Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Lịch công tác
Chủ nhật, 27/02/2022 - 10:54

Thông báo lịch phục vụ mượn trả giáo trình

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên sách Giáo trình được sinh viên mượn từ trước khi học tập theo hình thức trực tuyến vẫn chưa được trả về Thư viện. Để có sách cho sinh viên mượn và Thư viện xử lý hồi cố tài liệu tiến tới phục vụ trả tự động nên trong thời gian từ 28/02/2022 đến 29/04/2022 Thư viện chỉ nhận trả Giáo trình.

(Căn cứ vào số lượng tài liệu được trả, Thư viện sẽ thông báo lịch phục vụ mượn sau).

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6

Giờ phục vụ:

Buổi sáng: Từ 8h30 phút đến 11h00 phút

Buổi chiều: Từ 13h30 phút đến 16h30 phút

Lưu ý:

* SV ra vào Thư viện đảm bảo Thực hiện nguyên tắc “5K”.

* Đề nghị sinh viên đến trả giáo trình theo đúng như lịch.

* Đầu giờ, cuối giờ thủ thư Thư viện thực hiện các công tác nghiệp vụ.

LỊCH TRẢ GIÁO TRÌNH CÁC KHÓA

( Từ 28/02/2022 đến 29/04/2022)

K56 phục vụ tất cả các ngày từ thứ 2 đến 6.

Tuần 1: Từ ngày 28/02/2022 đến 04/03/2022.

Ngày

Buổi

Khóa

Khoa

28/02/2022

Sáng

CQ57

TCDN; NGOẠI NGỮ; CQ57/09CLC.1LT

Chiều

CQ57

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ; THUẾ - HẢI QUAN; CQ57/22CLC.1,2LT

01/03/2022

Sáng

CQ57

KẾ TOÁN, HTTTQL; CQ57/06CLC.1LT

Chiều

CQ57

NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM; KINH TẾ; CQ57/11CLC.1,2,3LT

02/03/2022

Sáng

CQ57

TÀI CHÍNH CÔNG; QUẢN TRỊ KD; CQ57/21CLC.1,2LT

Chiều

CQ58

TCDN; NGOẠI NGỮ; CQ57/06CLC.1,2,3LT

03/03/2022

Sáng

CQ58

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ; THUẾ - HẢI QUAN; CQ57/22CLC.1,2,3LT

Chiều

CQ58

KẾ TOÁN, HTTTQL; CQ57/09CLC.1LT

04/03/2022

Sáng

CQ58

NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM; KINH TẾ; CQ57/11CLC.1,2,3,4LT

Chiều

CQ58

TÀI CHÍNH CÔNG; QUẢN TRỊ KD; CQ57/21CLC.1,2,3LT

Tuần 2: Từ ngày 07/03/2022 đến 11/03/2022.

Ngày

Buổi

Khóa

Khoa

07/03/2022

Sáng

CQ57

TCDN; NGOẠI NGỮ; CQ57/09CLC.1LT

Chiều

CQ57

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ; THUẾ - HẢI QUAN; CQ57/22CLC.1,2LT

08/03/2022

Sáng

CQ57

KẾ TOÁN, HTTTQL; CQ57/06CLC.1LT

Chiều

CQ57

NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM; KINH TẾ; CQ57/11CLC.1,2,3LT

09/03/2022

Sáng

CQ57

TÀI CHÍNH CÔNG; QUẢN TRỊ KD; CQ57/21CLC.1,2LT

Chiều

CQ58

TCDN; NGOẠI NGỮ; CQ57/06CLC.1,2,3LT

10/03/2022

Sáng

CQ58

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ; THUẾ - HẢI QUAN; CQ57/22CLC.1,2,3LT

Chiều

CQ58

KẾ TOÁN, HTTTQL; CQ57/09CLC.1LT

11/03/2022

Sáng

CQ58

NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM; KINH TẾ; CQ57/11CLC.1,2,3,4LT

Chiều

CQ58

TÀI CHÍNH CÔNG; QUẢN TRỊ KD; CQ57/21CLC.1,2,3LT

 

 

 

Tuần 3: Từ ngày 14/03/2022 đến 18/03/2022.

 

Ngày

Buổi

Khóa

Khoa

14/03/2022

Sáng

CQ57

TCDN; NGOẠI NGỮ; CQ57/09CLC.1LT

Chiều

CQ57

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ; THUẾ - HẢI QUAN; CQ57/22CLC.1,2LT

15/03/2022

Sáng

CQ57

KẾ TOÁN, HTTTQL; CQ57/06CLC.1LT

Chiều

CQ57

NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM; KINH TẾ; CQ57/11CLC.1,2,3LT

16/03/2022

Sáng

CQ57

TÀI CHÍNH CÔNG; QUẢN TRỊ KD; CQ57/21CLC.1,2LT

Chiều

CQ58

TCDN; NGOẠI NGỮ; CQ57/06CLC.1,2,3LT

17/03/2022

Sáng

CQ58

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ; THUẾ - HẢI QUAN; CQ57/22CLC.1,2,3LT

Chiều

CQ58

KẾ TOÁN, HTTTQL; CQ57/09CLC.1LT

18/03/2022

Sáng

CQ58

NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM; KINH TẾ; CQ57/11CLC.1,2,3,4LT

Chiều

CQ58

TÀI CHÍNH CÔNG; QUẢN TRỊ KD; CQ57/21CLC.1,2,3LT

Tuần 4: Từ ngày 21/03/2022 đến 25/03/2022.

Ngày

Buổi

Khóa

Khoa

21/03/2022

Sáng

CQ57

TCDN; NGOẠI NGỮ; CQ57/09CLC.1LT

Chiều

CQ57

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ; THUẾ - HẢI QUAN; CQ57/22CLC.1,2LT

22/03/2022

Sáng

CQ57

KẾ TOÁN, HTTTQL; CQ57/06CLC.1LT

Chiều

CQ57

NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM; KINH TẾ; CQ57/11CLC.1,2,3LT

23/03/2022

Sáng

CQ57

TÀI CHÍNH CÔNG; QUẢN TRỊ KD; CQ57/21CLC.1,2LT

Chiều

CQ58

TCDN; NGOẠI NGỮ; CQ57/06CLC.1,2,3LT

24/03/2022

Sáng

CQ58

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ; THUẾ - HẢI QUAN; CQ57/22CLC.1,2,3LT

Chiều

CQ58

KẾ TOÁN, HTTTQL; CQ57/09CLC.1LT

25/03/2022

Sáng

CQ58

NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM; KINH TẾ; CQ57/11CLC.1,2,3,4LT

Chiều

CQ58

TÀI CHÍNH CÔNG; QUẢN TRỊ KD; CQ57/21CLC.1,2,3LT

Tuần 5: Từ ngày 28/03/2022 đến 01/04/2022.

Ngày

Buổi

Khóa

Khoa

28/03/2022

Sáng

CQ57

TCDN; NGOẠI NGỮ; CQ57/09CLC.1LT

Chiều

CQ57

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ; THUẾ - HẢI QUAN; CQ57/22CLC.1,2LT

29/03/2022

Sáng

CQ57

KẾ TOÁN, HTTTQL; CQ57/06CLC.1LT

Chiều

CQ57

NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM; KINH TẾ; CQ57/11CLC.1,2,3LT

30/03/2022

Sáng

CQ57

TÀI CHÍNH CÔNG; QUẢN TRỊ KD; CQ57/21CLC.1,2LT

Chiều

CQ58

TCDN; NGOẠI NGỮ; CQ57/06CLC.1,2,3LT

31/03/2022

Sáng

CQ58

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ; THUẾ - HẢI QUAN; CQ57/22CLC.1,2,3LT

Chiều

CQ58

KẾ TOÁN, HTTTQL; CQ57/09CLC.1LT

01/04/2022

Sáng

K58

NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM; KINH TẾ; CQ57/11CLC.1,2,3,4LT

Chiều

K58

TÀI CHÍNH CÔNG; QUẢN TRỊ KD; CQ57/21CLC.1,2,3LT

Tuần 6: Từ ngày 04/04/2022 đến 08/04/2022.

Ngày

Buổi

Khóa

Khoa

04/04/2022

Sáng

CQ57

TCDN; NGOẠI NGỮ; CQ57/09CLC.1LT

Chiều

CQ57

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ; THUẾ - HẢI QUAN; CQ57/22CLC.1,2LT

05/04/2022

Sáng

CQ57

KẾ TOÁN, HTTTQL; CQ57/06CLC.1LT

Chiều

CQ57

NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM; KINH TẾ; CQ57/11CLC.1,2,3LT

06/04/2022

Sáng

CQ57

TÀI CHÍNH CÔNG; QUẢN TRỊ KD; CQ57/21CLC.1,2LT

Chiều

CQ58

TCDN; NGOẠI NGỮ; CQ57/06CLC.1,2,3LT

07/04/2022

Sáng

CQ58

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ; THUẾ - HẢI QUAN; CQ57/22CLC.1,2,3LT

Chiều

CQ58

KẾ TOÁN, HTTTQL; CQ57/09CLC.1LT

08/04/2022

Sáng

CQ58

NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM; KINH TẾ; CQ57/11CLC.1,2,3,4LT

Chiều

CQ58

TÀI CHÍNH CÔNG; QUẢN TRỊ KD; CQ57/21CLC.1,2,3LT

Tuần 7: Từ ngày 11/04/2022 đến 15/04/2022.

Ngày

Buổi

Khóa

Khoa

11/04/2022

Sáng

CQ57

TCDN; NGOẠI NGỮ; CQ57/09CLC.1LT

Chiều

CQ57

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ; THUẾ - HẢI QUAN; CQ57/22CLC.1,2LT

12/04/2022

Sáng

CQ57

KẾ TOÁN, HTTTQL; CQ57/06CLC.1LT

Chiều

CQ57

NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM; KINH TẾ; CQ57/11CLC.1,2,3LT

13/04/2022

Sáng

CQ57

TÀI CHÍNH CÔNG; QUẢN TRỊ KD; CQ57/21CLC.1,2LT

Chiều

CQ58

TCDN; NGOẠI NGỮ; CQ57/06CLC.1,2,3LT

14/04/2022

Sáng

CQ58

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ; THUẾ - HẢI QUAN; CQ57/22CLC.1,2,3LT

Chiều

CQ58

KẾ TOÁN, HTTTQL; CQ57/09CLC.1LT

15/04/2022

Sáng

CQ58

NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM; KINH TẾ; CQ57/11CLC.1,2,3,4LT

Chiều

CQ58

TÀI CHÍNH CÔNG; QUẢN TRỊ KD; CQ57/21CLC.1,2,3LT

Tuần 8: Từ ngày 18/04/2022 đến 22/04/2022.

Ngày

Buổi

Khóa

Khoa

18/04/2022

Sáng

CQ57

TCDN; NGOẠI NGỮ; CQ57/09CLC.1LT

Chiều

CQ57

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ; THUẾ - HẢI QUAN; CQ57/22CLC.1,2LT

19/04/2022

Sáng

CQ57

KẾ TOÁN, HTTTQL; CQ57/06CLC.1LT

Chiều

CQ57

NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM; KINH TẾ; CQ57/11CLC.1,2,3LT

20/04/2022

Sáng

CQ57

TÀI CHÍNH CÔNG; QUẢN TRỊ KD; CQ57/21CLC.1,2LT

Chiều

CQ58

TCDN; NGOẠI NGỮ; CQ57/06CLC.1,2,3LT

21/04/2022

Sáng

CQ58

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ; THUẾ - HẢI QUAN; CQ57/22CLC.1,2,3LT

Chiều

CQ58

KẾ TOÁN, HTTTQL; CQ57/09CLC.1LT

22/04/2022

Sáng

CQ58

NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM; KINH TẾ; CQ57/11CLC.1,2,3,4LT

Chiều

CQ58

TÀI CHÍNH CÔNG; QUẢN TRỊ KD; CQ57/21CLC.1,2,3LT

Tuần 9: Từ ngày 25/04/2022 đến 29/04/2022.

Ngày

Buổi

Khóa

Khoa

25/04/2022

Sáng

CQ57

TCDN; NGOẠI NGỮ; CQ57/09CLC.1LT

Chiều

CQ57

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ; THUẾ - HẢI QUAN; CQ57/22CLC.1,2LT

26/04/2022

Sáng

CQ57

KẾ TOÁN, HTTTQL; CQ57/06CLC.1LT

Chiều

CQ57

NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM; KINH TẾ; CQ57/11CLC.1,2,3LT

27/04/2022

Sáng

CQ57

TÀI CHÍNH CÔNG; QUẢN TRỊ KD; CQ57/21CLC.1,2LT

Chiều

CQ58

TCDN; NGOẠI NGỮ; CQ57/06CLC.1,2,3LT

28/04/2022

Sáng

CQ58

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ; THUẾ - HẢI QUAN; CQ57/22CLC.1,2,3LT

Chiều

CQ58

KẾ TOÁN, HTTTQL; CQ57/09CLC.1LT

29/04/2022

Sáng

CQ58

NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM; KINH TẾ; CQ57/11CLC.1,2,3,4LT

Chiều

CQ58

TÀI CHÍNH CÔNG; QUẢN TRỊ KD; CQ57/21CLC.1,2,3LT

 

 

Số lần đọc: 23
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà