568 : Vũ Thị Quỳnh Nga H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần Đức Việt 568. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
48 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty viễn thông Mobifone : Quản Hà Trang H., 2020. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty viễn thông Mobifone. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tạ
49 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 : Nguyễn Trọng Hậu H., 2020. Trình bày lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1
50 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và chuyển giao công nghệ môi trường : Nguyễn Thị Minh Huyền H., 2020. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và chuyển giao công nghệ môi trường. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
51 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần giấy Vạn Điểm : Vũ Thị Loan H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần giấy Vạn Điểm
52 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn LIFE BRIDGE Việt Nam - chi nhánh Hà Nội : Nguyễn Thị Thanh Hằng H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn LIFE BRIDGE Việt Nam - chi nhánh Hà Nội
53 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng JW Clean Tech : Vũ Thị Minh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn LIFE BRIDGE Việt Nam - chi nhánh Hà Nội
54 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần BETA MEDIA : Hà Linh Chi H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách cổ phần BETA MEDIA
55 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần CASABLANCA : Trần Việt Trung H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách cổ phần CASABLANCA
56 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng hàng hóa đầu tư miền đất mặt trời : Hoàng Mai Lan H., 2020. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng hàng hóa đầu tư miền đất mặt trời. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh t
57 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII : Lê Quang Trung H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
58 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Vinacomin : Đoàn Hải Trung H., 2020. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Vinacomin. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
59 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Công trình VIETTEL : Trần Thạch Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần Công trình VIETTEL. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
60 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Xi Măng Bỉm Sơn : Tống Thị Minh Trang H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần Xi Măng Bỉm Sơn. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
61 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần đầu tư xây dựng Linh Giang : Phan Thị Dung H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần đầu tư xây dựng Linh Giang
62 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Xây dựng COTECCONS : Trịnh Đức Huy H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần Xây dựng COTECCONS. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
63 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần ô tô Kinh Bắc : Nguyễn Ngọc Diệp H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ti cổ phần ô tô Kinh Bắc
64 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư VISICONS : Trương Trung Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư VISICONS. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
65 Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ti cổ phần dược - thiết bị y tế Đà Nẵng tại Hà Nội : Đinh Phan Thu Hường H., 2020. Hệ thống hóa lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ti cổ phần dược - thiết bị y tế Đà Nẵng tại Hà Nội
66 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị : Đào Thị Kỳ Duyên H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
67 Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần Thực phẩm Thiên Hồng : Phạm Ánh Tuyết H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần Thực phẩm Thiên Hồng. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
68 Quy trình kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) thực hiện : Nguyễn Bích Ngọc H., 2020. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính . Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) thực hiện
69 Phân tích tình hình tài chính Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang : Nguyễn Thị Hải Yến H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính Công ty mẹ - Công ty cổ phần Dược Hậu Giang. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
70 Hoàn thiện kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH KPMG Việt Nam : Hoàng Thị Ngọc Yến H., 2020. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH KPMG Việt Nam
71 Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Khoáng sản, Bao bì và Nhựa VINAVICO : Ngô Huyền Trâm H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính Công ty cổ phần Khoáng sản, Bao bì và Nhựa VINAVICO. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
72 Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Du lịch và thương mại VINACOMIN : Trịnh Ngọc Hải H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính Công ty cổ phần Du lịch và thương mại VINACOMIN. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
73 Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đá Gia Thanh : Đặng Thị Phương Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đá Gia Thanh. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
74 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang : Đỗ Anh Tuấn H., 2020. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang
75 Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng Công ty cơ khí xây dựng - Công ty cổ phần (COMA Group) : Đặng Phương Anh H., 2020. Hê thống hóa lý luận chung về lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng Công ty cơ khí xây dựng - Công ty cổ phần (COMA Group)
76 Phân tích tình hình tài chính Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội(HABECO) : Hà Thị Hồng Vân H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội(HABECO). Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Tổng công ty trong thời gian tới
77 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang : Nguyễn Bích Ngọc H., 2020. Khái quát lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang
78 Phân tích tài chính Công ty cổ phần kinh doanh Than miền Bắc - VINACOMIN : Lê Hải Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tài chính Công ty cổ phần kinh doanh Than miền Bắc - VINACOMIN. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
79 Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH MTV Chuyển tiền toàn cầu VIETINBANK : Nguyễn Tuấn Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính Công ty TNHH MTV Chuyển tiền toàn cầu VIETINBANK. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
80 Hoàn thiện báo cáo tàì chính hợp nhất tại Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần : Nguyễn Thị Kiều Trang H., 2020. Hệ thống hóa và làm rõ thêm lý luận cơ bản về báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện báo cáo tàì chính hợp nhất tại Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần
81 Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn KAPSTEX VINA : Nguyễn Thị Tính H., 2020. Khái quát lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn KAPSTEX VINA
82 Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng thương mại cổ phần PHONGSAVANH Lào : KHAMLA NANTHALANGSY H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính Ngân hàng thương mại cổ phần PHONGSAVANH Lào. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Ngân hàng trong thời gian tới
83 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần PURE Việt Nam : Hoàng Thùy Vân H., 2020. Khái quát hóa cơ sở lý luận cơ bản của kế toán bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần PURE Việt Nam
84 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Sun : Nguyễn Thị Thu Thảo H., 2020. Khái quát hóa cơ sở lý luận cơ bản của bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Sun
85 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược : Nguyễn Thị Thanh Nga H., 2020. Khái quát hóa cơ sở lý luận cơ bản của bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược
86 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Thành : Nguyễn Quang Hưng H., 2020. Khái quát hóa cơ sở lý luận cơ bản của kế toán bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Thành
87 Giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo tốn văn hóa dân tộc thiểu số tại tỉnh Hà Giang : Phạm Thị Lương H., 2020. Khái quát hóa cơ sở lý luận về phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo tốn văn hóa dân tộc thiểu số tại tỉnh Hà Giang
88 Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế tỉnh Thanh Hóa : Hoàng Quôc Hưng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thuế đối với các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế tỉnh Thanh Hóa. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp trong thời gian tới
89 Công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội : Đặng Thị Cẩm Lê H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thuế đối với các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp trong thời gian tới
90 Công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội : Đinh Thùy Tiên H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thuế đối với các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp trong thời gian tới
91 Công tác kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp nộp thuế ở chi cục thuế huyện Quốc Oai - thành phố Hà Nội : Nguyễn Thị Hà Thu H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thuế đối với các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp nộp thuế ở chi cục thuế huyện Quốc Oai - thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp nộp thuế trong thời gian tới
92 Hoàn thiện công tác thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Thái Bình : Nguyễn Minh Thắng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác thanh tra thuế . Phân tích, đánh giá thực trạng công tác thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Thái Bình. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Thái Bình trong thời gian tới
93 Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế thị xã Sơn Tây - thành phố Hà Nội : Hoàng Thị Dung H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế thị xã Sơn Tây - thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế thị xã Sơn Tây - thành phố Hà
94 Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế khu vực Tứ Lộc, tỉnh Hải Dương : Phạm Thị Lan Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế khu vực Tứ Lộc, tỉnh Hải Dương. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế khu vực Tứ Lộc, tỉnh Hải Dương trong thời gian tới
95 Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế khu vực Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô : Đoàn Kiên Trung H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế khu vực Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế khu vực Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô trong thời gian tới
96 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi Cục thuế quận Nam Từ Liêm : Dương Thị Thanh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi Cục thuế quận Nam Từ Liêm. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi Cục thuế quận Nam Từ Li
97 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi Cục thuế huyện Thanh Trì : Lê Ngọc Sơn H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi Cục thuế huyện Thanh Trì. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi Cục thuế huyện Thanh Trì tro
98 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi Cục thuế khu vực Uông Bí - Quảng Ninh : Nguyễn Trường Tùng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi Cục thuế khu vực Uông Bí - Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2019. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tạ
99 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh thuộc văn phòng cục thuế thành phố Hà Nội : Trần Kiều Oanh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh thuộc văn phòng cục thuế thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2019. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh thuộc văn phòng cục
100 Quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài : Đàm Anh Việt H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bà
101 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển kinh tế trang trại tại huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa : Nguyễn Trung Thắng H., 2020. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển kinh tế trang trại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển kinh tế trang trại tại huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa
102 Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên APATÍT Việt Nam : Nguyễn Tùng Lâm H., 2020. Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên APATÍT Việt Nam
103 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Megram : Phạm Thùy Anh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Megram
104 Kế toán quản trị chi phí tại Công ty trách nhiệm hữu hạn gạch ngói Kim Thành Quảng Ninh : Tiêu Thị Thùy Dung H., 2020. Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện Kế toán quản trị chi phí tại Công ty trách nhiệm hữu hạn gạch ngói Kim Thành Quảng Ninh
105 Tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel : Đặng Nhật Đức H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel
106 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm y tế Đống Đa : Nguyễn Thị Khánh Linh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán ở đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm y tế Đống Đa
107 Công tác tư vấn về thuế đối với các doanh nghiệp nước ngoài tại chi nhánh công ty TNHH kiểm toán E- JUNG tại Hà nội : Đỗ Thị Tuyết H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thuế, dịch vụ tư vấn thuế trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá quy trình tư vấn về thuế đối với các doanh nghiệp nước ngoài tại chi nhánh công ty TNHH kiểm toán E- JUNG tại Hà nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao công tác tư vấn về thuế đối với các doanh nghiệp nước ngoài tại chi nhánh công ty TNHH kiểm toán E- JUNG tại Hà nội tro
108 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xây lắp điện I : Nguyễn Thị Bảo Yến H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xây lắp điện I
109 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn GETECH Việt Nam : Vũ Thùy Dương H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn GETECH Việt Nam
110 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn UNICHEM Việt Nam : Cáp Thị Thu Trang H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn UNICHEM Việt Nam
111 Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Ninh Bình : Vũ Trung Thành H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thuế, thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Ninh Bình. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Ninh B
112 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần dệt lụa Nam Định : Vũ Thùy Linh H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần dệt lụa Nam Định
113 Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội : Ng.Thị Thu Trang H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thuế, thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội . Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh t
114 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ và du lịch biển đảo Hải Thành : Bùi Văn Bình H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ và du lịch biển đảo Hải Thành
115 Quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng tại cục thuế tỉnh Bắc Giang : Ngô Minh Hiền H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thuế, thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác hoàn thuế giá trị gia tăng tại cục thuế tỉnh Bắc Giang trong những năm gần đây. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao công tác hoàn thuế giá trị gia tăng tại cục thuế tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới
116 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn trung tâm nghiên cứu, bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam : Nguyễn Thị Trang H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn trung tâm nghiên cứu, bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam
117 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi Cục thuế thành phố Hải Dương : Bùi Quốc Công H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi Cục thuế thành phố Hải Dương. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi Cục thuế thành phố Hải Dương trong thời gian tới
118 Tổ chức công tác kế toán tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên : Nguyễn Tuấn Nhật Vũ H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên
119 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi Cục thuế quận Tây Hồ - thành phố Hà Nội : Đào Thị Mai Phương H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi Cục thuế quận Tây Hồ - thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi Cục thuế quận Tây Hồ - thành phố Hà Nội trong thời gian tới
120 Tổ chức công tác kế toán tại bệnh viện phụ sản Hà Nội : Nguyễn Ngọc Diệp H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội
121 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu : Nguyễn Huy Hiệu H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu
122 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi Cục thuế quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội : Nguyễn Lệ Quyên H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi Cục thuế quận Thanh Xuân- thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi Cục thuế quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội trong thời gian tới
123 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi Cục thuế khu vực Nho Quan - Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình : Đinh Thị Phương Ly H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi Cục thuế khu vực Nho Quan - Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi Cục thuế khu vực Nho Quan - Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới
124 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn SC Việt Nam : Nguyễn Thị Thanh Thúy H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn SC Việt Nam
125 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ SIB Việt Nam : Lê Thị Hải Yến H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ SIB Việt Nam
126 Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi Cục thuế khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ - thành phố Hà Nội : Vũ Thị Mai Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập cá nhân. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi Cục thuế khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ - thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi Cục thuế khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ - thành phố Hà Nội trong thời gian tới
127 Quản lý thuế thu nhập cá nhân cho thuê tài sản tại chi Cục thuế quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội : Nguyễn Thị Chúc Linh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập cá nhân. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân cho thuê tài sản tại chi Cục thuế quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập cá nhân cho thuê tài sản tại chi Cục thuế quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội trong thời gian tới
128 Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi Cục thuế quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội : Ng.Thị Thúy Nga H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi Cục thuế quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi Cục thuế quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội trong thời gian tới
129 Tăng cường quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Lào Cai : Ng.Thị Ngọc Hà H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Lào Cai. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Lào Cai trong thời gian tới
130 Quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế tại chi cục thuế huyện Bảo Thắng - Lào Cai : Nguyễn Việt Hùng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế . Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế tại chi cục thuế huyện Bảo Thắng - Lào Cai. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế tại chi cục thuế huyện Bảo Thắng - Lào Cai trong thời gian tới
131 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn HAL Việt Nam : Nguyễn Mạnh Cường H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn HAL Việt Nam
132 Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại chi cục thuế tỉnh Ninh Bình : Trần Thị Mai H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nợ và cưỡng chế nợ thuế . Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại chi cục thuế tỉnh Ninh Bình. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại chi cục thuế tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới
133 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần thương mại công nghệ An Phát : Đỗ Thị Thúy Quỳnh H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần thương mại công nghệ An Phát
134 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ Phú Nông : Phạm Thị Như Quỳnh H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ Phú Nông
135 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển CID Việt Nam : Trịnh Thị Kim Phượng H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển CID Việt Nam
136 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần bao bì vận chuyển Hà Nội : Nguyễn Thị Thu Hương H., 2020. Khái quát hóa cơ sở lý luận cơ bản của kế toán bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần bao bì vận chuyển Hà Nội
137 Kế toán quản trị chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng : Bùi Bích Phương H., 2020. Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện Kế toán quản trị chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên VICEM Hải Phòng
138 Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đống Đa : Ng.Thị cẩm Nhung H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đống Đa. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đống Đa trong thời gian
139 Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đống Đa : Đặng Thị Kim Oanh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đống Đa. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đống Đa trong thời gian
140 Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- chi nhánh Đống Đa Hà Nội : Nguyễn Hải Dương H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- chi nhánh Đống Đa Hà Nội . Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại thương mại cổ phần Sài Gòn- chi nhánh Đống Đa Hà Nội trong thời gian tới
141 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Nam Hà Nội : Phạm Kiều Minh Khuyến H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Nam Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Nam Hà Nội t
142 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Sông Công : Nguyễn Minh Hoàng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Sông Công. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Sông Công
143 Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Phúc : Nguyễn Thị Thanh Lương H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Phúc. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ ph
144 Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Nam Nghệ An : Nguyễn Thiện Minh Đức H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng . Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Nam Nghệ An. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
145 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội : Đỗ Thanh Tân H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội trong thời gian tới
146 Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Băc Ninh : Nguyễn Thị Thu Hà H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Băc Ninh. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Băc Ninh trong thời gian tới
147 Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Mỹ Đình : Đặng Lan Phương H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Mỹ Đình. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Mỹ Đình trong
148 Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội : Nguyễn Văn Đắc H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội . Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội trong thời gian tới
149 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái : Dương Ngọc Lâm H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
150 Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long : Lê Thị Ngọc Yến H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ bán lẻ tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long trong thời gian tới
151 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ và xúc tiến thương mại HALEDCO : Phan Anh Vũ H., 2020. Khái quát hóa cơ sở lý luận cơ bản của kế toán bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ và xúc tiến thương mại HALEDCO
152 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần sản xuất bảo ôn nhiệt Thăng Long : Trịnh Lê Hoàng H., 2020. Khái quát hóa cơ sở lý luận cơ bản của kế toán bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần sản xuất bảo ôn nhiệt Thăng Long
153 Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Bình Xuyên : Nguyễn Thị Quỳnh Dung H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Bình Xuyên. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Bình Xu
154 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn HANOI YOUSTEEL : Nguyễn Thị Bảo Thoa H., 2020. Khái quát hóa cơ sở lý luận cơ bản của bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn HANOI YOUSTEEL
155 Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Mỹ Đình : Phạm Thị Thanh Hương H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Mỹ Đình. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi
156 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên in Tạp chí cộng sản : Cao Quốc Khánh H., 2020. Khái quát hóa cơ sở lý luận cơ bản của kế toán bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên in Tạp chí cộng sản
157 Chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Mỹ Đình : Nguyễn Thị Hằng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng dịch vụ bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Tây Hồ. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Tâ
158 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại xí nghiệp bán lẻ xăng dầu - Công ty xăng dầu khu vực I - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên : Lê Thị Tú Lệ H., 2020. Khái quát hóa cơ sở lý luận cơ bản của kế toán bán hàng và xác đinh kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại xí nghiệp bán lẻ xăng dầu - Công ty xăng dầu khu vực I - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
159 Kế toán quản trị chi phí tại Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và thiết kế nội thất Thành Phát : Hồ Thị Vầy H., 2020. Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện Kế toán quản trị chi phí tại Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và thiết kế nội thất Thành Phát
160 Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Nam Thăng Long : Vũ Quỳnh Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Nam Thăng Long. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Nam T
161 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần kho vận Jupiter Việt Nam - chi nhánh tại Hải Dương : Nguyễn Thảo Linh H., 2020. Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp dịch vụ. Phân tích và đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần kho vận Jupiter Việt Nam - chi nhánh tại Hải Dương
162 Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam : Vũ Ngọc Sơn H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam trong thời gian tới
163 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Pharmacy 360 : Nguyễn Thị Lan Chi H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Pharmacy 360
164 Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cục đối ngoại, Bộ Quốc Phòng : Nguyễn Phương Thảo H., 2020. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cục đối ngoại, Bộ Quốc Phòng
165 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn Đại Hà : Trần Quang Trung H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn Đại Hà
166 Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam : Trần Danh Khoa H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam . Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong thời gian tới
167 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại tổng hợp Việt Long : Phạm Thị An Giang H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại tổng hợp Việt Long
168 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa : Nguyễn Công Thọ H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng điện tử tại các Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam -
169 Tổ chức công tác kế toán tại Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam : Cao Diễm Hương H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
170 Tổ chức công tác kế toán tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn : Phùng Thị Sáu Thư H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
171 Phát triển dịch vụ ngân hàng số tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt - chi nhánh Đông Đô : Hà Thị Kiều Linh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng số tại các Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng dịch vụ ngân hàng số tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt - chi nhánh Đông Đô. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng số tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt - chi nhánh Đông Đôtrong thời gian
172 Tổ chức công tác kế toán tại Trường đại học Luật Hà Nội : Trần Thúy An H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường đại học Luật Hà Nội
173 Phát triển dịch vụ thanh toán hiện đại tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Hà Nội : Nguyễn Phương Thảo H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng thanh toán hiện đại tại các Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng dịch vụ thanh toán hiện đại tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán hiện đại tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Hà Nội trong thời gian tới
174 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng FLC FAROS : Nguyễn Thị Huyền Trang H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng FLC FAROS
175 Phát triển dịch vụ thanh toán hiện đại tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Thăng Long : Lý Thu Trang H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng thanh toán hiện đại tại các Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng dịch vụ thanh toán hiện đại tạiNgân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Thăng Long. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán hiện đại tạiNgân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
176 Tổ chức công tác kế toán theo yêu cầu tự chủ tài chính tại bệnh viện quân y 103 - Học viện Quân y : Đàm Quang Vinh H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán theo yêu cầu tự chủ tài chính tại bệnh viện quân y 103 - Học viện Quân y
177 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo tư vấn Thăng Long : Nguyễn Diệu Quỳnh H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo tư vấn Thăng Long
178 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản TNS Property : Nguyễn Thùy Dương H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản TNS Property
179 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường cao đẳng công nghiệp và thương mại trực thuộc Bộ công thương : Vũ Diệu Linh H., 2020. Trình bày cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường cao đẳng công nghiệp và thương mại trực thuộc Bộ Công thương
180 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ và ván ép cao cấp An Phú : Trịnh Hoài Thương H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ và ván ép cao cấp An Phú
181 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần thiết bị y tế MEDINSCO : Nguyễn Thị Thu Thảo H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần thiết bị y tế MEDINSCO
182 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần sơn NIKKO Việt Nam : Nguyễn Tuấn Hưng H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần sơn NIKKO Việt Nam
183 Hoàn thiện quy trình đánh giá gian lận trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãng kiểm toán CALICO thực hiện : Trần Vũ Hoàng Sơn H., 2020. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình đánh giá gian lận trong kiểm toán Báo cáo tài chính do tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá gian lận trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãng kiểm toán CALICO thực hiện
184 Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện : Nguyễn Văn Hà Dương H., 2020. Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH CPA Việt Nam thực hiện
185 Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nộithực hiện : Nguyễn Minh Phương H., 2020. Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội thực hiện.
186 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc : Nhâm Hằng Thu H., 2019. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong các ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
187 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH công nghệ và thương mại Lạc Hồng : Lưu Thanh Hải H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH công nghệ và thương mại Lạc Hồng
188 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Âu Việt : Vũ Thị Diệu Ninh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Âu Việt
189 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện Bưu điện : Trần Thị Hoàng H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán ở đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và bệnh viện công lập nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện Bưu điện
190 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình : Lê Thị Ngọc Linh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán ở đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và bệnh viện công lập nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình
191 Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội : Nguyễn Thu Hằng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hoàn Kiếm, thành ph
192 Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Cẩm Phả, Quảng Ninh : Lương Thị Thúy Hằng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Cẩm Phả, Quảng Ninh trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Cẩm Phả, Quảng Ninh trong th
193 Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành do Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán VNASC thực hiện : Nguyễn Duy Minh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành do Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán VNASC thực hiện
194 Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hà Nội : Nguyễn Thu Trang H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hà Nội trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hà Nội trong thời gian tới
195 Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hàm Yên, Tuyên Quang : Nguyễn Thị Bích Ngọc H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hàm Yên, Tuyên Quang trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước
196 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả cho người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện : Đinh Vạn Phúc H., 2020. Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục phải trả cho người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả cho người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện.
197 Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hà Nội : Trần Trọng Chính H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hà Nội trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc
198 Hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá chất lượng kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán : Trần Anh Tâm H., 2020. Hệ thống hóa lý luận chung về bộ chỉ số đánh giá chất lượng kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá chất lượng kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán
199 Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Thuận Thành, Bắc Ninh : Phan T.Huyền Trang H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Thuận Thành, Bắc Ninh trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nư
200 Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn đầu tư Thăng Long thực hiện : Phạm Thị Nhật Xuân H., 2020. Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn đầu tư Thăng Long thực hiện
201 Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện : Đỗ Thị Minh Hồng H., 2020. Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện.
202 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Tổng Công ty xây dựng công trình hàng không ACC : Hoàng Quỳnh Liên H., 2020. Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Tổng Công ty xây dựng công trình hàng không ACC
203 Hoàn thiện quy trình kiểm toán quỹ tín dụng nhân dân do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện : Phạm Ngọc Tân H., 2020. Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính quỹ tín dụng tín dụng nhân dân do Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán AASC thực hiện
204 Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính theo phương pháp tiếp cận dựa vào rủi ro tại các tổ chức kiểm toán độc lập ở Việt Nam hiện nay : Lê Đức Dương H., 2020. Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình kiểm toán báo cáo tài chính theo phương pháp tiếp cận dựa vào rủi ro do kiểm toán độc lập thực hiện. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính theo phương pháp tiếp cận dựa vào rủi ro tại các tổ chức kiểm toán độc lập ở Việt Nam hiện nay
205 Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng tại Công ty TNHH kiểm toán Việt thực hiện : Hoàng Thị Tuyết Dung H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng tại Công ty TNHH kiểm toán Việt thực hiện :
206 Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện : Nguyễn Tuấn Hiệp H., 2020. Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện.
207 Hoàn thiện phương pháp kiểm toán dựa vào rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại do kiểm toán nhà nước thực hiện : Nguyễn Quốc Huy H., 2020. Hệ thống hóa lý luận chung về phương pháp kiểm toán dựa vào rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện phương pháp kiểm toán dựa vào rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại do kiểm toán nhà nước thực hiện
208 Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Chí Linh, Hải Dương : Nguyễn Thị Ngọc Yến H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Chí Linh, Hải Dương trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước
209 Hoàn thiện kỹ thuật thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán trong báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn A$C : Nguyễn Đức Thuận H., 2020. Hệ thống hóa lý luận chung về kỹ thuật thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán trong báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kỹ thuật thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán trong báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn A$C
210 Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Châu Thành tỉnh Đồng Tháp : Trần Minh Thiện H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Châu Thành tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nh
211 Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long : Trần Ngọc Bích H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước
212 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện : Trần Lưu Phong H., 2020. Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện.
213 Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội thực hiện : Nguyễn Minh Phương H., 2020. Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội thực hiện
214 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Âu Việt : Vũ Thị Diệu Ninh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Âu Việt
215 Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở Việt Nam : Nguyễn Huỳnh Mai H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở Việt Nam trong thời gian tới
216 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần chứng khoán Agribank : Tăng Thị Trinh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần chứng khoán Agribank
217 Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định : Nguyễn Hồng Thủy H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước ở thành phố Nam Định
218 Kiểm soát chi thường xuyên các đơn vị sự nghiệp công lập qua kho bạc nhà nước Bến Tre : Đoàn Thị Phương Thùy H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi thường xuyên các đơn vị sự nghiệp công lập qua kho bạc nhà nước Bến Tre trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên các đơn vị sự nghiệp công lập qua kho bạc nhà nước Bến Tre trong thời gian tới
219 Quản lý nhà nước đối với thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Hải Phòng : Nguyễn Việt Đức H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) và hiệu quả thu hút vốn FDI. Phân tích, đánh giá thực trạng Quản lý nhà nước đối với thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Hải Phòng. Từ đó đề xuất các giải pháp Quản lý nhà nước đối với thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Hải Phòng trong thời gian tới
220 Chất lượng giải quyết quyền lợi bảo hiểm con người tại tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt : Đỗ Thị Thanh Loan H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quyền lợi bảo hiểm con người. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng giải quyết quyền lợi bảo hiểm con người tại tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng giải quyết quyền lợi bảo hiểm con người tại tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt trong thời gian tới
221 Hoạt động quản lý đại lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội : Nguyễn Hà Nhật Linh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động quản lý đại lý tại công ty bảo hiểm. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý đại lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động quản lý đại lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội thời gian tới
222 Quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam : Phùng Thị Mai Hồng H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về chi bảo hiểm thất nghiệp . Phân tích, đánh giá thực trạng chi bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam trong thời gian tới
223 Hoạt động kiểm tra của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi nhánh khu vực Đông Bắc Bộ đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn : Phạm Văn Thành H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về bảo hiểm tiền gửi. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kiểm tra của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi nhánh khu vực Đông Bắc Bộ đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để kiểm tra của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi nhánh khu vực Đông Bắc Bộ đối với các
224 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương : Nguyễn Thị Anh Đào H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương
225 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt : Nguyễn Bá Lợi H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt
226 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long : Nguyễn Trọng Luật H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
227 Giải pháp tài chính nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần than Hà Lầm : Nguyễn Tuấn linh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng giải pháp tài chính nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần than Hà Lầm. Từ đó đề xuất các giải pháp tài chính nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần than Hà Lầm
228 Giải pháp phát triển kinh tế - Xã hội quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đến năm 2025 : Dương Anh Tuấn H., 2019. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phát triển kinh tế - Xã hội. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - Xã hội quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đến năm 2025. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - Xã hội quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đến năm 2025 trong thời gian tới
229 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương : Vũ Mạnh Hùng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Vĩnh Long trong thời gian tới
230 Quản lý chi thường xuyên ngân sách thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình : Tống Duy Tứ H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới
231 Quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long : Hoàng Thị Thanh Hải H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới
232 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa : Trần Thị Huyền Trang H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới
233 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Bộ Tư Lệnh Pháo Binh : Nguyễn Thị Thúy An H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Bộ Tư Lệnh Pháo Binh. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Bộ Tư Lệnh Pháo Binh
234 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội : Phùng Thị Hồng Hà H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
235 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội : Dương T.Thu Thủy H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
236 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang : Hoàng Hồng Tú H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
237 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên : Nguyễn Viết Hải H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
238 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước Sở văn hóa Thông tin Du lịch tỉnh Nam Định : Trần Đức Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước Sở văn hóa Thông tin Du lịch tỉnh Nam Định. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước Sở văn hóa Thông tin Du lịch tỉnh Nam Định
239 Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xă qua kho bạc nhà nước Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An : Nguyễn Nhật Linh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xă qua kho bạc nhà nước Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước xă qua kho bạc nhà nước Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An tro
240 Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hà Đông, Hà Nội : Hoàng Quỳnh Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hà Đông, Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước nhà nước qua kho bạc nhà nước Hà Đông, Hà Nội trong thời gian tới
241 Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ : Đỗ Thanh Tùng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước nhà nước thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới
242 Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Bảo Thắng, Lào Cai : Mai Lan Phương H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi từ nguồn ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Bảo Thắng, Lào Cai. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạ
243 Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xă qua kho bạc nhà nước Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long : Phùng Thị Bình H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xă qua kho bạc nhà nước Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xă qua kho bạc nhà nước Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới
244 Quản lý chi ngân sách nhà nước cho Đầu tư phát triển nông nghiệp huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên : Lê Đức Hoàng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi ngân sách nhà nước cho Đầu tư phát triển nông nghiệp huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho Đầu tư phát triển nông nghiệp huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
245 Quản lý chi Đầu tư công tại cơ quan Trung Ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh : Nguyễn Thị Cẩm Hà H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi Đầu tư công. Phân tích, đánh giá thực trạng chi Đầu tư công tại cơ quan Trung Ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi Đầu tư công tại cơ quan Trung Ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
246 Quản lý chi ngân sách nhà nước tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam : Nguyễn Quang Hưng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi ngân sách nhà nước tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
247 Quản lý chi thường xuyên tại Đoàn 871 - Tổng Cục Chính trị,Bộ Quốc Phòng : Trần Bích Ngọc H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên tại Đoàn 871 - Tổng Cục Chính trị,Bộ Quốc Phòng . Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi thường xuyên tại Đoàn 871 - Tổng Cục Chính trị,Bộ Quốc Phòng
248 Tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long : Nguyễn Văn Bảy H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi từ nguồn ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Long H
249 Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang : Tạ Việt Hưng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước c
250 Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa : Phạm Thị Thanh Huyền H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên đị
251 Quản lý ngân sách nhà nước ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định : Nguyễn Vũ Dũng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý ngân sách nhà nước ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý ngân sách nhà nước ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định trong thời gian tới
252 Quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội : Nguyễn Thị Lý H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội trong thời gian tới
253 Quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội : Nguyễn Trọng Chinh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội
254 Công tác thẩm định giá trị doanh nghiệp tại công ty cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam : Vũ Thị Hà Linh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thẩm định giá trị doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình thẩm định giá trị doanh nghiệp tại công ty cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định giá trị doanh nghiệp tại công ty cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam
255 Thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh - chi nhánh Hoàn Kiếm : Nguyễn Thị Ngọc Huyền H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh - chi nhánh Hoàn Kiếm. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển
256 Hoàn thiện quy trình thẩm định giá bất động sản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông : Vũ Xuân Sáng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thẩm định giá bất động sản tại Ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng quy trình thẩm định giá bất động sản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình thẩm định giá bất động sản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
257 Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2030 : Phạm Thị Bích Nga H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2030. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn FDI vào tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2030
258 Đẩy mạnh thu hút và sử dụng vốn ODA của Nhật Bản tại thành phố Hà Nội : Nguyễn Thị Phương Thúy H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thu hút và sử dụng vốn ODA. Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút và sử dụng vốn ODA của Nhật Bản tại thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường thu hút và sử dụng vốn ODA của Nhật Bản tại thành phố Hà Nội
259 Kiểm tra trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu tại Cục hải quan thành phố Hà Nội : Nguyễn Thị Vân Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về kiểm tra trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu. Phân tích, đánh giá kiểm tra trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu tại Cục hải quan thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp kiểm tra trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu tại Cục hải quan thành phố Hà Nội
260 Hoàn thiện công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội : Phùng Quốc Long H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội
261 Hoạt động Bancassurance tại Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt : Lê Thị Lan Hương H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về hoạt động Bancassurance. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động Bancassurance tại Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động Bancassurance tại Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt
262 Phòng ngừa và xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam : Trần Đình Khu H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nợ xấu và xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phòng ngừa và xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp phòng ngừa và xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
263 Quản lý nợ quá hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - chi nhánh Quảng Ninh : Đào Đức Thịnh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nợ quá hạn tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng nợ quá hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - chi nhánh Quảng Ninh. Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý nợ quá hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - chi nhánh Quảng Ninh
264 Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Láng Hạ : Nguyễn Thu Trang H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nợ xấu và quản lý nợ xấu tại ngân hàng . Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Láng Hạ. Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Láng Hạ
265 Quản lý nợ quá hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - chi nhánh Đông Đô : Vũ Thị Ngọc Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nợ quá hạn tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng nợ quá hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - chi nhánh Đông Đô. Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý nợ quá hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - chi nhánh Đông Đô
266 Xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành : Nguyễn Hồng Hạnh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nợ xấu và xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành. Từ đó đề xuất các giải pháp phòng ngừa và xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong thời gian tới
267 Chất lượng hoạt động tài trợ thương mại tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh sở giao dịch 3 : Ngô Đức Huy H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về hoạt động tài trợ thương mại tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá chất lượng hoạt động tài trợ thương mại tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh sở giao dịch 3. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tài trợ thương mại tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và
268 Quản lý chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở y tế thuộc sở y tế Hà Nội : Mai Đức Minh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở y tế thuộc sở y tế Hà Nội. Đưa ra các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng quản lý chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở y tế thuộc sở y tế Hà Nội trong thời gian tới
269 Quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên : Võ Phượng Linh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về thu bảo hiểm xã hội. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên trong thời gian tới
270 Tăng cường công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nam Định : Nguyễn Thị Tâm H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về thu bảo hiểm xã hội. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nam Định. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nam Định trong thời gian tới
271 Quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang : Phạm Thị Ly H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về thu bảo hiểm xã hội. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
272 Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo Hiểm xã hội quận Tây hồ - Hà Nội : Phạm Ngọc Anh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về thu bảo hiểm xã hội. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo Hiểm xã hội quận Tây hồ - Hà Nội. Đưa ra các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo Hiểm xã hội quận Tây hồ - Hà Nội
273 Giải pháp phát triển bền vững bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long : Nguyễn Thị Ánh Sa H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về bảo hiểm y tế. Phân tích, đánh giá giải pháp phát triển bền vững bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh long. Đưa ra các giải pháp phát triển bền vững bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
274 Giải pháp phát triển bền vững bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long : Trần Ngọc Hiền H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về bảo hiểm y tế. Phân tích các giải pháp phát triển bền vững bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đề xuất các giải pháp phát triển bền vững bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
275 Giải pháp đẩy mạnh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của BIDV METLIFE qua kênh Bancassurance tại BIDV Vĩnh Long : Trương Minh Trang H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về bảo hiểm nhân thọ. Phân tích các giải pháp đẩy mạnh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của BIDV METLIFE qua kênh Bancassurance tại BIDV Vĩnh Long. Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của BIDV METLIFE qua kênh Bancassurance tại BIDV Vĩnh Long trong thời gian tới
276 Hoạt động Bancassurance tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện : Lê Đăng Khoa H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Bancassurance. Phân tích Hoạt động Bancassurance tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện. Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh Hoạt động Bancassurance tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện trong thời gian tới
277 Phát triển thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hải Dương : Hoàng Khánh Linh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hải Dương. Đề xuất các giải pháp phát triển thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần Đ
278 Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiền Phong chi nhánh Hoàn Kiếm - phòng giao dịch Hoàng Mai : Nguyễn Ngọc Tú H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiền Phong chi nhánh Hoàn Kiếm - phòng giao dịch Hoàng Mai. Đề xuất các giải pháp phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiền Phong chi nhánh Hoàn Kiếm - phòng giao dịch
279 Chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh : Nguyễn Công Hoàng H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ cho vay khách hàng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại
280 Chất lượng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - chi nhánh Hà Tây : Nghiêm Tuấn Hưng H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - chi nhánh Hà Tây. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng trong thời gian tới
281 Hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội : Thái Hoàng Linh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
282 Hiệu quả cho vay đối hộ nghèo ở khu vực Đồng bằng Sông Hồng tại Ngân hàng Chính Sách Xã Hội Việt Nam : Lưu Lê Anh Tuấn H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay đối hộ nghèo ở khu vực Đồng bằng Sông Hồng tại Ngân hàng Chính Sách Xã Hội Việt Nam. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối hộ nghèo ở khu vực Đồng bằng Sông Hồng tại Ngân hàng Chính Sách Xã Hội Việt Nam
283 Hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh khu vực Bình Minh : Hoàng Cao Trung H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh khu vực Bình Minh. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vi
284 Thẩm định cho vay ngắn hạn doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh thành phố Hà Nội : Nguyễn Thị Liên H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dự án cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng thẩm định cho vay ngắn hạn doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh thành phố Hà Nội. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp thẩm định cho vay ngắn hạn doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam trong thờ
285 Mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Hà Nội : Đỗ Văn Lộc H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dự án cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Hà Nội. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng trong thời gian tới
286 Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Bắc Ninh : Đỗ Ngọc Hoa H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Bắc Ninh. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng -
287 Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Nam Định : Trương Tuấn Anh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Nam Định. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam
288 Chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - chi nhánh Thăng Long : Nguyễn Thanh Huyền H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ cho vay khách hàng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - chi nhánh Thăng Long. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần
289 Cho vay ngang hàng( PEER - TO - PEER LENDING) - Kinh nghiệm Quốc tế và đề xuất cho Việt Nam : Phạm Khánh Phương H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố tác động lên hoạt động của các công ty cho vay ngang hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay ngang hàng ở một số quốc gia và Việt Nam. Đề xuất giải pháp và các kiến nghị cho các nhà quản lý, xây dựng chính sách tạo ra một thị trường cho vay ngang hàng tại Việt Nam trong tương lai
290 Chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Tuyên Quang : Dìu Nhật Nam H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ cho vay tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Tuyên Quang. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam trong thời gian tới
291 Chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội : Triệu Ngọc Minh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ cho vay khách hàng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu t
292 Chất lượng cho vay tại Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) tại tỉnh Thái Bình : Nguyễn Thị Thu Hằng H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ cho vay tại Tổ chức Tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay tại Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) tại tỉnh Thái Bình. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tại Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) tại tỉnh Thái Bình trong thời gian tới
293 Chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam : Phạm Thái Hà H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
294 Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy : Nguyễn Thanh Mai H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy
295 Phát triển hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Sở Giao dịch : Ng.Thị Minh Tâm H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay khách hàng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Sở Giao dịch. Đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng trong thời gian tới
296 Phát triển cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Yên Mô, Nam Ninh Bình : Tạ Việt Hưng H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng chính sách. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Yên Mô, Nam Ninh Bình. Đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng trong th
297 Hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long : Liêu Nguyễn Duy Tân H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay khách hàng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long. Đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng trong thời gian tới
298 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - chi nhánh Hoàn Kiếm : Bùi Thu Thủy H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ cho vay khách hàng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - chi nhánh Hoàn Kiếm. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng trong thời gian tới
299 Hiệu quả cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Thành An : Đào Ngọc Công H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Thành An. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng trong thời gian tới
300 Hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - chi nhánh Đông Đô : Nguyễn Ngọc Tuấn H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay khách hàng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá h iệu quả cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - chi nhánh Đông Đô. Đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng trong thời gian tới
301 Quản lý hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Bắc Quang : Seo Thị Thu Huyền H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Bắc Quang. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Ph
302 Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh huyện Vĩnh Phúc : Nguyễn Công Thành H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh huyện Vĩnh Phúc. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thươ
303 Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Từ Liêm : Nguyễn Thị Phương Anh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Từ Liêm. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam trong thời gian
304 Quản lý hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - chi nhánh Hà Thành : Đào Thị Hồng Nhung H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh huyện Vĩnh Phúc. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương
305 Quản lý cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam : Lê Huy Hoàng H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ cho vay khách hàng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại T
306 Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Phú Thọ : Lê Khánh Linh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Phú Thọ. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam tr
307 Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Láng Hạ : Lê Huy Văn H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Láng Hạ . Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Lá
308 Quản lý cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương - chi nhánh Thăng Long : Nguyễn Trung Kiên H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương - chi nhánh Thăng Long. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương - chi nhánh Thăng Long
309 3-D negotiation : Lax, David A. Boston : Harvard Business School Press, 2006.  
310 8 steps to high performance : Effron, Marc, author.    
311 9 things successful people do differently / Halvorson, Heidi Grant Boston : Harvard Business Review Press, 2012.  
312 Nine things successful people do differently / Halvorson, Heidi Grant-, 1973- author.    
313 Difficult conversations :   Boston : Harvard Business Review Press, 2016.  
314 Finance basics :   Boston : Harvard Business Review Press, 2014.  
315 Getting work done :   Boston : Harvard Business Review Press, 2014.  
316 Giving effective feedback :   Boston : Harvard Business Review Press, 2014.  
317 Running virtual meetings :      
318 Virtual collaboration :      
319 The adventures of an IT leader / Austin, Robert D. (Robert Daniel), 1962- Boston, Massachusett : Harvard Business Review Press, 2016.  
320 Africa's business revolution : Leke, Acha, Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2018.  
321 Aligning strategy and sales : Cespedes, Frank V. Boston : Harvard Business Review Press, 2014.  
322 The alliance : Hoffman, Reid Boston : Harvard Business Review Press, 2014.  
323 The baby business : Spar, Debora L. Boston : Harvard Business School Press, c2006.  
324 Bad leadership : Kellerman, Barbara Boston : Harvard Business School Press, 2004.  
325 Becoming a manager : Hill, Linda A. 1956- Boston, Massachusetts : Harvard Business School Press, 2019.  
326 Big data at work : Davenport, Thomas H. Boston : Harvard Business School Press, 2014.  
327 Blue ocean strategy : Kim, W. Chan Boston : Harvard Business Review Press, 2013.  
328 Build an A-team : Johnson, Whitney Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2018.  
329 Built for growth : Kuenne, Chris, Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2017.  
330 Business & professional communication / Locker, Kitty O. New York : McGraw Hill Education, 2017.  
331 Five minds for the future / Gardner, Howard Boston : Harvard Business School Press, 2008.  
332 The case study handbook : Ellet, William, Boston, Massachusetts : Harvard Business School Press, 2018.  
333 The Clayton M. Christensen reader :   Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2016.  
334 Competing on analytics : Davenport, Thomas H., 1954- author. Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2017.  
335 Computer and information security handbook /   Cambridge, MA : Morgan Kaufmann Publishers, an imprint of Elsevier, 2017.  
336 HBR's 10 must reads on strategy /   Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2011.  
337 Conscious capitalism field guide : Sisodia, Rajendra, author. Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2018.  
338 Conscious capitalism : Mackey, John, 1954- Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2014.  
339 Data virtualization for business intelligence systems : Lans, Rick F. van der. Amsterdam : Elsevier, Morgan Kaufmann, 2012.  
340 Digital signal processing : Alexander, Winser E., author. Amsterdam : Academic Press is an imprint of Elsevier, 2017.  
341 Driving digital strategy : Gupta, Sunil author. Boston : Harvard Business Review Press, 2018.  
342 Everyday emotional intelligence :   Boston : Harvard Business Review Press, 2018.  
343 An everyone culture :   Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2016.  
344 Financial intelligence : Berman, Karen Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2013.  
345 The first 90 days : Watkins, Michael D. Boston : Harvard Business Review Press, 2013.  
346 The founder's mentality : Zook, Chris Boston : Harvard Business Review Press, 2016.  
347 Get backed : Baehr, Evan Boston : Harvard Business Review Press, 2015.  
348 Global dexterity : Molinsky, Andy Boston : Harvard Business Review Press, 2013.  
349 Managing oneself / Drucker, Peter F. Boston : Harvard Business Review Press, 2008.  
350 What makes an effective executive / Drucker, Peter F. (Peter Ferdinand), 1909-2005, author. Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2017.  
351 The Harvard Business Review entrepreneur's handbook :   Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2018.  
352 The Harvard Business Review leader's handbook : Ashkenas, Ronald Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2019.  
353 The Harvard Business Review manager's handbook :   Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2017.  
354 HBR guide to being more productive /   Boston : Harvard Business Review Press, 2017.  
355 HBR guide to dealing with conflict / Gallo, Amy Boston : Harvard Business Review Press, 2017.  
356 HBR guide to delivering effective feedback.   Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2016.  
357 HBR everyday emotional intelligence /   Boston : Harvard Business Review Press, 2170.  
358 HBR guide to finance basics for managers :   Boston : Harvard Business Review Press, 2012.  
359 HBR guide to getting the mentoring you need :   Boston : Harvard Business Review Press, 2014.  
360 HBR guide to leading teams : Shapiro, Mary Boston : Harvard Business Review Press, 2015.  
361 HBR guide to making every meeting matter /   Boston : Harvard Business Review Press, 2016.  
362 HBR guide to managing stress at work :   Boston : Harvard Business Review Press, 2014.  
363 HBR guide to motivating people /   Boston : Harvard Business Review Press, 2019.  
364 HBR guide to negotiating / Weiss, Jeff Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2016.  
365 HBR guide to office politics : Dillon, Karen Boston : Harvard Business Review Press, 2014.  
366 HBR guide to performance management.   Boston : Harvard Business Review Press, 2017.  
367 HBR guide to persuasive presentations : Duarte, Nancy Boston : Harvard Business Review Press, 2012.  
368 HBR guide to project management :   Boston : Harvard Business Review Press, 2012.  
369 HBR guide to thinking strategically /   Boston : Harvard Business Review Press, 2019.  
370 HBR guide for women at work /   Boston : Harvard Business Review Press, 2019.  
371 HBR guide to work-life balance /   Boston : Harvard Business Review Press, 2019.  
372 HBR guide to your professional growth /   Boston : Harvard Business Review Press, 2019.  
373 HBR's 10 must reads 2015 :   Boston : Harvard Business Review Press, 2015.  
374 HBR's 10 must reads 2016 :   Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2016.  
375 HBR's 10 must reads: The definitive management ideas of the year from Harvard Business Review 2019 /   Boston : Harvard Business Review Press, 2019.  
376 HBR's 10 must reads 2017 :   Boston : Harvard Business Review Press, 2019.  
377 HBR's 10 must reads for new managers /   Boston : Harvard Business Review Press, 2017.  
378 HBR's 10 must reads on AI, analytics, and the new machine age /   Boston : Harvard Business Review Press, 2019.  
379 HBR's 10 must reads on change management /   Boston : Harvard Business Review Press, 2011.  
380 HBR's 10 must reads on communication /   Boston : Harvard Business Review Press, 2013.  
381 HBR's 10 must reads on emotional intelligence /   Boston : Harvard Business Review Press, 2011.  
382 HBR's 10 must reads on entrepreneurship and startups /   Boston : Harvard Business Review Press, 2018.  
383 HBR's 10 must reads on innovation /   Boston : Harvard Business Review Press, 2013.  
384 HBR's 10 must reads on leadership /   Boston : Harvard Business Review Press, 2011.  
385 HBR's 10 must reads on managing across cultures.   Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2016.  
386 HBR's 10 must reads on managing people /   Boston : Harvard Business Review Press, 2011.  
387 HBR's 10 must reads on managing yourself /   Boston : Harvard Business Review Press, 2012.  
388 HBR's 10 must reads on negotiation /   Boston : Harvard Business Review Press, 2019.  
389 HBR's 10 must reads on sales /   Boston : Harvard Business Review Press, 2017.  
390 HBR's 10 must reads on teams /   Boston : Harvard Business Review Press, 2013.  
391 HBR's 10 must reads on women and leadership /   Boston : Harvard Business Review Press, 2019.  
392 HBR's 10 must reads :   Boston : Harvard Business Review Press, 2011.  
393 The high potential's advantage : Conger, Jay Alden Boston : Harvard Business Review Press, 2018.  
394 How finance works : Desai, Mihir A. Boston : Harvard Business Review Press, 2019.  
395 Innovation capital : Dyer, Jeffrey H. Boston : Harvard Business Review Press, 2019.  
396 The innovator's dilemma : Christensen, Clayton M. Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2016.  
397 The innovator's DNA : Dyer, Jeff Boston : Harvard Business Review Press, 2011.  
398 The innovator's method : Furr, Nathan R. Boston : Harvard Business Review Press, 2014.  
399 The innovator's solution : Christensen, Clayton M. Boston : Harvard Business Review Press, 2013.  
400 Leadership on the line : Heifetz, Ronald A. Boston : Harvard Business Review Press, 2017.  
401 Leading change / Kotter, John P. Boston : Harvard Business Review Press, 2012.  
402 Management tips /   Boston : Harvard Business Review Press, 2011.  
403 Master your next move : Watkins, Michael, 1956- author. Boston, Massachusetts : Harvard Business Press, 2019.  
404 The mind of the leader : Hougaard, Rasmus Boston : Harvard Business Review Press, 2018.  
405 Nine lies about work : Buckingham, Marcus Boston : Harvard Business Review Press, 2019.  
406 One page talent management, with a new introduction : Effron, Marc Boston : Harvard Business Press, 2018.  
407 The Peter F. Drucker reader : Drucker, Peter F. Boston : Harvard Business Review Press, 2017.  
408 Playing to win : Lafley, A. G. Boston : Harvard Business Review Press, 2013.  
409 The power of little ideas : Robertson, David C. Boston : Harvard Business Review Press, 2017.  
410 Practical web analytics for user experience : Beasley, Michael Amsterdam... : Elsevier, 2013.  
411 Primal leadership : Goleman, Daniel Boston : Harvard Business Review Press, 2013.  
412 Reinvent your business model : Johnson, Mark W. Boston : Harvard Business Review Press, 2018.  
413 Reinventing jobs : Jesuthasan, Ravin Boston : Harvard Business Review Press, 2018.  
414 A sense of urgency / Kotter, John P. Boston : Harvard Business Press, 2008.  
415 Smart business : Zeng, Ming Boston : Harvard Business Press, 2018.  
416 Smart choices : Hammond, John S. Massachusetts : Harvard Business Review Press, 1999.  
417 Talent wins : Charan, Ram Boston : Harvard Business Review Press, 2018.  
418 Technology and innovation in adult learning / King, Kathleen P. San Francisco : A Wiley Brand, 2017.  
419 Think bigger : Sonnenfeldt, Michael W. New Jersey : Wiley, 2017.  
420 Through the labyrinth : Eagly, Alice Hendrickson Boston : Harvard Business School Press, 2007.  
421 What's next, Gen X? : Erickson, Tamara Boston : Harvard Business School Press, 2010.  
422 What's your digital business model? : Weill, Peter Boston : Harvard Business School Press, 2018.  
423 Why do so many incompetent men become leaders? : Chamorro-Premuzic, Tomas Boston : Harvard Business School Press, 2019.  
424 Quản lý Ngân sách xã trên địa bàn huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu : Hoàng Bích Phương H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Lý Nhân - Hà Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu trong thời gian tới
425 Quản lý Ngân sách xã trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội : Ngô Hải Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội trong thời gian tới
426 Quản lý Ngân sách tại Lữ đoàn 86 - Binh chủng Hóa học : Nguyễn Văn Quyền H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý ngân sách tại Lữ đoàn 86 - Binh chủng Hóa học. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách tại Lữ đoàn 86 - Binh chủng Hóa học trong thời gian tới
427 Quản lý Ngân sách tại Sư đoàn 316 - Quân khu II : Tứ Hữu Hùng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý ngân sách tại Sư đoàn 316 - Quân khu II. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách tại Sư đoàn 316 - Quân khu II trong thời gian tới
428 Phân cấp quản lý Ngân sách tại địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên : Trần Hồng Minh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác phân cấp quản lý ngân sách tại địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách tạiđịa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới
429 Quản lý Ngân sách xã trên địa bàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long : Trần Văn Cường H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới
430 Quản lý thu Ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Bến Tre : Ngô Hiển Vinh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu Ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Bến Tre. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý thu Ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Bến Tre trong thời gian tới
431 Quản lý tài chính tại kho bạc nhà nước Vĩnh Long : Ngô Phương Hiền H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính tại kho bạc nhà nước Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại kho bạc nhà nước Vĩnh Long trong thời gian tới
432 Quản lý Ngân sách xã trên địa bàn huyện Lai Vung - tỉnh Đồng Tháp : Trần Thanh Tuyển H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Tháp. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Tháp trong thời gian tới
433 Tự chủ tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang : Bùi Trần Văn H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác quản lý tài chính đối với Bệnh viện công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng tự chủ tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại bệnh viện theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm
434 Tự chủ tài chính tại Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế đô thị - Viện Kiến trúc Quốc gia : Nguyễn Thu Hà H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác quản lý tự chủ tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng tự chủ tài chính tại Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế đô thị - Viện Kiến trúc Quốc gia. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Trung tâm theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm
435 Tự chủ tài chính tại Trung tâm y tế huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang : Hà Như Ngọc H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác quản lý tự chủ tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng tự chủ tài chính tại Trung tâm y tế huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Trung tâm theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm
436 Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long : Bùi Thu Nguyệt H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về thanh tra, giám sát ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đưa ra định hướng, mục tiêu, quan điểm và hệ thống các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín
437 Quản lý tài chính ở Đoàn 871 - Tổng cục chính trị : Phạm Trần Thu Uyên H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng Quản lý tài chính ở Đoàn 871 - Tổng cục chính trị. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện Quản lý tài chính ở Đoàn 871 - Tổng cục chính trị trong thời gian tới
438 Quản lý tài chính tại Sư đoàn 325 quân đoàn 2, Bộ Quốc Phòng : Mai Việt Hùng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng Quản lý tài chính tại Sư đoàn 325 quân đoàn 2, Bộ Quốc Phòng. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện Quản lý tài chính tại Sư đoàn 325 quân đoàn 2, Bộ Quốc Phòng trong thời gian tới
439 Quản lý tài chính tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang : Nguyễn Văn Khôi H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng Quản lý tài chính tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện Quản lý tài chính tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang trong thời gian tới
440 Quản lý tài chính tại Chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Giang : Mai Thùy Trang H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng Quản lý tài chính tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Giang. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện Quản lý tài chính tại Chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới
441 Quản lý tài chính tại Viện quy hoạch xây dựng Ninh Bình : Tạ Thanh Hằng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng Quản lý tài chính tại Viện quy hoạch xây dựng Ninh Bình. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện Quản lý tài chính tại Viện quy hoạch xây dựng Ninh Bình trong thời gian tới
442 Quản lý tài chính tại Văn phòng Kho bạc nhà nước Việt Nam : Nguyễn Thị An H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng Quản lý tài chính tại Văn phòng Kho bạc nhà nước Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện Quản lý tài chính tại Văn phòng Kho bạc nhà nước Việt Nam trong thời gian tới
443 Quản lý tài chính tại Bộ tham mưu Bộ tư lệnh Biên phòng : Đỗ Thiện Ninh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng Quản lý tài chính tại Bộ tham mưu Bộ tư lệnh Biên phòng. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện Quản lý tài chính tại Bộ tham mưu Bộ tư lệnh Biên phòng trong thời gian tới
444 Quản lý tài chính tại Viện Y học cổ truyền Quân đội - Bộ Quốc Phòng : Đỗ Thị Xuân H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng Quản lý tài chính tại Viện Y học cổ truyền Quân đội - Bộ Quốc Phòng. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện Quản lý tài chính tại Viện Y học cổ truyền Quân đội - Bộ Quốc Phòng trong thời gian tới
445 Quản lý tài chính dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh : Đặng Hải Hà H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tàichính dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh trong thời gian tới
446 Quản lý tài chính tại văn phòng các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia - Bộ Khoa học và công nghệ : Lê Thị Ngoan H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại văn phòng các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia - Bộ Khoa học và công nghệ. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại văn phòng các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia - Bộ Khoa học và công nghệ trong thời gian tới
447 Công tác quản lý hóa đơn điện tử tại cục Thuế thành phố Hải Phòng : Nguyễn Thị Hải Yến H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý hóa đơn điện tử. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hóa đơn điện tử tại cục Thuế thành phố Hải Phòng. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý hóa đơn điện tử tại cục Thuế thành phố Hải Phòng trong thời gian tới
448 Quản lý tài chính tại khối văn phòng Bộ ngoại giao : Nguyễn Văn Thái H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại khối văn phòng Bộ ngoại giao. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại khối văn phòng Bộ ngoại giao trong thời gian tới
449 Quản lý tài chính tại công ty cổ phần Cơ khí Xăng Dầu : Lê Huy Hiệp H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại khối văn phòng Bộ ngoại công ty cổ phần Cơ khí Xăng Dầu. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại công ty cổ phần Cơ khí Xăng Dầu trong thời gian tới
450 Quản lý tài chính tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc : Trương Thu Phương H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới
451 Quản lý tài chính tại Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn : Lê Nguyên Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn trong thời gian tới
452 Quản lý tài chính tại Cục quản lý tài nguyên nước Bộ tài nguyên và mội trường : Châu Thị Hồng Hạnh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Cục quản lý tài nguyên nước Bộ tài nguyên và mội trường. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Cục quản lý tài nguyên nước Bộ tài nguyên và mội trường trong thời gian tới
453 Quản lý tài chính tại Trung tâm giám sát tài nguyên nước và hỗ trợ phát triển lưu vực sông : Phạm Quyết Tiến H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Trung tâm giám sát tài nguyên nước và hỗ trợ phát triển lưu vực sông. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Trung tâm giám sát tài nguyên nước và hỗ trợ phát triển lưu vực sông trong thời gian tới
454 Quản lý tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV nhà xuất bản giáo dục Việt Nam : Hoàng Thị Hồng Hạnh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV nhà xuất bản giáo dục Việt Nam trong thời gian tới
455 Quản lý tài chính tại Bệnh Viện K : Nguyễn Thị Thùy Vân H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại tại Bệnh Viện K. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại tại Bệnh Viện K trong thời gian tới
456 Quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu qua mạng tại Việt Nam : Đỗ Hoài Phương H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý nhà nước . Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu qua mạng tại Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu qua mạng tại Việt Nam trong thời gian tới
457 Tình hình tài chính tại công ty cổ phần thiết bị Xăng dầu PETROLIMEX : Lê Thị Thu Trang H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty cổ phần thiết bị Xăng dầu PETROLIMEX. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
458 Tình hình tài chính tại công ty cổ phần Vĩnh Thắng : Lê Thị Nguyệt H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty cổ phần Vĩnh Thắng. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
459 Tình hình tài chính tại công ty cổ phần Gốm Chu Đậu : Mai Quang Thành H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty cổ phần Gốm Chu Đậu. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
460 Tình hình tài chính tại công ty Thăm dò khai thác dầu khí( PVEP) : Trần Thị Phương Hoa H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty Thăm dò khai thác dầu khí( PVEP). Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty PVEP trong thời gian tới
461 Tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng điện Hà Nội : Nguyễn Hồng Hạnh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng điện Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
462 Tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn : Hà Hồng Ngọc H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
463 Tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Bảo Sơn : Tạ Hàng Ngân H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Bảo Sơn. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
464 Tình hình tài chính tại công ty cổ phần Kỹ thuật số SBC : Nghiêm Việt Mỹ Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty cổ phần Kỹ thuật số SBC. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
465 Tình hình tài chính tại công ty Mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam : Nguyễn Tuấn Long H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính tạicông ty Mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
466 Tình hình tài chính tại công ty cổ phần tập đoàn SUNHOUSE : Nguyễn Thị Mai Hương H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty cổ phần tập đoàn SUNHOUSE. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
467 Tình hình tài chính tại công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam : Phạm Thị Thanh Tú H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
468 Tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bạch Đằng : Trần Nguyễn Anh Tuấn H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bạch Đằng. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
469 Tình hình tài chính tại công ty cổ phần Nhựa Việt Đức : Nguyễn Thị Thùy Linh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty cổ phần Nhựa Việt Đức. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
470 Tình hình tài chính tại công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong : Vũ Ngọc Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
471 Tình hình tài chính tại công ty cổ phần EROUWINDOW HOLDING : Vũ Thị Khánh Linh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty cổ phần EROUWINDOW HOLDING. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
472 Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Minh Đăng : Bùi Thị Thu H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tàì chính công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Minh Đăng. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới
473 Hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá chất lượng kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán : Trần Anh Tâm H., 2020. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về bộ chỉ số đánh giá chất lượng kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá chất lượng kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán
474 Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện : Nguyễn Quốc Thắng H., 2020. Trình bày cơ sở lý luận về quy trình đánh giá rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện
475 Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn đầu tư Thăng Long thực hiện : Phạm Thị Nhật Xuân H., 2020. Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán thực hiện. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn đầu tư Thăng Long thực hiện
476 Kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam thực hiện : Phạm Mỹ Linh H., 2020. Trình bày lý luận cơ bản về kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích và đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam thực hiện
477 Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành do Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán VNASC thực hiện : Nguyễn Duy Minh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành doa công ty kiểm toán thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành tại Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán VNASC thực hiện
478 Quy trình kiểm toán chu kỳ tiền lương - nhân sự trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam thực hiện : Đỗ Đức Thành H., 2020. Trình bày lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích và đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam thực hiện
479 Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH GRAND THORNTON Việt Nam thực hiện : Bùi Việt Hà H., 2020. Khái quát lý luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH GRAND THORNTON Việt Nam thực hiện
480 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 6 năm 2021 / Phạm Minh Thụy H., 2021. Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và diễn biến giá cả thị trường: thực phẩm, gạo, thức ăn chăn nuôi... ở Việt Nam tháng 6 năm 2021
481 Báo cáo về kinh tế vĩ mô quý II/2021 / Nguyễn Đức Độ TS. H., 2021. Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong quý II năm 2021. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
482 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2021 :   H., 2021. Phân tích và đưa ra một số dự báo về tình hình giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 7 năm 2021
483 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 7 năm 2021 / Phạm Minh Thụy H., 2021. Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và diễn biến giá cả thị trường: thực phẩm, gạo, thức ăn chăn nuôi... ở Việt Nam tháng 7 năm 2021
484 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 8 năm 2021 :   H., 2021. Phân tích và đưa ra một số dự báo về tình hình giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 8 năm 2021
485 Báo cáo về kinh tế vĩ mô tháng 6 năm 2021 : Nguyễn Đức Độ TS. H., 2021. Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong tháng 6 năm 2021. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
486 Báo cáo nghiên cứu tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 6 năm 2021 / Tạ Văn Thắng Ths. H., 2021. Báo cáo trình bày tổng quan tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 6 năm 2021
487 Thương nhớ mười hai / Vũ Bằng H. : Hồng Đức, 2013. Ghi chép của tác giả về 12 tháng trong năm với những nét riêng biệt của từng địa phương: khí hậu, văn hoá, ẩm thực...
488 Nghĩ giàu làm giàu : Hill, Napoleon H. : Thế giới ; Công ty văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2019. Thông qua những câu chuyện có thật về những người nổi tiếng, tác giả chia sẻ những kinh nghiệm, bí quyết, phương pháp và các bước làm giàu cơ bản giúp bạn luôn có được thành công trong kinh doanh và cuộc sống: từ khát vọng, niềm tin, kiến thức chuyên môn, óc tưởng tượng, lập kế hoạch, tính quyết đoán...
489 Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách : Chung Ju Yung H. ; Tp. Hồ Chí Minh : Thế giới ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. Khám phá cuộc đời và sự nghiệp của Chung Ju Yung - người sáng lập, cố chủ tịch Tập đoàn Hyundai với những bài học lớn về khát vọng và dũng khí cho mỗi cá nhân, từ hai bàn tay trắng đã trở thành một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử các tập đoàn công nghiệp hàng đầu Hàn Quốc và Châu Á
490 Khuyến học : Fukuzawa Yukichi H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2018. Đề cập tới tinh thần cơ bản của con người và mục đích thực thụ của học vấn, về sự bình đẳng, quyền con người, ý nghĩa của nền học vấn mới... nhằm xây dựng một nền học vấn của người Nhật dưới thời Minh Trị
491 Quốc gia khởi nghiệp : Senor, Dan H. : Thế giới..., 2015. Giới thiệu quá trình gây dựng nền kinh tế cũng như các chính sách phát triển kinh tế của nhà nước Israel từ một quốc gia nhỏ bé với nhiều bất ổn trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển trọng yếu của những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới
492 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện : Trần Lưu Phong H., 2020. Trình bày lý luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện
493 Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán tư vấn AAGROUP thực hiện : Nguyễn Hồng Nhung H., 2020. Khái quát lý luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán tư vấn AAGROUP thực hiện
494 Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện : Nguyễn Văn Hà Dương H., 2020. Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện
495 Quy trình vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa vào rủi ro để kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán DELOITTE Việt Nam thực hiện : Đỗ Thị Kim Liên H., 2020. Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa vào rủi ro để kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa vào rủi ro để kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán DELOITTE Việt Nam thực hiện
496 Quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ti TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) thực hiện : Lường Thị Phương Mai H., 2020. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ti kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) thực hiện
497 Quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán KDG Việt Nam-Chi nhánh số 1 thực hiện : Phạm Huy Thông H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán KDG Việt Nam-Chi nhánh số 1 thực hiện
498 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần EMIN Việt Nam : Trần Thu Hương H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần EMIN Việt Nam
499 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần may Chiến Thắng : Nguyễn Xuân Tùng H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần may Chiến Thắng
500 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần FECON : Vũ Xuân Hùng H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần FECON
501 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Linh Giang : XAYSAVATH NOUANPHOMMACHAN H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Linh Giang
502 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần chứng khoán Agribank : Tăng Thị Trinh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần chứng khoán Agribank
503 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty viễn thông Toàn Cầu : Vũ Thanh Tùng H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty viễn thông Toàn Cầu
504 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Ngân hàng Agribank-chi nhánh Tam Dương- Vĩnh Phúc : Bùi Phương Thúy H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong các ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Ngân hàng Agribank-chi nhánh Tam Dương, Vĩnh Phúc.
505 Tổ chức công tác kế toán tại Ban quản lý dự án điện 1 : Nguyễn Tuấn Anh H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các Ban quản lý dự án. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Ban quản lý dự án điện 1
506 Kế toán tài sản cố định tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn : Nguyễn Hữu Tiến H., 2020. Trình bày nội dung cơ bản về kế toán tài sản tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập.Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
507 Tổ chức công tác kế toán tại Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam : Lê Tú Vân H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các trường trung học phổ thông công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam
508 Tổ chức công tác kế toán tại Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam : Cao Diễm Hương H., 2020. Nghiên cứu lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
509 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh : Nguyễn Thị Liễu H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán ở đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh
510 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn SEWON ECS VINA : Nguyễn Thị Mai Liên H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn SEWON ECS VINA
511 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu cà phê Minh Tiến : Tạ Thị Thúy Hà H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu cà phê Minh Tiến
512 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty xăng dầu quân đội : Nguyễn Thị Hồng Hạnh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty xăng dầu quân đội
513 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần tập đoàn dược Bảo Châu : Nguyễn Nhất Linh H., 2020. Khái quát lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần tập đoàn dược Bảo Châu
514 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thí nghiệm điện miền Bắc : Phạm Hồng Linh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thí nghiệm điện miền Bắc
515 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn NOW VINA : Nguyễn Minh Tuấn H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn NOW VINA
516 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Phát Việt : Trần Minh Tuấn H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Phát Việt
517 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thái Bình : Đỗ Trần Trí H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thái Bình
518 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm y tế huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định : Phạm Thị Minh Ngọc H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán ở đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm y tế huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
519 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần lương thực Hà Nam Ninh : Lương Khánh Linh H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần lương thực Hà Nam Ninh
520 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Xuân Hòa : Đỗ Thị Hướng Dương H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xăng dầu Xuân Hòa
521 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư dầu khí Hà Nội : Lê Thị An H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư dầu khí Hà Nội
522 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp vận xuyên Thái Bình Dương : Vi Hương Thơm H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp vận xuyên Thái Bình Dương
523 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng và thương mại HPT : Phạm Thị Thanh Loan H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng và thương mại HPT
524 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng Tùng Phương : Phí Thị Mai Phương H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng Tùng Phương
525 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần dược phẩm Thịnh Vượng Chung : Nguyễn Thùy Dung H., 2020. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần dược phẩm Thịnh Vượng Chung
526 Giải Pháp tài chính thúc đẩy xuất khẩu hàng thủy sản ở Việt Nam : Bùi Anh Dũng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về xuất khẩu hàng thủy sản. Phân tích, đánh giá thực trạng thúc đẩy xuất khẩu hàng thủy sản ở Việt Nam . Từ đó đề xuất các giải pháp tài chính thúc đẩy xuất khẩu hàng thủy sản ở Việt Nam
527 Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319 : Phan Thành Tuyên H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh. Phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319
528 Nâng cao chất lượng nhân lực tại công ty điện lực Thanh Hóa : Nguyễn Mạnh Tuấn H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nhân lực tại công ty điện lực Thanh Hóa. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại công ty điện lực Thanh Hóa
529 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trung tâm Khai thác Nội Bài - Tổng công ty Hàng không Việt Nam : Hoàng Thị Ly H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại trung tâm Khai thác Nội Bài - Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trung tâm Khai thác Nội Bài - Tổng công ty Hàng không Việt Nam
530 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Bất động sản Hải Phát : Nguyễn Duy Tài H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Bất động sản Hải Phát. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Bất động sản Hải Phát
531 Quản lý nguồn nhân lực tại tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh : Lê Anh Đức H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tại tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh. Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý nguồn nhân lực tại tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh
532 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Văn phòng Trung Ương Đảng : Chử Văn Thìn H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Văn phòng Trung Ương Đảng. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Văn phòng Trung Ương Đảng
533 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đống Đa : Nguyễn Vũ Hồng Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đống Đa. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đống Đa
534 Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam : Nguyễn Lương Cường H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
535 Quản lý nguồn nhân lực tại tổng công ty dịch vụ xăng dầu PETROLIMEX : Nguyễn Duy Hưng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tại tổng công ty dịch vụ xăng dầu PETROLIMEX. Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý nguồn nhân lực tại tổng công ty dịch vụ xăng dầu PETROLIMEX trong thời gian tới
536 Tái cơ cấu công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch giai đoạn 2020 - 2025 : Nguyễn Việt Nga H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tái cơ cấu công ty. Phân tích, đánh giá thực trạng tái cơ cấu công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch giai đoạn 2020 - 2025. Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả quá trình tái cơ cấu công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch giai đoạn 2020 - 2025
537 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch : Ngô Thị Thúy H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch trong thời gian tới
538 Quản lý nhân lực tại tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện : Đỗ Phúc Hiệp H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tại tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện. Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý nguồn nhân lực tại tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
539 Quản lý nguồn nhân lực tại bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương : Nguyễn Tuấn Anh H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tại t bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương. Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý nguồn nhân lực tại bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương
540 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Điện lực Hải Dương : Trần Huy Đông H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Điện lực Hải Dương. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Điện lực Hải Dương
541 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về tiêu chẩn đo lường chất lượng tại Việt Nam : Trần Thị Kim Dung H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về tiêu chẩn đo lường chất lượng tại Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về tiêu chẩn đo lường chất lượng tại Việt Nam trong thời gian tới
542 Giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ viên chức trung tâm vận hành công nghệ thông tin và thống kê hải quan - Tổng cục Hải quan : Trịnh Thanh Bình H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về trình độ chuyên môn cho cán bộ viên chức. Phân tích, đánh giá thực trạng trình độ chuyên môn cho cán bộ viên chức trung tâm vận hành công nghệ thông tin và thống kê hải quan - Tổng cục Hải quan. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ viên chức trung tâm vận hành công nghệ thông tin và thống kê hải quan - Tổng cục H
543 Quản lý nhân lực an toàn thông tin mạng tại trung tâm thông tin - Bộ thông tin và truyền thông : Trần Thị Kim Hậu H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhân lực an toàn thông tin mạng tại trung tâm thông tin - Bộ thông tin và truyền thông. Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý nhân lực an toàn thông tin mạng tại trung tâm thông tin - Bộ thông tin và truyền thông
544 Nâng cao hiệu quả điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước Lào : Pingno Phonepaserth H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về lãi suất của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước Lào. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước Lào
545 Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tại ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt, chi nhánh Hậu Giang : Lê Thị Bích Phượng H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ thanh toán tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ thanh toán tại ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt, chi nhánh Hậu Giang. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tại ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt, chi nhánh Hậu Giang
546 Dịch vụ Internet banking tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long : Nguyễn Thị Bích Liên H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ Internet banking tại Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng dịch vụ Internet banking tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả Dịch vụ Internet banking tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long
547 Hiệu quả các hình thức thanh toán hiện đại tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hoài Đức, thành phố Hà Nội : Lương Tiến Thành H., 2020. Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ thanh toán hiện đại tại Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng các hình thức thanh toán hiện đại tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả các hình thức thanh toán hiện đại tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Số lần đọc: 56
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà