Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Tài liệu
Thứ hai, 27/02/2023 - 9:38

Danh mục tài liệu mới tháng 2 năm 2023

STT Nhan đề Tác giả Năm xuất bản Tóm tắt
1 Công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm : Nguyễn Thu Huyền- CQ56/02.05 2022 Tổng quan về quản lý thuế thu nhập cá nhân. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
2 Giải pháp tăng cường quản lý hóa đơn, chứng từ tại Chi cục Thuế huyện Cát Hải : Nguyễn Vũ Minh Ngọc- CQ56/02.05 2022 Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý sử dụng hóa đơn. Phân tích,đánh giá thực trạng quản lý hóa đơn , chứng từ tại Chi cục Thuế huyện Cát Hải, tìm ra những điểm hạn chế, từ đó đưa ra những giải pháp tăng cường quản lý hóa đơn , chứng từ tại Chi cục Thuế huyện Cát Hải
3 Giải pháp tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế quận Tây Hồ : Giang Thị Hà Phương - CQ56/02.05 2022 Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý thuế của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế quận Tây Hồ
4 Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Đình Đô : Nguyễn Thu Phương- CQ56/02.05 2022 Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng tại doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Đình Đô
5 Công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh tại Chi cục Thuế huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng : Hà Thu Uyên- CQ56/02.05 2022 Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh tại Chi cục Thuế huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
6 Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh : Nguyễn Thị Khánh Vân - CQ56/02.05 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thuế đối với các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp trong thời gian tới
7 Tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Thanh Miện tại Chi cục Thuế khu vực Ninh Thanh, tỉnh Hải Dương : Vũ Quỳnh Anh - CQ56/02.06 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế giá trị gia tăng. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Thanh Miện tại Chi cục Thuế khu vực Ninh Thanh, tỉnh Hải Dương. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các đối v
8 Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng 207 miền Trung : Phạm Thị Ngọc Huyền- CQ56/02.06 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế giá trị gia tăng. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng tại công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng 207 miền Trung trong thời gian tới
9 Tình hình thực hiện nghĩa vụ Thuế Giá trị gia tăng của Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Dương : Vũ Thị Phương Linh - CQ56/02.06 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế giá trị gia tăng. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng tại công ty Cổ phần Quốc tế Đông Dương trong thời gian tới
10 Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần MEGABIZ Việt Nam : Hoàng Thị Nguyệt- CQ56/02.06 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế giá trị gia tăng. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng tại công ty Cổ phần MEGABIZ Việt Nam trong thời gian tới
11 Quản lý kê khai thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế tỉnh Thanh Hóa : Nguyễn Thị Hồng Nhung - CQ56/02.06 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kê khai thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý kê khai thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế tỉnh Thanh Hóa. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý kê khai thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới
12 Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng , thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần sản xuất phát triển Mizen : Lương Hà Phương- CQ56/02.06 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty Cổ phần sản xuất phát triển Mizen trong thời gian tới
13 Quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai : Vũ Minh Phương- CQ56/02.06 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai trong thời gian tới
14 Tăng cường biện pháp cưỡng chế nợ thuế tại Chi cục thuế khu vực Sông Lam II : Nguyễn Thị Cẩm Trà- CQ56/02.06 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác cưỡng chế thuế tại Chi cục thuế khu vực Sông Lam II
15 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa : Phạm Thanh Vân- CQ56/02.05 2022 Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý thuế của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
16 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons : Nguyễn Phương Anh- CQ56/09.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons. Đề xuất một số giải pháp hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
17 Phân tích khả năng sinh lời Công ty Cổ phần Trung Đô : Hà Thị Hằng- CQ56/09.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng khả năng sinh lời của Công ty cổ phần Trung Đô. Đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng sinh lời của Công ty cổ phần Trung Đô trong thời gian tới
18 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Dương : Nguyễn Thu Hiền- CQ56/09.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Dương. Đề xuất một số giải pháp hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Dương
19 Phân tích tiềm lực tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng 18 Hà Nam : Vũ Thị Thu Hoài- CQ56/09.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nội dung phân tích tiềm lực tài chính doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng nội dung phân tích tiềm lực tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng 18 Hà Nam . Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tiềm lực tài chính cho công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng 18 Hà Nam
20 Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Kạn : Nguyễn Đỗ Hoàng- CQ56/09.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, tín dụng tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Kạn. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Kạn trong thời gian tới
21 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Lai Châu : Lê Thị Huệ- CQ56/09.01 2022 Khái quát hóa cơ sở lý luận cơ bản về hệ thống chỉ tiêu phân tích tàì chính tại Công ty . Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tàì chính tại Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu trong thời gian tới
22 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng 18 Hà Nam : Hoàng Thị Huyền- CQ56/09.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng 18 Hà Nam . Đề xuất một số giải pháp hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng 18 Hà Nam
23 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu : Trần Thị Long Huyền- CQ56/09.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu. Đề xuất một số giải pháp hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu
24 Phân tích tình hình tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Dương : Lưu Thị Ngọc Lan - CQ56/09.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Dương. Đề xuất một số giải pháp nâng cao tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Dương trong thời gian tới
25 Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên : Nguyễn Thị Diệu Linh- CQ56/09.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tín dụng, tín dụng tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên trong thời gian t
26 Phân tích tiềm lực tài chính Nhà máy Ô tô VEAM : Phạm Thị Khánh Linh- CQ56/09.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về nội dung phân tích tiềm lực tài chính doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng nội dung phân tích tiềm lực tài chính Nhà máy Ô tô VEAM. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tiềm lực tài chính Nhà máy Ô tô VEAM
27 Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán tại Tổng công ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam : Đoàn Thị Hồng Nhung- CQ56/09.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về Công Nợ Và Khả Năng Thanh Toán tại doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng nội dung phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán tại Tổng công ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán tại Tổng công ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam
28 Phân tích khả năng sinh lời tại Công ty Cổ phần Future Light Việt Nam : Nguyễn Thị Hồng Nhung- CQ56/09.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng khả năng sinh lời tại Công ty Cổ phần Future Light Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng sinh lời tại Công ty Cổ phần Future Light Việt Nam trong thời gian tới
29 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam      
30 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vũ Hoàng Lê : Vũ Mai Phương - CQ56/09.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vũ Hoàng Lê. Đề xuất một số giải pháp hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vũ Hoàng Lê trong thời gian tới
31 Phân tích tình hình tài chính Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam : Vương Ngọc Quỳnh- CQ56/09.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích về tài chính trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình tài chính Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nâng cao tài chính Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thời gian tới
32 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Thắng : Vũ Thị Phương Thảo- CQ56/09.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích về sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Toàn Thắng. Đề xuất một số giải pháp hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Toàn Thắng trong thời gian tới
33 Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần May Hưng Long II : Nguyễn Phương Trà- CQ56/09.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích về tài chính trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình tài chính Công ty Cổ phần May Hưng Long II. Đề xuất một số giải pháp nâng cao tài chính Công ty Cổ phần May Hưng Long II trong thời gian tới
34 Phân tích hình hình tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng 18 Hà Nam : Hoàng Thị Thu Trang - CQ56/09.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích về tài chính trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng 18 Hà Nam. Đề xuất một số giải pháp nâng cao tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng 18 Hà Nam trong thời gian tới
35 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động Công ty cổ phần May Hưng Long II : Nguyễn Thị Thu Trang- CQ56/09.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích về sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực hiệu quả sử dụng vốn lưu động Công ty cổ phần May Hưng Long II. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động Công ty cổ phần May Hưng Long II trong thời gian tới
36 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Tư vấn & Đầu tư xây dựng Thiên Hoàng : Nguyễn Thị Thu Uyên - CQ56/09.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn & Đầu tư xây dựng Thiên Hoàng. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn & Đầu tư xây dựng Thiên Hoàng trong thời gian tới
37 Phân tích tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mạicổ phần Đại chúng Việt Nam : Trần Hà Vi- CQ56/09.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích về hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mạicổ phần Đại chúng Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mạicổ phần Đại chúng Việt Nam trong thời gian tới
38 Phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Hà : Đặng Thị Ngọc Ánh- CQ56/09.02 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích về hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Hà. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Hà trong t
39 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và phát triển Nông nghiệp ADI : Bùi Bích Hạnh- CQ56/09.02 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và phát triển Nông nghiệp ADI. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và phát triển Nông nghiệp ADI trong
40 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần chứng khoán FPT : Lê Thị Hiệp- CQ56/09.02 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích về tài chính trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình tài chính của Công ty cổ phần chứng khoán FPT. Đề xuất một số giải pháp nâng cao tài chính Công ty trong thời gian tới
41 Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần Truyền Thông Phát Thành : Bùi Thị Thu Huyền- CQ56/09.02 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích về tài chính trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình tài chính Công ty Cổ phần Truyền Thông Phát Thành. Đề xuất một số giải pháp nâng cao tài chính Công ty trong thời gian tới
42 Phân tích tình hình tài chính công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone : Nguyễn Thị Huyền- CQ56/09.02 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích về tài chính trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình tài chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone. Đề xuất một số giải pháp nâng cao tài chính Công ty trong thời gian tới
43 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Vận tải biển Đức Thịnh : Ngô Quang Lâm- CQ56/09.02 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích về sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Vận tải biển Đức Thịnh. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Vận tải biển Đức Thịnh trong thời gian tới
44 Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Chứng khoán FPT : Sái Hoàng Lan - CQ56/09.02 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích về tài chính trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình tài chính Công ty cổ phần Chứng khoán FPT. Đề xuất một số giải pháp nâng cao tài chính Công ty trong thời gian tới
45 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Việt Đức : Trương Thị Minh Ngọc- CQ56/09.02 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích về sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Việt Đức. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Việt Đức trong thời gian tới
46 Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Chứng khoán VPS : Nguyễn Thị Thanh Tâm- CQ56/09.02 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tài chính trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình tài chính Công ty cổ phần Chứng khoán VPS. Đề xuất một số giải pháp nâng cao tài chính Công ty trong thời gian tới
47 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng LLC : Trịnh Phương Thảo- CQ56/09.02 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích về sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng LLC. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Công ty trong thời gian tới
48 Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần VSE dịch vụ kỹ thuật : Nguyễn Thị Thúy- CQ56/09.02 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tài chính trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình tài chính Công ty cổ phần VSE dịch vụ kỹ thuật. Đề xuất một số giải pháp nâng cao tài chính Công ty trong thời gian tới
49 Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tài chính phục vụ thanh tra, kiểm tra thuế tại Chi cục thuế khu vực Kỳ Anh : Nguyễn Linh Chi- CQ56/09.02 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích về phân tích báo cáo tài chính phục vụ thanh tra, kiểm tra thuế. Phân tích và đánh giá thực trạng phân tích báo cáo tài chính phục vụ thanh tra, kiểm tra thuế tại Chi cục thuế khu vực Kỳ Anh. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tài chính phục vụ thanh tra, kiểm tra thuế tại Chi cục thuế khu vực Kỳ Anh
50 Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không - VNI : Hoàng Thị Lan Anh- CQ56/62.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không - VNI
51 Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Lâm Sản Xây Dựng Thanh Sơn : Nguyễn Hồng Ánh- CQ56/62.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phân tích về dự án đầu tư của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao công tác quản lý dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Lâm Sản Xây Dựng Thanh Sơn
52 Thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạch Tray : Bùi Thanh Phương- CQ56/62.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạch Tray. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng trong thời gian tới
53 Công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình - Phòng giao dịch Trần Khát Chân : Nguyễn Nam Phương- CQ56/62.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn của ngân hàng thương mai. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình - Phòng giao dịch Trần Khát Chân trong thời gian tới
54 Công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long 1 : Vũ Thị Diễm Quỳnh- CQ56/62.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn của ngân hàng thương mai. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long 1 trong thời gian tới
55 Công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội– Chi nhánh Mỹ Đình : Trần Phương Thanh - CQ56/62.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn của ngân hàng thương mai. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội– Chi nhánh Mỹ Đình trong thời gian tới
56 Thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - Phòng giao dịch Phùng Hưng : Lê Thu Thảo- CQ56/62.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn của ngân hàng thương mai. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - Phòng giao dịch Phùng Hưng trong thời gian tới
57 Công tác thẩm định dự án đầu tư tại Công ty Cổ phần đầu tư Legend Land : Nguyễn Thị Hoài Thư - CQ56/62.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Công ty Cổ phần đầu tư Legend Land trong thời gian tới
58 Công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Mộc Châu, Sơn La : Ngô Thị Thiên Trang- CQ56/62.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn của ngân hàng thương mai. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Mộc Châu, Sơn La
59 Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Osco International Việt Nam : Vũ Thị Thảo- CQ56/62.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Osco International Việt Nam
60 Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình : Phạm Thị Nhật Tân - CQ56/62.02 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
61 Thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt - Phòng giao dịch Hải Hậu- Nam Định : Mai Hương Giang- CQ56/62.01 2022 Trình bày lý luận cơ bản về thẩm định dự án đầu tư và công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt - Phòng giao dịch Hải Hậu- Nam Định
62 Công tác quản lý dự án đầu tư tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ : Nguyễn Bảo Ngọc - CQ56/62.01 2022 Trình bày lý luận cơ bản về tquản lý dự án đầu. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tácquản lý dự án đầu tư tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
63 Công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ : Nguyễn Văn Minh- CQ56/62.01 2022 Trình bày lý luận cơ bản về thẩm định dự án đầu tư và công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ
64 Tài chính Việt Nam 2021-2022 hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế /   2022 Khái quát bức tranh kinh tế - tài chính thế giới trong năm 2021-2022 với điểm nhấn là những tác động của đại dịch Covid-19 tới nguồn cung và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàivà sự điều chỉnh chính sách tài khoá tiền tệ của các nước, phân tích tình hình kinh tế tài chính Việt Nam trong bối cảnh đại dịch thông qua các khía cạnh về kinh tế vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, thị trường t
65 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng : Lưu Khánh Huyền - CQ56/19.04 2022 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán. Phân tích thực trạng thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng
66 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI : Nguyễn Thị Bình - CQ56/19.03 2022 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán. Phân tích thực trạng thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán SSI. Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán SSI
67 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB : Nguyễn Thị Thu - CQ56/19.02 2022 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán. Phân tích thực trạng thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán MB. Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán MB
68 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán MIRAE ASSET : Nguyễn Thị Thu Hương- CQ56/19.02 2022 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán. Phân tích thực trạng thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán MIRAE ASSET. Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán MIRAE ASSET
69 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt : Đỗ Thị Hà - CQ56/19.03 2022 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán. Phân tích thực trạng thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt. Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt
70 Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu Khí : Dương Thị Thảo Nguyên - CQ56/19.02 2022 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán. Phân tích thực trạng thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán Dầu Khí. Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán Dầu Khí
71 Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt : Nguyễn Hải Yến - CQ56/19.01 2022 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán. Phân tích thực trạng thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt. Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
72 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT : Phạm Thị Thương- CQ56/19.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh công ty chứng khoán. Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần chứng khoán FPT. Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần chứng khoán FPT
73 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lănh phát hành tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB : Lê Quỳnh Mai- CQ56/19.04 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về Công ty Chứng khoán và hiệu quả hoạt động bảo lãnh phát hành của công ty chứng khoán. Phân tích thực trạng hoạt động bảo lãnh và hiệu quả bảo lãnh phát hành tại công ty cổ phần chứng khoán MB. Từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh phát hành tại công ty cổ phần chứng khoán MB
74 Hiệu quả hoạt động kinh doanh đầu tư trái phiếu tại Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHB) : Nguyễn Thị Hương Ly- CQ56/19.03 2022 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán. Phân tích thực trạng thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh đầu tư trái phiếu tại Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHB). Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh đầu tư trái phiếu tại Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHB)
75 Phát triển dịch vụ tài chính tại công ty cổ phần Chứng Khoán MIRAE ASSET(Việt Nam) : Đặng Thị Thanh Lan- CQ56/19.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ tài chính tại công ty . Phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ tài chính tại công ty cổ phần Chứng Khoán MIRAE ASSET(Việt Nam). Từ đó đưa ra một số giải pháp phát triển dịch vụ tài chính tại công ty cổ phần Chứng Khoán MIRAE ASSET(Việt Nam)
76 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tại Công ty cổ phần Chứng khoán SSI : Nguyễn Thị Diệp - CQ56/19.03 2022 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động tư vấn của các công ty chứng khoán. Phân tích thực trạng thực trạng hiệu quả hoạt động tư vấn tại Công ty cổ phần Chứng khoán SSI. Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tại Công ty cổ phần Chứng khoán SSI
77 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB(MBS) : Hoàng Nguyễn Hồng Hạnh - CQ56/19.02 2022 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động tư vấn của các công ty chứng khoán. Phân tích thực trạng thực trạng hiệu quả hoạt động tư vấn tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB(MBS). Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB(MBS)
78 Phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư khách hàng cá nhân tại công ty cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT : Đặng Thị Tú Liên - CQ56/19.02 2022 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý danh mục đầu tư khách hàng cá nhân tại công ty cổ phần. Phân tích thực trạng nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư khách hàng cá nhân tại công ty cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT. Từ đó đưa ra một số giải pháp phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư khách hàng cá nhân tại công ty cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT
79 Phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư khách hàng cá nhân tại công ty cổ phần Chứng Khoán MIRAE ASSET( Việt Nam) : Lê Thanh Mai- CQ56/19.01 2022 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý danh mục đầu tư khách hàng cá nhân tại công ty cổ phần. Phân tích thực trạng nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư khách hàng cá nhân tại công ty cổ phần Chứng Khoán MIRAE ASSET( Việt Nam). Từ đó đưa ra một số giải pháp phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư khách hàng cá nhân tại công ty cổ phần Chứng Khoán MIRAE ASSET( Việt Nam)
80 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán SSI : Phạm Thị Bích Ngọc - CQ56/19.03 2022 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán. Phân tích thực trạng thực trạng hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán SSI. Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán SSI
81 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán MIRAE ASSET : Nguyễn Thanh Thúy - CQ56/19.01 2022 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán. Phân tích thực trạng thực trạng hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán MIRAE ASSET. Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán MIRAE
82 Phát triển hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT : Nguyễn Thị Bảo Ngọc - CQ56/19.01 2022 Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động môi giới của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động môi giới của Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT
83 Nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương : Nguyễn Bích Ngọc - CQ56/19.04 2022 Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động môi giới của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động môi giới của Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương
84 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT : Đỗ Thị Huyền Anh - CQ56/19.01 2022 Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động môi giới của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động môi giới của Công ty cổ phần chứng khoán FPT
85 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) : Trần Thị Vân Anh - CQ56/19.01 2022 Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động môi giới của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động môi giới của Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (TVB)
86 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt : Vũ Hải Luân - CQ56/19.02 2022 Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động môi giới của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động môi giới của Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt
87 Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần Ô tô, xe máy , xe điện VICTORIA : Huỳnh Ngọc Giang - CQ56/31.03 2022 Hệ thống hóa lý luận chung về đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần Ô tô, xe máy , xe điện VICTORIA
88 Phân tích và đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn YONGMIN HI- TECH VINA : Nguyễn Thị Quỳnh Hồng - CQ56/31.03 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng sản phẩm và quản trị chất lượng sản phẩm tại Công Ty trách nhiệm hữu hạn YONGMIN HI- TECH VINA. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công Ty trách nhiệm hữu hạn YONGMIN HI- TECH VINA
89 Nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty cổ phần Công nghệ SAPO : Nguyễn Thị Hương Ly - CQ56/31.02 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng sản phẩm của Công ty cổ phần Công nghệ SAPO. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty cổ phần Công nghệ SAPO
90 Tiêu thụ sản phẩm và giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản sạch Sơn La của Công ty cổ phần Xây dựng một kết nối : Nguyễn Hoàng Long- CQ56/31.04 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về ccông tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản sạch Sơn La của Công ty cổ phần Xây dựng một kết nối. Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản sạch Sơn La của Công ty cổ phần Xây dựng một kết nối
91 Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần Công Xây dựng và nội thất Gia Vũ : Sầm Thị Nga - CQ56/31.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần Công Xây dựng và nội thất Gia Vũ. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần Công Xây dựng và nội thất Gia Vũ
92 Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm của Công Ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí chính xác Tân Tiến : Nguyễn Hoàng Thảo Hà- CQ56/31.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng sản phẩm của Công Ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí chính xác Tân Tiến. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của Công Ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí chính xác Tân Tiến
93 Giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công Ty trách nhiệm hữu hạn DAL TECH : Trần Thị Huệ- CQ56/31.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công Ty trách nhiệm hữu hạn DAL TECH. Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công Ty trách nhiệm hữu hạn DAL TECH
94 Phát triển dịch vụ của Công Ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải CONTAINET Hải An : Nguyễn Danh Thành- CQ56/31.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ của Công Ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải CONTAINET Hải An. Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ của Công Ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải CONTAINET Hải An
95 Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công Ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Hà Phương Việt Nam : Nguyễn Hà Trang- CQ56/31.03 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về hoạch định chiến lược kinh doanh tại doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công Ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Hà Phương Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công Ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Hà Phương Việt Nam
96 Giải pháp nâng cao sự hài lòng với công việc của nhân viên Công ty cổ phần sản xuất Thép Việt - Đức : Trần Trung Kiên - CQ56/31.03 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về sự hài lòng với công việc của nhân viên của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao sự hài lòng với công việc của nhân viên Công ty cổ phần sản xuất Thép Việt - Đức
97 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam chi nhánh Lý Thường Kiệt : Nguyễn Thị Thương- CQ56/31.02 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng dịch vụ Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam chi nhánh Lý Thường Kiệt
98 Hoàn thiện công tác tuyển dụng của công ty cổ phần ROLATEX : Nguyễn Thị Huyền Trang- CQ56/31.03 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác tuyển dụng của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác công tác tuyển dụng của công ty cổ phần ROLATEX
99 Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần Hưng Vượng HOLDINGS : Giang Thị Vân- CQ56/31.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về văn hóa doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần Hưng Vượng HOLDINGS
100 Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực của công ty cổ phần Phát triển công nghiệp - Xây lắp và thương mại Hà Tĩnh : Nguyễn Thị Khánh Ly - CQ56/31.03 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực của công ty cổ phần Phát triển công nghiệp - Xây lắp và thương mại Hà Tĩnh
101 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư thiết bị xây dựng và dịch vụ Thăng Long : Nguyễn Thị Cẩm Tú - CQ56/31.02 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư thiết bị xây dựng và dịch vụ Thăng Long
102 Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thịnh Cường : Nguyễn Thị Kim Thu - CQ56/31.03 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thịnh Cường
103 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2022 :   2022 Phân tích và đưa ra một số dự báo về tình hình giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 10 năm 2022
104 Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thiên Bình : Ngô Thị Thu Huyền - CQ56/31.03 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thiên Bình
105 Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh : Nguyễn Thị Hằng - CQ56/31.03 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh
106 Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp :   2022 Hệ thống hoá lý luận về phòng, chống tham nhũng. Đánh giá về thực trạng phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam thời gian qua và đưa ra một số giải pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam trong thời gian tới.
107 Xây dựng quy trình đánh giá năng lực thực hiện công việc của người lao động tại công ty cổ phần Đầu tư và phát triển dịch vụ Thành Đạt : Tống Công Dũng - CQ56/31.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quy trình đánh giá năng lực thực hiện công việc của người lao động trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp xây dựng quy trình đánh giá năng lực thực hiện công việc của người lao động tại công ty cổ phần Đầu tư và phát triển dịch vụ Thành Đạt
108 Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần sách MCBOOKS : Lê Thu Hà- CQ56/31.04 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần sách MCBOOKS
109 Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn cảng quốc tế Nghi Sơn : Phan Việt Lam - CQ56/31.01 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn cảng quốc tế Nghi Sơn
110 Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần JOBKEY : Nguyễn Thị Hồng Thúy - CQ56/31.02 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần JOBKEY
111 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần Công nghệ SAPO : Lê Thị Li - CQ56/31.02 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần Công nghệ SAPO
112 Nâng cao năng lực cạnh tranh chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn huyện Yên Lạc : Đại Hoàng Anh - CQ56/31.02 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn huyện Yên Lạc
113 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần chứng khoán SSI chi nhánh Hà Nội : Nguyễn Tùng Dương - CQ56/31.02 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần chứng khoán SSI chi nhánh Hà Nội
114 Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty cổ phần LUMI Việt Nam : Nguyễn Thị Mỹ Duyên - CQ56/31.03 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty cổ phần LUMI Việt Nam
115 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Cơ điện 86 : Nguyễn Thị Mai Hiên - CQ56/31.03 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Cơ điện 86
116 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Đại Tân : Đỗ Thị Hải - CQ56/31.02 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Đại Tân :
117 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn CIENCO4 trong giai đoạn hiện nay : Trần Văn Trang 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn CIENCO4. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty trong thời gian tới
118 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lai Châu : Bùi Bảo Cầm 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lai Châu. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lai Châu trong thời gian tới
119 Quản lý nguồn nhân lực tại Cục tin học và thống kê Tài chính - Bộ tài chính : Nguyễn Trung Hiếu 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Cục tin học và thống kê Tài chính - Bộ tài chính. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục tin học và thống kê Tài chính - Bộ tài chính trong thời gian tới
120 Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức tại Bệnh viện nhiệt đới Trung Ương : Phạm Duy 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ viên chức tại Bệnh viện nhiệt đới Trung Ương. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn đội ngũ viên chức tại Bệnh viện nhiệt đới Trung Ương trong thời gian tới
121 Quản lý chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội : Lê Việt Đức 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về chất lượng tín dụng tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng trong thời gian tới
122 Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội : Nguyễn Mạnh Chiến 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng trong thời gian tới
123 Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam : Đỗ Ngọc Quý 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam . Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng trong thời gian tới
124 Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thăng long : Hoàng Duy Mạnh 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thăng long. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng trong thời gian tới
125 Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Đô Thành : Phương Minh Việt 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Đô Thành. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng trong thời gian tới
126 Quản lý chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân : Nguyễn Xuân Lâm 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý chất lượng tín dụng tại Ngân hàng trong thời gian tới
127 Quản lý nhân lực tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hà Giang : Vương Thị Hải Yến 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý nhân lực tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhân lực tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hà Giang. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhân lực tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hà Giang trong thời gian tới
128 Quản lý nhân lực tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Hà Giang : Vương Thị Hải Yến 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Hà Giang. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Hà Giang trong thời gian tới
129 Quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Hàng không hành tinh xanh : Đỗ Văn Đạt 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Hàng không hành tinh xanh. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Hàng không hành tinh xanh trong thời gian tới
130 Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thiết bị điện và hệ thống tự động hóa : Đỗ Ngọc Bảo 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thiết bị điện và hệ thống tự động hóa . Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thiết bị điện và hệ thống tự động hóa trong thời gian tới
131 Quản lý đội ngũ cán bộ đoàn cấp huyện tại thành phố Hà Nội : Lê Thị Hồng Nhung 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ cán bộ đoàn cấp huyện tại thành phố Hà Nội. Đề xuất các giải pháp nâng cao quản lý đội ngũ cán bộ đoàn cấp huyện tại thành phố Hà Nội trong thời gian tới
132 Quản lý nhân lực tại tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn : Tô Đình Hiếu 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Đề xuất các giải pháp quản lý nhân lực tại tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới
133 Chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hoàn Kiếm : Hoàng Công Thành 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài G̣n - Hà nội, chi nhánh Hoàn Kiếm. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài G̣n - Hà nội, chi nhánh Hoàn Kiếm trong thời gian tới
134 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Văn phòng Chính phủ : Nguyễn Anh Vũ 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Văn phòng Chính phủ. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường chất lượng nguồn nhân lực tại Văn phòng Chính phủ trong thời gian tới
135 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ : Nguyễn Linh Chi 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ . Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường chất lượng nguồn nhân lực tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ trong thời gian tới
136 Quản lý nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Sầm Thị Phương Thảo 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP trong thời gian tới
137 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng : Trần Thị Ngọc Diệp 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng trong thời gian tới
138 Công tác quản lý nguồn nhân lực tại bệnh viện phục hồi chức năng Quảng Ninh : Nguyễn Chí Hiếu 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại bệnh viện phục hồi chức năng Quảng Ninh. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nguồn nhân lực tại bệnh viện phục hồi chức năng Quảng Ninh trong thời gian tới
139 Quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn : Vi Thị Thùy Vân 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện. Phân tích, đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới
140 Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc : Chu Tuấn Mạnh 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc trong thời gian tới
141 Quản lý hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần ga 24H : Đỗ Thùy Linh 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần ga 24H. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới
142 Quản lý nhà nước về dịch vụ cấp nước và sử dụng nước ở khu vực Tây Nam thành phố Hà nội : Mai Huyền Trang 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý nhà nước. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về dịch vụ cấp nước và sử dụng nước ở khu vực Tây Nam thành phố Hà nội. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước về dịch vụ cấp nước và sử dụng nước ở khu vực Tây Nam thành phố Hà nội trong thời gian tới
143 Quản lý nhà nước về dịch vụ cấp nước và sử dụng nước ở khu vực Tây Nam thành phố Hà nội : Bùi Thị Vân Anh 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý nhà nước. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về dịch vụ cấp nước và sử dụng nước ở khu vực Tây Nam thành phố Hà nội. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước về dịch vụ cấp nước và sử dụng nước ở khu vực Tây Nam thành phố Hà nội trong thời gian tới
144 Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh sở giao dịch 1 : Nguyễn Quốc Hưng 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh sở giao dịch 1. Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng trong thời gian tới
145 Quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương - chi nhánh Cẩm Phả : Lâm Thanh Sơn 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương - chi nhánh Cẩm Phả. Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Cô
146 Tổ chức thực thi hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN ( ATIGA): Thực trạng và định hướng hoàn thiện : Nguyễn Cẩm Chi 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về hiệp định thương mại hàng hóa. Phân tích, đánh giá thực trạng và định hướng hoàn thiện tổ chức thực thi hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN ( ATIGA)
147 Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách cáp xã trên địa bà huyện Ý Yên, Nam Định : Dương Sơn Hà 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách cáp xã trên địa bà huyện Ý Yên, Nam Định
148 Đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần SABRE Việt Nam ( TTCSKH VIETNAM AIRLINES) : Nguyễn Phương Linh 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần SABRE Việt Nam
149 Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội : Đỗ Trọng Phong 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội
150 Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang : Vũ Văn Dũng 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
151 Quản lý Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước tại cục thuế thành phố Hà Nội : Bùi Bảo Long 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về Thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước tại cục thuế thành phố Hà Nội
152 Quản lý tài chính tại công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả : Nguyễn Quỳnh Hương 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý tài chính tại công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả
153 Quản lý tài chính quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hòa Bình : Nguyễn Quang Dũng 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý tài chính quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hòa Bình
154 Quản lý tài chính tại công ty cổ phần đầu Bưu chính VIETTEL - VIETTEL POTS : Đặng Bảo Phúc 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý tài chính tại công ty cổ phần đầu Bưu chính VIETTEL - VIETTEL POTS
155 Quản lý tài chính tại Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh : Nguyễn Nhật Huy 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý tài chính tại Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh
156 Quản lý tài chính tại Tổng công ty thương mại Hà nội - Công ty cổ phần ( HAPRO) : Trịnh Minh Khánh 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý tài chính tại Tổng công ty thương mại Hà nội - Công ty cổ phần ( HAPRO)
157 Quản lý tài chính tại Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh : Lê Ngọc Huyền 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý tài chính tại Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh
158 Quản lý tài sản công tại Tổng liên đoàn lao động Việt Nam : Trần Thị Toàn 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý tài chính tại Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
159 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) : Mai Văn Khánh 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về sử dụng vốn kinh doanh tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (HANDICO)
160 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế khu vực Văn Giang - Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên : Lê Thị Hằng 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế khu vực Văn Giang - Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
161 Quản lý tài chính tại công ty cổ phần HAMTRA công nghiệp : Nguyễn Quốc Huy 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý tài chính tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý tài chính tại công ty cổ phần HAMTRA công nghiệp
162 Quản lý hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng : Hoàng Thị Hồng Nhung 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về huy động vốn tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng
163 Quản lý hoạt động thương mại điện tử của các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam : Quách Văn Tân 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thương mại điện tử của các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động thương mại điện tử của các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam
164 Quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư SCIC : Phạm Phú Minh 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về rủi ro trong hoạt động đầu tư tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư SCIC
165 Quản lý vốn lưu động tại tổng công ty 319 Bộ quốc phòng : Trần Tuấn Anh 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về vốn lưu động tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý vốn lưu động tại tổng công ty 319 Bộ quốc phòng
166 Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội : Hoàng Văn Phát 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về thu bảo hiểm xă hội bắt buộc tại bảo hiểm xă hội. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu bảo hiểm xă hội bắt buộc tại bảo hiểm xă hội quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý thu bảo hiểm xă hội bắt buộc tại bảo hiểm xă hội trong thời gian tới
167 Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quấn đội chi nhánh Nam Hà nội : Đinh Thị Mai Hương 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quấn đội chi nhánh Nam Hà nội trong thời gian tới
168 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 - 2027 : Nguyễn Thị Ánh Hồng 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về cơ cấu kinh tế. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 - 2027
169 Chất lượng hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh Thanh Xuân : Nguyễn Trung Anh 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh Thanh Xuân
170 Chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Đình : Nguyễn Tiến Thảo 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Đình
171 Chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - chi nhánh Đống Đa : Hà Khánh Chi 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - chi nhánh Đống Đa
172 Chất lượng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Đông Anh - PGD Vân Hà : Ngô Thị Vân 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng hoạt động cho vaytại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Đông Anh - PGD Vân Hà
173 Chất lượng hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Phúc : Nguyễn Khánh Linh 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Phúc
174 Chất lượng hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Phúc : Nguyễn Khánh Linh 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Phúc
175 Chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - chi nhánh Thành Đô : Lê Trung Kiên 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - chi nhánh Thành Đô
176 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng - chi nhánh Thành Đô : Lại Thị Thu Hiền 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng - chi nhánh Thành Đô
177 Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy : Đinh Phương Thảo 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy
178 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Quy Nhơn : Nguyễn Đăng Dương 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Quy Nhơn
179 Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Từ Liêm : Cao Thị Minh Ngọc 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Từ Liêm
180 Phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nam : Đào Minh Thúy 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nam
181 Phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh : Cao Văn Huy 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới
182 Phát triển tín dụng bán buôn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch : Hà Thị Hải Anh 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển tín dụng bán buôn tại Ngân hàng trong thời gian tới
183 Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải (MSB) chi nhánh Hồ Gươm : Vũ Thị Thu Hải 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải (MSB) chi nhánh Hồ Gươm. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng trong thời gian tới
184 Cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - Trung tâm kinh doanh Đống Đa : Trần Xuân Hoàng 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - Trung tâm kinh doanh Đống Đa. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng trong thời gian tới
185 Cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long : Lê Thị Thủy 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long . Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng trong thời gian tới
186 Hoạt đông cho vay tại Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam : Vũ Mạnh Duy 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng Hoạt đông cho vay tại Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng Hoạt đông cho vay tại Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam trong thời gian tới
187 Hiệu quả hoạt đông cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - chi nhánh Đông Đô : Nguyễn Hồng Anh 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng hiệu quả hoạt đông cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - chi nhánh Đông Đô. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng trong thời gian tới
188 Phát triển hoạt đông cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Quang Minh : Sái Thị Phương Thúy 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt đông cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Quang Minh. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng trong thời gian tới
189 Phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Từ Liêm : Đỗ Minh Thu 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Từ Liêm. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng trong thời gian tới
190 Kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Thái Bình : Lê Xuân Châu 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thuế đối với các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế tỉnh Thái Bình. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp trong thời gian tới
191 Công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại cục thuế quận Cầu Giấy : Trần Văn Tú 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về thuế đối với các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế quận Cầu Giấy. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp trong thời gian tới
192 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại cục thuế thành phố Hà Nội : Bùi Tiến Cường 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại cục thuế thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại cục thuế thành phố
193 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Hà Nam : Vũ Thị Thùy Linh 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Hà Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Hà Nam trong thời gian tới
194 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam : Lương Thị Thu Trang 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam trong thời gian tới
195 Quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công tại Văn phòng cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc : Đỗ Quỳnh My 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập cá nhân và công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương tiền công. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương tiền công tại Văn phòng cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập cá nhân
196 Quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công tại chi cục thuế Quận Long Biên, thành phố Hà Nội : Đồng Thị Hồng Hạnh 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập cá nhân và công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương tiền công. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công tại chi cục thuế Quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu
197 Quản lý Thuế thu nhập cá nhân tại cục thuế thành phố Hà Nội : Phạm Huy Hùng 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về công tác quản lý Thuế thu nhập cá nhân. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý Thuế thu nhập cá nhân tại cục thuế thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý Thuế thu nhập cá nhân tại cục thuế thành phố Hà Nội trong thời gian tới
198 Hiệu quả hoạt động đầu tư trái phiếu chính phủ tại bảo hiểm xã hội Việt Nam : Phạm Huy Hùng 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động đầu tư trái phiếu chính phủ. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động đầu tư trái phiếu chính phủ tại bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thời gian tới
199 Chống thất thu thuế qua hoạt động kiểm tra sau thông quan ở Việt Nam : Nguyễn Đình Hoàng 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về chống thất thu thuế . Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động chống thất thu thuế qua hoạt động kiểm tra sau thông quan ở Việt Nam trong thời gian tới
200 Tình hình tài chính Công ty cổ phần sữa Việt Nam(VINAMILK) : Phạm Hồng Nhung 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần sữa Việt Nam(VINAMILK). Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần sữa Việt Nam(VINAMILK) trong thời gian tới
201 Tình hình tài chính của Công ty cổ phần tập đoàn EVERLAND : Nguyễn Sơn Hùng 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần tập đoàn EVERLAND. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần tập đoàn EVERLAND trong thời gian tới
202 Tình hình tài chính của Công ty cổ phần xây dựng Quang Vinh : Nguyễn Thị Việt Hà 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần xây dựng Quang Vinh. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây dựng Quang Vinh trong thời gian tới
203 Tình hình tài chính của Công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động : Trần Lê Anh 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động trong thời gian tới
204 Tình hình tài chính của Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất : Lê Vân Hằng 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất trong thời gian tới
205 Tình hình tài chính của Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên : Quách Tố Uyên 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên trong thời gian tới
206 Phân tích tình hình tài chính của Công ty chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty cổ phần : Trần Danh Tùng 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính của Công ty chuyển phát nhanh Bưu điện. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty chuyển phát nhanh Bưu điện trong thời gian tới
207 Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Linh Giang : Tống Vinh Quang 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Linh Giang. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Linh Giang trong thời gian tới
208 Phân tích tình hình tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn FPT : Cao Thúy Hà 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn FPT. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty mẹ - Tập đoàn FPT trong thời gian tới
209 Phân tích tình hình tài chính của Công ty 36.67 thuộc tổng công ty 36 : Ma Đình Hiếu 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính của Công ty 36.67 thuộc tổng công ty 36. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty 36.67 thuộc tổng công ty 36 trong thời gian tới
210 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hà Tây : Đặng Thiên Trang 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam - chi nhánh Hà Tây. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng trong thời gian tới
211 Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Bình Xuyên : Nguyễn Thị Diện 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Bình Xuyên. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng trong thời gian tới
212 Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hoàn Kiếm : Nguyễn Tuấn Anh 2022 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dịch vụ Thẻ tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ Thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hoàn Kiếm. Từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ Thẻ tại Ngân hàng trong thời gian tới
213 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Quốc Oai : Kiều Thị Quý 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Quốc Oai. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng trong thời gian tới
214 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á : Vũ Thị Hạnh 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng trong thời gian tới
215 Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch 3 : Tôn Nữ Minh Ngọc 2022 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dịch vụ Thẻ tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ Thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch 3. Từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ Thẻ tại Ngân hàng trong thời gian tới
216 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng : Lê Thái Mỹ Linh 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng trong thời gian tới
217 Phát triển dịch vụ ngân hàng cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh Lý Thái Tổ : Phạm Thị Minh Hằng 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh Lý Thái Tổ. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng trong thời gian tới
218 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Hà : Cao Hồng Ngọc 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Hà. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng trong thời gian tới
219 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á : Nguyễn Thị Trà My 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng trong thời gian tới
220 Chất lượng nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Hà Nội : Vũ Ngân Hà 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Ngân hàng trong thời gian tới
221 Tự chủ tài chính tại Viện Công nghệ môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam : Đỗ Việt Dũng 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tự chủ tài chính . Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tự chủ tài chính tại Viện Công nghệ môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
222 Hiệu quả tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam : Nguyễn Uyên Phương 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tài chính tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam trong thời gian tới
223 Quản lý tài chính tại bệnh viện Đa khoa Xanh - Pôn : Hà Thảo Ngân 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Y tế. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại bệnh viện Đa khoa Xanh - Pôn. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại bệnh viện trong thời gian tới
224 Quản lý tài chính tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán : Bùi Thị Bích Thủy 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán
225 Tái cấu trúc tài chính công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Hà Nội VINACOMIN : Nguyễn Thị Lan 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về cấu trúc tài chính và tái cấu trúc tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện Tái cấu trúc tài chính công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Hà Nội VINACOMIN
226 Phân cấp quản lý ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình : Nguyễn Thị Thanh Hoa 2022 Hệ thống và làm rõ thêm lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách tạiđịa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới
227 Chính sách cổ tức tại công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT : Nguyễn Thị Hải Yến 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về chính sách cổ tức của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện Chính sách cổ tức tại công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
228 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nam Định : Phạm Thị Thúy 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
229 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Lữ đoàn 144 - Bộ Tổng Tham mưu : Nguyễn Ngọc Dương 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Lữ đoàn 144 - Bộ Tổng Tham mưu
230 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Khoái Châu, Hưng Yên : Lê Hoàng Nam 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Khoái Châu, Hưng Yên
231 Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc Nhà nước Đống Đa, Hà Nội : Lê Hồng Hưng 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước . Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc Nhà nước Đống Đa, Hà Nội
232 Quản lý nợ nước ngoài nhằm đảm bảo an ninh tài chính của Việt Nam trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới : Tô Thị Thu Trang 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý nợ nước ngoài. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc Nhà nước Đống Đa, Hà Nội
233 Quyết toán sử dụng vốn đầu tư công hoàn thành ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội : Đặng Quang Đơn 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc Nhà nước Đống Đa, Hà Nội
234 Tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Tư pháp tỉnh Nam Định : Vũ Quang Tuấn 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
235 Tự chủ tài chính tại trung tâm kỹ thuât Thông tấn - Thông tấn xă Việt Nam : Lê Hữu Dũng 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tự chủ tài chính . Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tự chủ tài chính tại trung tâm kỹ thuât Thông tấn - Thông tấn xă Việt Nam
236 Tự chủ tài chính tại trường Trung cấp Giao thông vận tải Nam Định : Đoàn Thị Tĩnh 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tự chủ tài chính tại trường Trung cấp Giao thông vận tải Nam Định
237 Hiệu quả tài chính của kinh doanh dịch vụ LOGISTIC tại công ty cổ phần OPL LOGISTICS : Vũ Thị Hà 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kinh doanh dịch vụ LOGISTIC. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của kinh doanh dịch vụ LOGISTIC tại công ty cổ phần OPL LOGISTICS
238 Quản lý tài chính hoạt động có thu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam : Đỗ Thị Quỳnh Trang 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý tài chính hoạt động có thu. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính hoạt động có thu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam
239 Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Cao Bằng : Nguyễn Quốc Trung 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Cao Bằng
240 Quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện, huyện Thanh Oai Hà Nội : Trần Hà Linh 2022 Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện, huyện Thanh Oai Hà Nội
241 Giải pháp thúc đẩy hoạt động bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô tại tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không : Nguyễn Như Hoa 2022 Hệ thống hóa lý luận về bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô.Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô tại tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không
242 Phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Phương : Hoàng Thị Đan Ngọc 2022 Hệ thống hóa lý luận về dịch vụ Bancassurance tại ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Phương
243 Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội : Lê Tùng Lâm 2022 Hệ thống hóa lý luận về quản lý nợ xấu của Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội
244 Quản trị vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Đầu tư thế giới di động : Trần Lan Phương 2022 Hệ thống hóa lý luận về quản trị vốn kinh doanh tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản trị vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Đầu tư thế giới di động
245 Quản trị vốn lưu động tại Tổng công ty may 10 : Chu Quang Dũng 2022 Hệ thống hóa lý luận về quản trị vốn lưu động tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản trị vốn lưu động tại Tổng công ty may 10
246 Quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Xây lắp và cơ khí cầu đường : Nguyễn Tuấn Cường 2022 Hệ thống hóa lý luận về quản trị vốn lưu động tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Xây lắp và cơ khí cầu đường
247 Quản trị vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và xét nghệm y học : Nguyễn Ngọc Lâm 2022 Hệ thống hóa lý luận về quản trị vốn lưu động tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản trị vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và xét nghệm y học
248 Quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Xuân Hoa Việt Nam : Nguyễn Ngọc Chi 2022 Hệ thống hóa lý luận về quản trị vốn lưu động tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Xuân Hoa Việt Nam
249 Quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Đầu tư thương mại SMC : Đặng Hồng Nhung 2022 Hệ thống hóa lý luận về quản trị vốn lưu động tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Đầu tư thương mại SMC
250 Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu ... /   2018  
251 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Chính phủ 0  
252 Bài giảng gốc Chính sách quản lý nhà nước đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu / Vũ Duy Nguyên 2022 Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chính sách và quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp cho sinh viên nguyên lý trong việc ban hành chính sách và tổ chức quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
253 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần May Sông Hồng : Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 2022 Hệ thống hóa lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần May Sông Hồng
254 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Thép Nam Kim : Phạm Tuấn Hiệp 2022 Hệ thống hóa lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Thép Nam Kim
255 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc : Vũ Thị Huế 2022 Hệ thống hóa lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc
256 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ viễn thông I.P : Đoàn Trường Thành 2022 Hệ thống hóa lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ viễn thông I.P
257 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty 319 Bộ quốc phòng : Nguyễn Việt Hoàng 2022 Hệ thống hóa lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng vốn kinh doanh tạiTổng công ty 319 Bộ quốc phòng
258 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam : Phùng Thị Lý 2022 Hệ thống hóa lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng vốn kinh doanh tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam
259 Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - chi nhánh Long Biên : Nguyễn Thị Hương Trang 2022 Hệ thống hóa lý luận về vốn, huy động vốn kinh doanh của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội
260 Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh Trần Duy Hưng : Đỗ Thị Thu Hương 2022 Hệ thống hóa lý luận về vốn, huy động vốn kinh doanh của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh Trần Duy Hưng
261 Huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn - chi nhánh Từ Liêm : Lê Duy Cương 2022 Hệ thống hóa lý luận về vốn, huy động vốn kinh doanh của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn - chi nhánh Từ Liêm
262 Nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhàn rỗi của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam : Mai Thị Lan Anh 2022 Hệ thống hóa lý luận về vốn, đầu tư vốn nhàn rỗi của bảo hiểm tiền gửi. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhàn rỗi của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
263 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2022 :   2022 Phân tích và đưa ra một số dự báo về tình hình giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 12 năm 2022
264 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 11 năm 2022 /   2022 Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và diễn biến giá cả thị trường: thực phẩm, gạo, thức ăn chăn nuôi... ở Việt Nam tháng 11 năm 2022
265 Báo cáo tổng hợp về kinh tế vĩ mô tháng 11 năm 2022 / Nguyễn Đức Độ 2022 Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong tháng 11 năm 2022. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
266 Báo cáo nghiên cứu tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 11 năm 2022 /   2022 Báo cáo trình bày tổng quan tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 11 năm 2022
267 Báo cáo tổng hợp về kinh tế vĩ mô tháng 10 năm 2022 / Nguyễn Đức Độ 2022 Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong tháng 10 năm 2022. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
268 Báo cáo nghiên cứu tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 10 năm 2022 /   2022 Báo cáo trình bày tổng quan tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 10 năm 2022
269 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 10 năm 2022 /   2022 Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và diễn biến giá cả thị trường: thực phẩm, gạo, thức ăn chăn nuôi... ở Việt Nam tháng 10 năm 2022
270 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 09 năm 2022 /   2022 Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và diễn biến giá cả thị trường: thực phẩm, gạo, thức ăn chăn nuôi... ở Việt Nam tháng 09 năm 2022
271 Báo cáo về kinh tế vĩ mô quý III/2022 /   2022 Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong quý III năm 2022. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
272 Báo cáo nghiên cứu tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 09 năm 2022 /   2022 Báo cáo trình bày tổng quan tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 09 năm 2022
273 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2022 :   2022 Phân tích và đưa ra một số dự báo về tình hình giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 11 năm 2022
274 Báo cáo nghiên cứu tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 12 và cả năm 2022 / Tạ Văn Thắng Ths. 2022 Báo cáo trình bày tổng quan tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 12 và cả năm 2022
275 Báo cáo về kinh tế vĩ mô tháng 12 năm 2022 /   2023 Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong tháng 12 năm 2022. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
276 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 12 năm 2022 /   2023 Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và diễn biến giá cả thị trường: thực phẩm, gạo, thức ăn chăn nuôi... ở Việt Nam tháng 12 năm 2022
277 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 1 năm 2023 :   2023 Phân tích và đưa ra một số dự báo về tình hình giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 1 năm 2023
278 Báo cáo nghiên cứu diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 01 năm 2023 /   2023 Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và diễn biến giá cả thị trường: thực phẩm, gạo, thức ăn chăn nuôi... ở Việt Nam tháng 01 năm 2023
279 Báo cáo nghiên cứu tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 1 năm 2023 /   2023 Báo cáo trình bày tổng quan tình hình tài chính trong nước và quốc tế tháng 1 năm 2023
280 Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 2 năm 2023 :   2023 Phân tích và đưa ra một số dự báo về tình hình giá cả thị trường ở Việt Nam tháng 2 năm 2023
281 Báo cáo về kinh tế vĩ mô tháng 2 năm 2023 /   2023 Tổng quan về bối cảnh kinh tế trong nước, kinh tế quốc tế và diễn biến, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong tháng 2 năm 2023. Giới thiệu một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế
282 Hiệp định Paris về Việt Nam 1973 - Bước ngoặt tiến tới hoà bình :   2022 Giới thiệu một số hình ảnh về cuộc đàm phán Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973; hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam và các nghị định thư quy định cách thức thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973; đường lối của Đảng về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam...
283 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thuế tài nguyên và các lĩnh vực liên quan.   2022 Gồm các văn bản quy phạm pháp luật về thẩm định giá, những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá, giá trị thị trường và phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá, những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động động thẩm định giá, quy trình thẩm định giá, kết quả thẩm định giá...
284 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài chính.   2022 Giới thiệu một số văn bản qui phạm pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài chínhH.
285 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về tài chính.   2022 Gồm các văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về tài chính
286 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài chính hướng dẫn thực hiện Luật điều ước quốc tế, Luật thoả thuận quốc tế.   2022 Gồm các văn bản quy phạm pháp luật tài chính hướng dẫn thực hiện Luật điều ước quốc tế, Luật thoả thuận quốc tế: kí kết, bảo lưu, sửa đổi, bổ sung, gia hạn..trong việc ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế.
287 Hệ thống các văn bản quy định về công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật của nhà nước và của Bộ Tài chính (bổ sung).   2022 Bao gồm nội dung luật lưu trữ được Quốc hội thông qua và những quy định mới nhất về công tác văn thư, lưu trữ, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; những vấn đề về công tác văn thư, lưu trữ; công tác soạn thảo văn bản; một số kỹ năng, nghiệp vụ hành chính văn phòng của nhà nước và Bộ Tài chính
288 Hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ báo cáo trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Bộ Tài chính 2022 Bao gồm các văn bản gốc và văn bản hợp nhất về tài chính ngân hàng giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam
289 Báo cáo thường niên 2021   2022 Giới thiệu bộ máy tổ chức của Bộ Tài chính Việt Nam; kinh tế thế giới và Việt Nam, tăng trưởng kinh tế, lao động, thu nhập, diễn biến lạm phát, thu chi ngân sách, cán cân thanh toán, diễn biến tài chính tiền tệ; điều hành của Bộ Tài chính, điều hành chính sách tiền tệ, quản lý ngoại hối, hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng; quản trị nội bộ; hợp tác quốc tế
290 Người Pu Péo ở Việt Nam =   2022 Nghiên cứu môi trường tự nhiên và xã hội tác động tới cộng đồng người Pu Péo và đời sống vật chất, tinh thần văn hóa tín ngưỡng của người Pu Péo ở Việt Nam
291 Niên giám thống kê hải quan về hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam 2021 (Bản chi tiết) :   2022 Trình bày chi tiết hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam năm 2020; các số liệu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá với các nước đối tác thương mại, các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu riêng trong năm 2021
292 Improving service quality of Viet Nam safety inspection and consultant one member company limited : Nguyen Thu Trang- CQ56/31.03 2022  
293 Solutions to enhance the competitive capability of human resource international joint stock company : Pham Phuong Thao- CQ56/31.02 2022  
294 Improving speaking skills through communication activities for 4-14 year old kids at pantado English center : Pham Thi Thu Loan- CQ56/51.06 2022  
295 solutions to improve the wheat import process at solutions to improve the wheat import process at Vimaflour LTD : Ha Thi Thao Nguyen- CQ56/51.06 2022  
296 Actual situation of working captital management at AMC Viet Nam company limited and enhancement solutions : Nguyen Thi Bao Thoa - CQ56/51.06 2022  
297 Solutions to increasing motivation in learning English for Primary students at Viet-Anh school : Pham Thi Hoa - CQ56/51.06 2022  
298 Analyzing profitability of commercial banks: A case of Lien Viet joint stock commercial Bank - Cau Giay Branch : Pham Duc Manh - CQ56/09.02 2022  
299 The marketing mix strategy at Pacos International cosmetic Pharmaceutical joint stock company : Nguyen Thi Mai- CQ56/51.05 2022  
Số lần đọc: 2851
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà